Về vai trò quản trị Exchange Online

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp bạn quản lý Office 365, bạn có thể gán quyền người dùng để quản lý email của tổ chức của bạn và hộp thư từ Trung tâm quản trị Exchange. Bạn thực hiện điều này bằng cách giao vai trò quản trị Exchange.

Mẹo: khi bạn gán ai đó vào vai trò quản trị Exchange, cũng gán chúng cho vai trò quản trị dịch vụ. Cách này họ có thể nhìn thấy các thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái của Exchange Online dịch vụ, và thay đổi và phát hành thông báo.

Dưới đây là một số tác vụ chính người dùng có thể thực hiện khi chúng được gán vai trò quản trị Exchange:

Vai trò nhóm Exchange Online

Nếu bạn có một tổ chức lớn, người quản trị Exchange có thể muốn gán cho người dùng vào nhóm vai trò Exchange. Khi người quản trị thêm người dùng vào nhóm vai trò, người dùng có được quyền để thực hiện một số chức năng nghiệp vụ chỉ thành viên của nhóm đó có thể thực hiện.

Ví dụ, người quản trị Exchange có thể gán ai đó vào nhóm vai trò quản lý phát hiện để họ có thể thực hiện các kết quả tìm kiếm của hộp thư cho dữ liệu đáp ứng tiêu chí. Để tìm hiểu thêm, hãy xem quyền trong Exchange OnlineQuản lý nhóm vai trò.

Tìm hiểu về các vai trò quản trị Office 365

Xem Thêm

Gán vai trò người quản trị trong Office 365

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×