Về vai trò quản trị SharePoint trong Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị toàn cầu trong Office 365 có thể gán cho người dùng vai trò người quản trị SharePoint để được trợ giúp quản trị SharePoint Online. Người quản trị toàn cục đã có tất cả các quyền của người quản trị SharePoint . Khi bạn mua Office 365, một site nhóm được tạo tự động, và người quản trị toàn cầu được đặt là người quản trị tuyển tập site chính.

Người dùng gán vai trò quản trị SharePoint có quyền truy nhập vào Trung tâm quản trị SharePoint và có thể tạo và quản lý tuyển tập site, chỉ định các người quản trị tuyển tập site, quản lý hồ sơ người dùng, và nhiều hơn nữa. Người quản trị toàn cục và người quản trị SharePoint không có quyền truy nhập tự động vào tất cả các site và mỗi người dùng OneDrive, nhưng chúng có thể cho bản thân họ truy nhập vào mọi site hoặc OneDrive. Họ cũng có thể sử dụng Microsoft PowerShell để quản lý SharePoint và OneDrive. Hãy xem thêm về vai trò này các tác vụ chính dưới đây.

Người quản trị tuyển tập trang là người dùng có quyền để quản lý tuyển tập trang. Họ không cần phải có vai trò quản trị trong Office 365, và không có quyền truy nhập vào Trung tâm quản trị SharePoint . Một tuyển tập trang có thể có một vài người quản trị, nhưng phải có một và chỉ một người quản trị chính.

Lưu ý: 

  • Người quản trị toàn cầu, người quản trị SharePoint , và người quản trị tuyển tập trang cần phải được gán giấy phép SharePoint Online .

  • Không có vai trò riêng biệt được gọi là người quản trị lưu trữ các thuật ngữ. Người dùng gán vai trò này có thể thêm hoặc thay đổi thuật ngữ trong kho thuật ngữ (một thư mục phổ biến thuật ngữ bạn muốn dùng trong tổ chức của bạn). Để tìm hiểu thêm, hãy xem gán vai trò và quyền để quản lý tập hợp thuật ngữ.

Các tác vụ chính của người quản trị SharePoint

Dưới đây là một số tác vụ chính người dùng có thể thực hiện khi chúng được gán vai trò quản trị SharePoint :

Mẹo: Khi bạn gán cho người nào đó vai trò quản trị SharePoint , bạn cũng có thể muốn gán chúng cho vai trò "quản trị dịch vụ". Cách này họ có thể xem thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái của dịch vụ SharePoint Online , và thay đổi và phát hành thông báo.

Xem Thêm

Vai trò quản trị về Office 365

Gán vai trò quản trị trong Office 365

Bắt đầu với SharePoint Online Management Shell

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×