Về thư mục dùng chung trong SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Một thư mục được chia sẻ là một kiểu đặc biệt của không gian làm việc cho phép bạn chia sẻ nội dung của thư mục trong hệ thống tệp Windows của bạn trên tất cả các máy tính mà bạn có tài khoản của bạn và với những người dùng khác theo thư mời.

Khi bạn mời mọi người gia nhập một thư mục dùng chung, chúng chọn một thư mục để chia sẻ trên máy tính của họ. Tất cả thành viên của một thư mục dùng chung có quyền truy nhập nội dung của nó (tệp và thư mục con).

Bạn muốn làm gì?

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×