Về tài khoản và căn cước

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tài khoản SharePoint Workspace là tệp được lưu trữ trên máy tính của bạn chứa các cấu phần và các thông tin sau đây:

  • Định danh không gian làm việc SharePoint của bạn và các mã hóa "riêng tư phím" xác định định danh của bạn.

  • Mã hóa thông tin khác, chẳng hạn như một "cái khóa" bảo vệ Workspace của bạn.

  • Các thiết bị mà thêm tài khoản của bạn.

  • Tham chiếu không gian làm việc mà bạn là thành viên.

  • Thông tin về các liên hệ của bạn liên lạc.

Chức năng, tài khoản hoạt động giống như một workspace trong nghĩa rằng bạn có thể "chia sẻ" cùng một tài khoản (và truy nhập vào không gian làm việc được lưu trữ với tài khoản) trên nhiều máy tính.

Về định danh

Định danh không gian làm việc SharePoint là sự "điện tử hiện diện" mà người dùng khác có thể nhận dạng và tương tác với bạn. Định danh người có thể được liên kết với chỉ một tài khoản; nó không được thêm vào tài khoản khác. Tuy nhiên, như đã nêu trong phần trước, bạn có thể đồng bộ hóa tài khoản và căn cước liên kết với tài khoản đó, trên nhiều máy tính.

Tệp liên hệ được liên kết với định danh của bạn xác định một tập hợp các đặc điểm về căn cước của bạn. Tối thiểu, thông tin này phải bao gồm tên và địa chỉ email hợp lệ. Nếu tài khoản và căn cước của bạn được cung cấp trong tổ chức, căn cước của bạn sẽ có thể được cài sẵn bởi người quản trị để chứa thông tin cụ thể. Tùy thuộc vào chính sách được đặt trong tổ chức của bạn, bạn có thể chỉnh sửa thông tin này.

Lưu ý: Các phiên bản trước của SharePoint Workspace (Microsoft Office Groove) được hỗ trợ tạo nhiều định danh trong một tài khoản (tùy thuộc vào thiết bị chính sách). Nếu bạn đã tạo bổ sung định danh tài khoản của bạn, bạn vẫn có thể truy nhập các định danh chỉ như bạn đã thực hiện trước.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×