Làm việc thông suốt cùng nhau

Đồng chỉnh sửa tài liệu Word

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Khi bạn có một tài liệu mà bạn đang làm việc với đồng nghiệp của bạn, đồng soạn thảo trong Word Online có ích. Xem video để xem cách này hoạt động trong trình duyệt trên máy tính và cuộn xuống dưới để xem cách thực hiện các tác vụ này trên nhiều thiết bị.

Thủ tục sau đây mô tả cách thực hiện các tác vụ này bằng cách dùng Word Online trong trình duyệt web trên một máy tính. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng thiết bị khác. Hãy xem cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn.

Quan trọng: Trước khi bạn bắt đầu, hãy đảm bảo rằng hãy đảm bảo tài liệu của bạn đã được lưu vào một vị trí trực tuyến, chẳng hạn như OneDrive for Business, và tài liệu được chia sẻ với người khác. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu ví dụ của chúng tôi, bạn có thể tải xuống dưới đây: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=723570, rồi lưu nó vào thư viện OneDrive for Business của bạn.

Để đồng sửa tài liệu Word bằng cách dùng Word Web App

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Cụ thể "cách" hướng dẫn dành cho thiết bị của bạn

Để đồng sửa tài liệu Word bằng cách dùng Word Web App trên máy tính Windows hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên máy tính của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt. Hoặc, nếu bạn có Word 2016 cài đặt, chọn sửa trong Word.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Để đồng sửa tài liệu Word bằng cách dùng Word Web App trên máy Mac của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên máy tính của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy bấm OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy bấm OneDrive, sau đó bấm chia sẻ với tôi. Sau đó bấm vào tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Để đồng sửa tài liệu Word bằng cách dùng Word Web App trên điện thoại Android hoặc máy tính bảng của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Để đồng sửa tài liệu Word sử dụng Word Online trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Để đồng sửa tài liệu Word sử dụng Word Online trên Windows phone của bạn

 1. Sử dụng trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

 1. Sử dụng trình duyệt web trên thiết bị của bạn, đi tới http://portal.office.comđăng nhập vào Office 365 dành cho doanh nghiệp bằng cách dùng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu tệp mà bạn muốn sửa là nhãn của bạn, từ màn hình Trang chủ của bạn hoặc công cụ khởi động ứng dụng, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn tài liệu Word để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

  • Nếu ai đó chia sẻ tài liệu với bạn và bạn muốn sửa tệp đó, hãy chọn OneDrive, sau đó chọn chia sẻ với tôi. Sau đó chọn tài liệu để mở nó trong cửa sổ trình duyệt của bạn.

   (Ví dụ của chúng tôi được gọi là ví dụ document.docx.)

 3. Trên menu Sửa tài liệu , hãy chọn sửa trong trình duyệt.

 4. Để xem tính năng đồng tác giả, hãy yêu cầu một hoặc nhiều những người trong nhóm để mở cùng một tài liệu để chỉnh sửa trên thiết bị của họ. Nếu đồng nghiệp của bạn đang dùng Word 2016 hoặc Word Online, bạn sẽ thấy các thay đổi của họ trong thời gian thực.

Bạn muốn thêm nữa?

Cộng tác trên tài liệu Word với tính năng đồng tác giả theo thời gian thực

Các tác vụ cơ bản trong Word Online

Video: Tải tài liệu lên OneDrive for Business

Nhóm của tôi đang làm việc trên tài liệu tiếp thị một số tuần này.

Vì tài liệu của chúng tôi đang lưu vào OneDrive for Business, chúng tôi có thể tất cả truy nhập và chỉnh sửa chúng cùng lúc. Ví dụ, chúng tôi cần cập nhật sản phẩm của chúng tôi khởi động tài liệu ngắn gọn.

Tôi đang sử dụng một thiết bị không có Word được cài đặt trên nó. Nhưng với Word Web App, mà không phải là vấn đề. Tôi có thể sửa tài liệu trong một trình duyệt.

Và đây là, sẵn sàng để chỉnh sửa.

Dường như Garth, một trong những người cùng nhóm của tôi, chỉ cần bắt đầu làm việc.

Và bây giờ Molly đang làm việc trên đó.

Với ba của chúng tôi đang làm việc trên tài liệu lại với nhau, chúng tôi có thể nhận được các bản Cập Nhật nhanh chóng.

Tôi có thể nhìn thấy Garth và Molly ở đâu trong tài liệu và những gì họ đang sửa.

Garth và Molly có thể đang dùng Word hoặc Word Web App, trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Bất kể, chúng tôi có thể tất cả làm việc cùng nhau như thế này và tất cả thay đổi của chúng tôi được tự động lưu.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×