Về workspace vai trò và quyền trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Mỗi thành viên của Groove workspace được gán cho một trong các vai trò sau đây:

  • Manager

  • Người dự

  • Dành cho khách

Mỗi loại vai trò có quyền cụ thể"". Quyền xác định mức độ mà thành viên có thể thực hiện thay đổi trong workspace. Ví dụ, một số vai trò có quyền để thêm công cụ workspace mới hoặc mời thành viên mới.

Nếu bạn tạo một workspace Groove mới, bạn sẽ tự động được gán vai trò người quản lý, và do đó có tất cả các quyền. Các thành viên được gán vai trò khi chúng được mời vào không gian làm việc. Chỉ thành viên với vai trò người quản lý có thể thay đổi vai trò của thành viên khác.

Thành viên có vai trò là người dự hoặc cao hơn có thể thực hiện hầu hết các tác vụ, chẳng hạn như mời thành viên mới. Khách có không có quyền quản lý workspace.

Để xem các quyền được gán cho các vai trò trong workspace, bấm chuột phải vào workspace trong thanh khởi động, bấm thuộc tính, sau đó bấm quyền.

Lưu ý: Thành viên Workspace chỉ có thể được tăng cấp. Ví dụ, khách có thể được tăng cấp thành người dự, nhưng một người dự không thể bị giảm xuống để dành cho khách. Áp dụng quy tắc này cho bất kỳ thành viên workspace người được mời và sau đó reinvited không gian làm việc. Ví dụ, một người dự người được mời từ một workspace có thể được reinvited không gian làm việc cùng chỉ là một người dự hoặc trình quản lý.

Công cụ quyền

Lưu ý: Quyền được gán cho thành viên vai trò trong SharePoint Workspace 2010 Workspace không thể thay đổi. Tùy thuộc vào vai trò của bạn, bạn có thể để thay đổi quyền trong 2007 (hoặc trước đó) Workspace.

Hầu hết các công cụ trong một workspace có tập hợp quyền riêng của họ. Công cụ quyền xác định những hành động người quản lý, người dự, hoặc dành cho khách có thể thực hiện trong công cụ. Ví dụ, công cụ lịch có quyền để tạo, xóa bỏ và sửa cuộc họp. Gán vai trò người quản lý thành viên có thể cập nhật công cụ quyền cho mỗi vai trò.

Để xem hoặc thay đổi quyền được gán cho các vai trò cho một công cụ workspace đã chọn, bấm vào tab Workspace , bấm thuộc tính, sau đó bấm tab quyền .

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×