VARA (Hàm VARA)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Ước tính phương sai dựa trên mẫu. Ngoài số, văn bản và giá trị lô-gic chẳng hạn như TRUE và FALSE được bao gồm trong tính toán.

Cú pháp

VARA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     1 đến 30 đối số giá trị tương ứng với một mẫu của tập hợp.

Chú thích

  • VARA giả định rằng đối số của nó là một mẫu của tập hợp. Nếu dữ liệu của bạn hiển thị toàn bộ tổng thể, bạn phải tính phương sai bằng cách dùng VARPA.

  • Các đối số chứa TRUE định trị là 1; các đối số chứa văn bản hoặc FALSE đánh giá là 0 (zero). Nếu tính toán không chứa văn bản hoặc giá trị lô-gic, sử dụng hàm VAR thay vào đó.

  • Hàm VARA dùng công thức sau đây:

    Công thức

Ví dụ

Giả sử 10 công cụ đóng dấu từ cùng một máy trong khi chạy sản xuất được thu thập được dưới dạng một mẫu ngẫu nhiên sau đo cho độ bền gãy.

St1

St2

St3

St4

St5

St6

St7

St8

St9

St10

Công thức

Mô tả (Kết quả)

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

= VARA([St1], [St2], [St3], [St4], [St5], [St6], [St7], [St8], [St9], [St10])

Ước tính phương sai cho độ bền gãy (754.2666667)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×