Về tổ chức clip trong Microsoft Clip Organizer

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Các mẹo sau đây có thể thực hiện tìm kiếm cụ thể clip dễ dàng hơn, cho dù các clip là một phần của Microsoft Clip Organizer gốc, hoặc việc bạn đã thêm chúng vào trình tổ chức Clip sau này:

Microsoft Clip Organizer đã ngừng hoạt động kể từ sau Office 2010.

  • Đặt các clip của bạn trong ít nhất một tuyển tập. Bạn có thể tạo một bộ sưu tập mới, đặt các clip trong bộ sưu tập yêu thích hoặc bất kỳ tuyển tập hiện có khác mà bạn đã tạo hoặc sử dụng một tổ hợp trong các tùy chọn.

  • Thêm từ khóa vào clip của bạn. Từ khóa cho phép bạn tìm kiếm clip của bạn, vì vậy hãy lập từ khóa mà bạn sẽ ghi nhớ sử dụng để tìm clip của mình sau này. Ví dụ, bạn có thể thêm từ khóa sau đây vào ảnh của đồng nghiệp của bạn Jim, thực hiện ở cuối năm tiệc năm mới: Jim, năm mới, bên, sự kiện công ty, đồng nghiệp và như vậy.

  • Nhập chú thích ngắn clip của bạn. Trong Clip Organizer, chú thích xuất hiện trong chú giải công cụ khi bạn cho phép còn lại con trỏ chuột trên clip.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×