Video: Cộng tác trên các tài liệu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Lưu ý: OneNote Online trước đây gọi là OneNote Web App. Word Online trước đây gọi là Word Online.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Đoạn video ngắn này cung cấp các nét chính trong việc cộng tác trên tài liệu. Là một phần của việc cộng tác trên tài liệu, một số thao tác mà bạn có thể muốn thực hiện là làm việc cùng nhau trên một tài liệu bằng cách dùng Word Online, theo dõi các thay đổi trong tài liệu đã được xem lại, truy nhập tài liệu của bạn từ bất cứ nơi nào, hoặc có thể chia sẻ một sổ tay trên site nhóm.

Để biết thêm về việc cộng tác trên tài liệu, hãy xem Cộng tác và đồng tác giả tài liệu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×