Về tính năng sổ làm việc được chia sẻ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Quan trọng: "Chia sẻ sổ làm việc" là một tính năng cũ hơn cho phép bạn cộng tác trên sổ làm việc với nhiều người. Tính năng này có các hạn chế nhiều và đã được thay thế bằng đồng tác giả. Đồng tác giả đang sẵn dùng trong các phiên bản Excel trước, bao gồm Excel 2016 cho người đăng ký Office 365.

Hãy dùng thử Office 365 hoặc phiên bản mới nhất của Excel

Bật tính năng chia sẻ sổ làm việc

 1. Chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng phương pháp này trước khi tiếp tục. Chia sẻ sổ làm việc có các hạn chế và một đặc biệt là không có khả năng sửa bằng cách dùng Excel Web App. Vì vậy chúng tôi khuyên đồng tác giả, vốn là thay thế cho sổ làm việc chia sẻ.

 2. Tạo một sổ làm việc mới hoặc mở một sổ làm việc hiện có. Rồi đặt nó trên một vị trí mạng. Ví dụ, đặt nó trên một vị trí giống như \\server_name\folder_name. Không đặt tệp trên OneDrive hoặc SharePoint. Nếu bạn thích những vị trí cho tệp, đồng tác giả sổ làm việc thay vào đó.

 3. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút chia sẻ sổ làm việc đã bị ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 4. Trên tab sửa , hãy chọn hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … .

 5. Trên thẻ Nâng cao, chọn tùy chọn bạn muốn dùng để theo dõi và cập nhật thay đổi, sau đó bấm OK.

 6. Nếu đây là một sổ làm việc mới, nhập tên trong hộp tên tệp . Hoặc, nếu đây là một sổ làm việc hiện có, hãy bấm OK để lưu sổ làm việc.

 7. Nếu sổ làm việc chứa nối kết đến các sổ làm việc hoặc tài liệu, xác nhận các nối kết và Cập Nhật bất kỳ nối kết nào bị hỏng.

 8. Bấm Tệp > Lưu.

 9. Khi bạn thực hiện xong, - chia sẻ sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ Excel, bên cạnh tên tệp.

Thông tin bổ sung

Vui lòng lưu ý rằng sổ làm việc chia sẻ là một phương pháp cũ hơn của việc chia sẻ. Do đó, nhiều mục và hành động không được hỗ trợ khi sử dụng phương pháp này. Bảng dưới đây là danh sách chỉ một phần của tính năng không được hỗ trợ.

Các mục không được hỗ trợ:

Hành động không được hỗ trợ:

Tạo hoặc chèn bảng

Chèn hoặc xóa khối ô

Thêm hoặc thay đổi định dạng có điều kiện

Xóa bỏ trang tính

Thêm hoặc thay đổi kiểm soát dữ liệu

Sáp nhập ô hoặc tách ô đã phối

Tạo hoặc thay đổi biểu đồ hoặc báo cáo PivotChart

Sắp xếp hoặc lọc bằng định dạng

Chèn hoặc thay đổi ảnh hoặc đối tượng khác

Sử dụng công cụ vẽ

Chèn hoặc thay đổi siêu kết nối

Gán, thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu

Tạo, thay đổi hoặc xem kịch bản

Bảo vệ hoặc unprotecting trang tính hoặc sổ làm việc

Chèn tổng phụ tự động

Gộp nhóm hoặc đại cương dữ liệu

Tạo bảng dữ liệu

Viết, ghi lại, thay đổi, xem hoặc gán macro

Tạo hoặc thay đổi báo cáo PivotTable

Thay đổi hoặc xóa bỏ công thức mảng

Tạo hoặc áp dụng slicer

Thêm, đổi tên hoặc xóa bỏ ánh xạ XML

Tạo hoặc sửa đổi biểu đồ thu nhỏ

Ánh xạ ô vào các phần tử XML

Thêm hoặc thay đổi trang thoại Microsoft Excel 4

Sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML, thanh công cụ XML hoặc các lệnh XML trên menu dữ liệu

Sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm dữ liệu mới

Thêm ren chú thích

Sửa hoặc xóa bỏ chú thích xử lý

Trước khi bạn ngắt kết nối người dùng, hãy đảm bảo rằng họ đã hoàn thành của họ làm việc trên sổ làm việc. Nếu bạn loại bỏ người dùng hiện hoạt, phần việc chưa lưu của họ sẽ bị mất.

 1. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút chia sẻ sổ làm việc đã bị ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Trên tab Sửa, trong danh sách Người đang mở sổ làm việc này, xem lại tên của người dùng.

 3. Chọn tên của người dùng mà bạn muốn ngắt kết nối, sau đó bấm Loại bỏ người dùng. Vui lòng lưu ý rằng mặc dù hành động này ngắt kết nối người dùng khỏi sổ làm việc, nó không ngăn người dùng đó sửa sổ làm việc lại.

