Về Skype for Business vai trò quản trị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để giúp bạn quản lý Office 365, bạn có thể gán quyền người dùng để thiết lập và quản lý Skype for Business Online. Bạn thực hiện điều này bằng cách giao vai trò quản trị Skype for Business Online .

Mẹo: khi bạn gán ai đó vào vai trò Skype for Business Online , cũng gán chúng cho vai trò quản trị dịch vụ. Họ có thể nhìn thấy các thông tin quan trọng trong Trung tâm quản trị Office 365, chẳng hạn như trạng thái của dịch vụ Skype for Business Online , thay đổi và phát hành thông báo và báo cáo sử dụng cách này.

Đây là người quản trị Skype for Business có thể làm gì:

Hoạt động

Các tác vụ cụ thể

Thiết lập Skype for Business

Cấu hình Skype for Business

Để thay đổi ngôn ngữ mặc định cho lời chào thư thoại và email trong tổ chức của bạn, bạn phải là người quản trị. toàn cầu Office 365

Báo cáo sử dụng dạng xem

Báo cáo hoạt động trong Trung tâm quản trị Office 365

Những người được giao vai trò quản trị toàn cầu Office 365 hoặc vai trò quản lý người dùng cũng có thể thực hiện tất cả nhiệm vụ tương tự như ai đó đã được gán cho vai trò quản trị Skype for Business .

Tìm hiểu về các vai trò quản trị Office 365

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Gán vai trò quản trị trong Office 365

Skype for Business Online trong Office 365-trợ giúp quản trị

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×