Về Skype for Business vai trò quản trị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để giúp bạn quản lý Office 365, bạn có thể gán quyền người dùng để thiết lập và quản lý Skype for Business Online. Bạn thực hiện điều này bằng cách giao vai trò quản trị Skype for Business Online .

Mẹo: khi bạn gán ai đó vào vai trò Skype for Business Online , cũng gán chúng cho vai trò quản trị dịch vụ. Họ có thể nhìn thấy các thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái của dịch vụ Skype for Business Online , thay đổi và phát hành thông báo và báo cáo sử dụng cách này.

Đây là người quản trị Skype for Business có thể làm gì:

Hoạt động

Các tác vụ cụ thể

Thiết lập Skype for Business

Cấu hình Skype for Business

Để thay đổi ngôn ngữ mặc định cho lời chào thư thoại và email trong tổ chức của bạn, bạn phải là người quản trị. toàn cầu Office 365

Báo cáo sử dụng dạng xem

Báo cáo Hoạt động trong Trung tâm Quản trị Office 365

Những người được giao vai trò quản trị toàn cầu Office 365 hoặc vai trò quản lý người dùng cũng có thể thực hiện tất cả nhiệm vụ tương tự như ai đó đã được gán cho vai trò quản trị Skype for Business .

Tìm hiểu về các vai trò quản trị Office 365

Xem Thêm

Gán vai trò quản trị trong Office 365

Skype for Business Online trong Office 365-trợ giúp quản trị

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×