Video: Đặt lịch sử hội thoại của bạn trong Lync 2013 cho Office 365

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Tùy thuộc vào cách tổ chức của bạn thiết lập Lync 2013, bạn có thể lưu và truy xuất các tin nhắn tức thời cũ của bạn. Hãy xem video ngắn này để giúp bạn tìm hiểu xem bạn có tùy chọn đó hay chưa và nếu có thì thay đổi thiết đặt đó như thế nào.

Sau đó, nếu bạn muốn biết thêm chi tiết, hãy xem bài viết Trợ giúp Tìm một hội thoại Lync trước đây.

Video khác trong khóa học này

Video này là một phần của khóa đào tạo có tên là Thiết lập Lync cho Office 365. Bạn có thể tải xuống toàn bộ khóa học hoặc xem các video trực tuyến:

  1. Video: Đăng nhập và khám phá các tính năng. Làm quen với diện mạo và các điều khiển mới của Lync và xem bạn sẽ làm gì ở đâu.

  2. Video: Đặt lịch sử hội thoại của bạn. (Bạn đang ở đây.) Thiết lập Lync 2013 để giữ các bản sao IM của bạn (hoặc không).

  3. Video: Thiết lập âm thanh của bạn. Kiểm tra và điều chỉnh các thiết đặt âm thanh của bạn.

  4. Video: Thiết lập video của bạn. Kiểm tra xem camera video của bạn đã sẵn sàng quay chưa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×