 4. Để xóa bỏ bất kỳ thiết đặt dạng xem cá nhân của người dùng bị loại bỏ, hãy bấm xem > Dạng xem tùy chỉnh và xóa bỏ bất kỳ dạng xem người dùng khác.

Trước khi bạn tắt tính năng này, bạn có thể muốn tạo bản sao của lịch sử thay đổi. Trước tiên hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đã hoàn tất công việc của họ.

 1. Bấm xem lại > theo dõi thay đổi > tô sáng thay đổi.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút theo dõi thay đổi đã được ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Trong danh sách Khi nào, chọn Tất cả.

 3. Xóa hộp kiểm AiỞ đâu.

 4. Chọn hộp kiểm Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới, rồi sau đó bấm OK.

 5. Bây giờ bạn có thể hoặc in trang tính lịch sử, hoặc bạn có thể sao chép lịch sử và dán nó vào sổ làm việc khác.

 1. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

  Lưu ý rằng trong các phiên bản mới hơn của Excel, nút chia sẻ sổ làm việc đã bị ẩn. Đây là cách để hủy ẩn nó.

 2. Trên thẻ Sửa, hãy đảm bảo rằng bạn là người duy nhất được liệt kê trong danh sách Người đang mở sổ làm việc này.

 3. Xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … . Nếu hộp kiểm này không sẵn dùng, bạn phải trước tiên bỏ bảo vệ sổ làm việc. Hãy làm như sau:

  1. Bấm OK để đóng hộp thoại Chia sẻ Sổ làm việc.

  2. Trên thẻ Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Bỏ bảo vệ Sổ làm việc được Chia sẻ.

  3. Nếu bạn được nhắc, hãy nhập mật khẩu, sau đó bấm OK.

  4. Trên tab Xem lại, trong nhóm Thay đổi, bấm Chia sẻ Sổ làm việc.

  5. Trên tab sửa , xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … .

  6. Khi bạn được nhắc về ảnh hưởng đến những người dùng khác, bấm Có.

Bật tính năng chia sẻ sổ làm việc

 1. Chắc chắn rằng bạn muốn sử dụng phương pháp này trước khi tiếp tục. Chia sẻ sổ làm việc có các hạn chế, và do đó, chúng tôi khuyên đồng tác giả, vốn là thay thế cho sổ làm việc chia sẻ.

 2. Tạo một sổ làm việc mới hoặc mở một sổ làm việc hiện có. Rồi đặt nó trên một vị trí mạng. Không đặt tệp trên OneDrive hoặc SharePoint. Nếu bạn thích những vị trí cho tệp, đồng tác giả sổ làm việc thay vào đó.

 3. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

 4. Trên tab sửa , hãy chọn hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … .

 5. Trên thẻ Nâng cao, chọn tùy chọn bạn muốn dùng để theo dõi và cập nhật thay đổi, sau đó bấm OK.

 6. Nếu đây là một sổ làm việc mới, nhập tên trong hộp Lưu như . Hoặc, nếu đây là một sổ làm việc hiện có, hãy bấm OK để lưu sổ làm việc.

 7. Nếu sổ làm việc chứa nối kết đến các sổ làm việc hoặc tài liệu, xác nhận các nối kết và Cập Nhật bất kỳ nối kết nào bị hỏng.

 8. Bấm Tệp > Lưu.

 9. Khi bạn thực hiện xong, - chia sẻ sẽ xuất hiện ở phía trên cùng của cửa sổ Excel, bên cạnh tên tệp.

Thông tin bổ sung

Vui lòng lưu ý rằng sổ làm việc chia sẻ là một phương pháp cũ hơn của việc chia sẻ. Do đó, nhiều mục và hành động không được hỗ trợ khi sử dụng phương pháp này. Bảng dưới đây là danh sách chỉ một phần của tính năng không được hỗ trợ.

Các mục không được hỗ trợ:

Hành động không được hỗ trợ:

