Tôi và tài liệu của tôi

Đồng chỉnh sửa bảng tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Với Excel Online, bạn có thể sửa một bảng tính Excel cùng với đồng nghiệp của bạn. Xem video để xem cách này hoạt động trong trình duyệt trên máy tính và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Quan trọng: Để cho nhiều người đồng chỉnh sửa bảng tính, tất cả mọi người phải dùng Excel Online. Nếu bất kỳ ai sẽ mở ra bảng tính trong Excel cài đặt trên thiết bị, chỉ người đó sẽ không thể sửa tệp cho đến khi nó đã được lưu và đóng.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này bằng cách dùng Excel Web App trong trình duyệt web trên một máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Web App

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Web App trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Web App trên máy Mac của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Rồi nhấn trở lại.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Web App trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Online trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Online trên Windows Phone của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Để sửa bảng tính bằng cách dùng Excel Web App

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ bảng tính với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn một bảng tính Excel để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là tiếp thị sự kiện ngân sách example.xlsx.)

 3. Trên menu Sửa sổ làm việc , hãy chọn sửa trong Excel Online.

 4. Để sửa nội dung của một ô, gõ nhẹ để chọn ô đó, sau đó nhập mục nhập của bạn. Sau đó nhấn Enter.

Mẹo: Khi bạn sửa một bảng tính trong Excel Online, thay đổi của bạn được lưu tự động.

Bạn muốn xem thêm?

Các mẹo hàng đầu để làm việc trong Excel Online

Các tác vụ cơ bản trong Excel Online

Cộng tác trên sổ làm việc Excel

Nhóm của tôi đã làm việc trên ngân sách sự kiện và chúng tôi cần phải hoàn thành lập.

Bảng tính được lưu vào đám mây trong OneDrive for Business thư viện, và tôi đã chia sẻ với những người cùng nhóm của tôi.

Có vẻ Katie và Tony đã nhận được để làm việc. Chúng tôi sẽ nhận được điều này hoàn tất trong thời gian không!

Nhóm của tôi sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau — Katie trên iPad của họ và Tony nào mọi thứ trên máy tính bảng Android của mình.

Nhưng chúng tôi có thể tất cả làm việc cùng nhau bằng cách dùng Excel Web App.

OK, bảng tính đâu thực hiện xong!

Thay đổi của mọi người đang được lưu tự động, vì vậy ngân sách của tiếp tục.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×