Video: Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Xem các video sau để cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn. Chúng tôi cũng có video về từng bước thiết lập để cung cấp cho bạn thêm thông tin chi tiết về cách thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Bạn muốn đọc về cách cài đặt Office? Xem các bước cài đặt trên PC hoặc máy Mac.

Cài đặt Office trên PC của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Cài đặt Office trên Mac của bạn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tìm hiểu thêm về cách cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac của bạn.

Video về từng bước thiết lập

  1. Video: Tổng quan về thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp

  2. Video: Thiết lập miền của bạn

  3. Video: Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac đối với Office 365 dành cho doanh nghiệp

  4. Video: Thiết lập các thiết bị di động với Office 365

  5. Video: Thiết lập Outlook với Office 365

  6. Video: Nhập email vào Office 365

  7. Video: Skype for Business là gì?

  8. Video: Thiết lập lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong Office 365

  9. Video: Bắt đầu với Office 365 dành cho doanh nghiệp

Quay lại Thiết lập Office 365 dành cho doanh nghiệp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×