Sử dụng Yammer hàng ngày

Đăng một bản cập nhật và đính kèm tệp

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Bắt đầu một hội thoại trong Yammer để chia sẻ thông tin và Cập Nhật trong tổ chức của bạn.

Đăng một cập nhật

  1. Chọn Cập Nhật và gõ thư.

  2. @mention những người sẽ tìm thấy bài đăng hữu ích hoặc thú vị. Hoặc sử dụng một hashtag trên chủ đề có liên quan đến thư để người khác tìm thấy nó.

  3. Tải lên video, hình ảnh và tài liệu vào bài đăng của bạn cho ngữ cảnh và cộng tác. Hoặc, thêm một GIF để giúp làm nổi bật thông báo của bạn.

Đính kèm tệp vào Cập Nhật của bạn

  1. Chọn nơi bạn có thể thêm một tệp từ: máy tính, SharePoint hoặc Yammer của bạn.

  2. Đi tới tệp của bạn, chọn nó, sau đó chọn mở.

  3. Chọn bài đăng để chia sẻ bản Cập Nhật.

Bạn muốn hơn nữa?

Yammer hướng dẫn dành cho người dùng cuối

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×