×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Nền trong PowerPoint

Nền trong PowerPoint

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Let’s start from scratch and add a colorful or subtle background to a PowerPoint slide. Also, how to match a color from an image, and a few design tips about backgrounds.

Backgrounds: First steps

  • If you want to start from scratch, just right-click on a blank part of the slide. Click Format Background and a menu appears on the right-hand side. You can use colors, pictures, or textures.

  • Remember, this is the background of your presentation, so don’t be afraid to use white or black. Don’t let the background overwhelm your presentation.

Want more?

Webinar: Working with Photos in Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×