Tạo hoặc chèn bảng

Chèn hoặc xóa khối ô

Thêm hoặc thay đổi định dạng có điều kiện

Xóa bỏ trang tính

Thêm hoặc thay đổi kiểm soát dữ liệu

Sáp nhập ô hoặc tách ô đã phối

Tạo hoặc thay đổi biểu đồ hoặc báo cáo PivotChart

Sắp xếp hoặc lọc bằng định dạng

Chèn hoặc thay đổi ảnh hoặc đối tượng khác

Sử dụng công cụ vẽ

Chèn hoặc thay đổi siêu kết nối

Gán, thay đổi hoặc loại bỏ mật khẩu

Tạo, thay đổi hoặc xem kịch bản

Bảo vệ hoặc unprotecting trang tính hoặc sổ làm việc

Chèn tổng phụ tự động

Gộp nhóm hoặc đại cương dữ liệu

Tạo bảng dữ liệu

Viết, ghi lại, thay đổi, xem hoặc gán macro

Tạo hoặc thay đổi báo cáo PivotTable

Thay đổi hoặc xóa bỏ công thức mảng

Tạo hoặc áp dụng slicer

Thêm, đổi tên hoặc xóa bỏ ánh xạ XML

Tạo hoặc sửa đổi biểu đồ thu nhỏ

Ánh xạ ô vào các phần tử XML

Thêm hoặc thay đổi trang thoại Microsoft Excel 4

Sử dụng ngăn tác vụ nguồn XML, thanh công cụ XML hoặc các lệnh XML trên menu dữ liệu

Nhập, làm mới và xuất dữ liệu XML

Sử dụng biểu mẫu dữ liệu để thêm dữ liệu mới

Trước khi bạn ngắt kết nối người dùng, hãy đảm bảo rằng họ đã hoàn thành của họ làm việc trên sổ làm việc. Nếu bạn loại bỏ người dùng hiện hoạt, phần việc chưa lưu của họ sẽ bị mất.

 1. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

 2. Trên tab Sửa, trong danh sách Người đang mở sổ làm việc này, xem lại tên của người dùng.

 3. Chọn tên của người dùng mà bạn muốn ngắt kết nối, sau đó bấm Loại bỏ người dùng. Vui lòng lưu ý rằng mặc dù hành động này ngắt kết nối người dùng khỏi sổ làm việc, nó không ngăn người dùng đó sửa sổ làm việc lại.

 4. Để xóa bỏ bất kỳ thiết đặt dạng xem cá nhân của người dùng bị loại bỏ, hãy bấm xem > Dạng xem tùy chỉnh và xóa bỏ bất kỳ dạng xem người dùng khác.

Trước khi bạn tắt tính năng này, bạn có thể muốn tạo bản sao của lịch sử thay đổi. Trước tiên hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đã hoàn tất công việc của họ.

 1. Bấm xem lại > theo dõi thay đổi > tô sáng thay đổi.

 2. Trong danh sách Khi nào, chọn Tất cả.

 3. Xóa hộp kiểm AiỞ đâu.

 4. Chọn hộp kiểm Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới, rồi sau đó bấm OK.

 5. Bây giờ bạn có thể hoặc in trang tính lịch sử, hoặc bạn có thể sao chép lịch sử và dán nó vào sổ làm việc khác.

 1. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

 2. Trên thẻ Sửa, hãy đảm bảo rằng bạn là người duy nhất được liệt kê trong danh sách Người đang mở sổ làm việc này.

 3. Xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … . Nếu hộp kiểm này không sẵn dùng, bạn phải trước tiên bỏ bảo vệ sổ làm việc. Hãy làm như sau:

  1. Bấm OK để đóng hộp thoại Chia sẻ Sổ làm việc.

  2. Trên tab xem lại , bấm Bảo vệ sổ làm việc.

  3. Nếu bạn được nhắc, hãy nhập mật khẩu, sau đó bấm OK.

  4. Trên tab xem lại , Chia sẻ sổ làm việc.

  5. Trên tab sửa , xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … .

Trước khi bạn tắt tính năng này, bạn có thể muốn tạo bản sao của lịch sử thay đổi. Trước tiên hãy đảm bảo rằng tất cả người dùng khác đã hoàn tất công việc của họ.

 1. Bấm xem lại > theo dõi thay đổi > tô sáng thay đổi.

 2. Trong danh sách Khi nào, chọn Tất cả.

 3. Xóa hộp kiểm AiỞ đâu.

 4. Chọn hộp kiểm Liệt kê các thay đổi trên trang tính mới, rồi sau đó bấm OK.

 5. Bây giờ bạn có thể hoặc in trang tính lịch sử, hoặc bạn có thể sao chép lịch sử và dán nó vào sổ làm việc khác.

 1. Bấm xem lại > chia sẻ sổ làm việc.

 2. Trên thẻ Sửa, hãy đảm bảo rằng bạn là người duy nhất được liệt kê trong danh sách Người đang mở sổ làm việc này.

 3. Xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … . Nếu hộp kiểm này không sẵn dùng, bạn phải trước tiên bỏ bảo vệ sổ làm việc. Hãy làm như sau:

  1. Bấm OK để đóng hộp thoại Chia sẻ Sổ làm việc.

  2. Trên tab xem lại , bấm Bảo vệ sổ làm việc.

  3. Nếu bạn được nhắc, hãy nhập mật khẩu, sau đó bấm OK.

  4. Trên tab xem lại , Chia sẻ sổ làm việc.

  5. Trên tab sửa , xóa hộp kiểm cho phép thay đổi nhiều hơn một người dùng … .

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×