Viết một bức thư trong Word Online

Có thể dễ dàng và nhanh chóng viết một bức thư như thế này khi bạn đang trực tuyến.

Mẫu thư

Chọn một trong các mẫu thư của chúng tôi và mở trong Word Online để biến mẫu thành của bạn.

Mẹo: Nếu bạn đã mở Word Online, hãy đi đến mẫu thư bằng cách vào Tệp > Mới, rồi bên dưới các ảnh mẫu, hãy bấm Xem thêm trên Office.com.
bấm Thêm trên Office.com
Bạn sẽ được chuyển đến trang Mẫu cho Word. Trong danh sách thể loại, hãy bấm Thư.

Khi bạn làm việc trên thư, có thể bạn sẽ muốn đổi tên thư.

Gửi thư của bạn

Khi bạn đã hoàn tất, hãy in hoặc gửi thư bằng điện tử. Bạn có thể làm điều này khi thư vẫn đang mở bằng Word Online. Không cần phải lưu thư trước (điều đó đã được thực hiện cho bạn).

In thư

Để in, hãy nhấn Ctrl+P và chờ xuất hiện hộp thoại In.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy hộp thoại In, hãy bấm vào nối kết để mở phiên bản PDF của thư. Từ đó, hãy sử dụng lệnh In của chương trình PDF.

Gửi nối kết đến thư của bạn

Đối với phiên bản thư điện tử, hãy gửi nối kết:

  1. Gần phía trên cùng của màn hình, hãy bấm Chia sẻ.

  2. Dưới Chia sẻ, bấm Lấy nối kết.

    Bấm Lấy Nối kết

  3. Bên dưới Chọn một tùy chọn, hãy bấm Chỉ xem.

    Nối kết chỉ xem

  4. Bấm Tạo Nối kết.

  5. Bấm vào địa chỉ web để chọn địa chỉ, rồi sao chép và dán nó vào email, thư hoặc bài đăng.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×