Về quản trị tìm kiếm nhanh trong Trung tâm quản trị

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn nhanh chóng tìm kiếm Server 2010 cho SharePoint được cài đặt, các tùy chọn sau đây sẵn dùng trong Trung tâm quản trị > quản lý ứng dụng > quản lý ứng dụng dịch vụ > ứng dụng dịch vụ tìm kiếm > quản trị tìm kiếm nhanh.

  • Quản lý thuộc tính

    Thuộc tính được tìm kéo tự động được trích xuất từ được tìm kéo nội dung. Bạn có thể thực hiện phần thuộc tính được tìm kéo mà người dùng tìm kiếm trải nghiệm bằng cách ánh xạ thuộc tính được tìm kéo với thuộc tính được quản lý.

  • Quản lý việc tách thuộc tính

    Tính năng việc tách quản lý thuộc tính xác định thông tin quan trọng chẳng hạn như tên người, tên công ty, và tên/địa điểm địa lý trong tài liệu. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính để cải thiện trải nghiệm tìm kiếm, ví dụ như bằng cách cung cấp tinh chỉnh kết quả tìm kiếm dựa trên các thuộc tính.

  • Quản lý kiểm tra chính tả

    Bạn có thể cải thiện trải nghiệm tìm kiếm bằng cách thêm ngoại lệ kiểm tra chính tả. Kiểm tra chính tả ngoại lệ là từ hoặc cụm từ cần được loại trừ khỏi kiểm tra chính tả.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×