Viết hộp thoại xung đột

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Microsoft Access Hiển thị hộp thoại Viết xung đột khi bạn và người khác đang tìm cách viết vào cùng một bản ghi trong cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Mặc định khóa chiến lược (được gọi là bi quan khóa) là cấp quyền sở hữu của khóa cho người đầu tiên để tìm cách viết vào bản ghi. Người khác có thể lưu bản ghi trước khi bạn thực hiện, nhưng bạn có thể quyết định điều gì xảy ra vì bạn sở hữu khóa. Có hai lý do chính tại sao một xung đột viết xảy ra:

  • Bạn có hai đối tượng (chẳng hạn như một bảng và biểu mẫu) mở cùng một lúc trong cùng một quyền truy nhập cơ sở dữ liệu và cả hai đối tượng đang tìm cách viết vào bản ghi cùng. Trong trường hợp này, người khác là bạn. Đối tượng đầu tiên cố viết vào bản ghi sở hữu khóa.

  • Truy nhập cơ sở dữ liệu được chia sẻ, và người khác tìm cách viết với cùng một bản ghi. Trong trường hợp này, người đầu tiên cố viết vào bản ghi sở hữu khóa.

Giải quyết xung đột

Access cung cấp cho bạn ba lựa chọn:

  • Lưu bản ghi    Bạn có thể ghi đè lên các thay đổi người khác thực hiện. Vì bạn đang ở đầu tiên để sửa bản ghi, bạn sở hữu khóa. Người khác có thể nhất sẽ làm mất các thay đổi của họ. Nếu bạn có thể tránh dùng tùy chọn này.

  • Sao chép vào bảng tạm    Toàn bộ bản ghi được sao chép vào bảng tạm với các thay đổi bạn đã thực hiện, và sau đó thay đổi do những người khác sẽ được hiển thị trong bản ghi. Bạn có thể chấp nhận thay đổi của họ hoặc quyết định để ghi đè lên các thay đổi của họ dựa trên những gì được lưu trong bảng tạm.

  • Bỏ thay đổi    Mặc dù bạn sở hữu khóa, bạn hãy để người khác tiếp tục thay đổi đã lưu của họ.

Thông tin nâng cao

Bạn có thể kiểm soát hành vi này theo lập trình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thuộc tính RecordLocksbất ngờ viết xung đột lỗi xảy ra khi bạn đóng biểu mẫu trong Access.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×