Về liên hệ công việc trong Business Contact Manager

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Liên hệ công việc là một người với mà bạn thực hiện công việc tại công ty hoặc tổ chức. Bạn có thể dùng bản ghi liên hệ công việc để sắp xếp và lưu trữ lớn thông tin về của bạn Liên hệ Công việc, cung cấp cho bạn quyền truy nhập nhanh vào các chi tiết quan trọng để giúp bạn duy trì mối quan hệ. Bạn có thể tạo bản ghi liên hệ công việc bằng cách hoàn tất một liên hệ công việc biểu mẫu, sao chép một liên hệ từ một thư mục Outlook, hoặc bằng cách tạo một mới liên hệ công việc từ bên trong một Hồ sơ tài khoản.

Khi Business Contact Manager cho Outlook được kết nối của bạn hệ thống kế toán, bạn có thể Thêm khách hàng của hệ thống kế toán của bạn là tài khoản, vốn sẽ thêm một số thông tin chung, chẳng hạn như địa chỉ và số điện thoại, để bản ghi tài khoản. Điều này cũng sẽ tạo ra một nối kết giữa các bản ghi khách hàng và bản ghi tài khoản và có nghĩa là bạn có thể xem thông tin tài chính Tài khoản. Bạn cũng có thể chọn để bao gồm các liên hệ được liên kết với các khách hàng. Các bản ghi khách hàng sẽ được nhập vào Business Contact Manager cho Outlook dưới dạng tài khoản và liên hệ được liên kết với các khách hàng sẽ được nhập dưới dạng liên hệ công việc.

Mở một bản ghi liên hệ công việc

Bạn có thể mở một bản ghi liên hệ công việc để thêm hoặc sửa thông tin về liên hệ công việc, hoặc xem mục lịch sử liên lạc được nối kết đến bản ghi tài khoản.

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm Liên hệ công việc.

  2. Trong danh sách Liên hệ công việc , bấm đúp vào bản ghi liên hệ công việc mà bạn muốn mở.

  3. Thực hiện các thay đổi.

  4. Trên ruy-băng, bấm lưu & đóng.

Mẹo: Để biết thông tin về cách tạo danh sách phân phối từ liên hệ công việc hoặc tài khoản của bạn, hãy xem tạo và sửa danh sách liên hệ mông hoặc phân phối. Trong hộp thoại Chọn thành viên , bên dưới Sổ địa chỉ, hãy bấm Liên hệ công việc hoặc tài khoản.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×