Về hiển thị thời gian thực trạng thái (thông tin hiện diện)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi một danh sách hoặc thư viện tài liệu đang mở trong dạng xem biểu dữ liệu, bạn có thể xem trạng thái thời gian thực của người dùng được liệt kê trong cột nhất định. Bạn có thể tìm ra hay không là người dùng trực tuyến, bận, hoặc trên điện thoại. Dựa trên thông tin này, bạn có thể khởi tạo phiên trò chuyện, gửi thư, hoặc lên lịch cuộc họp.

Bạn phải được đăng nhập vào Windows Messenger để xem thông tin hiện diện. Tương tự, thông tin về người dùng khác sẵn dùng chỉ khi họ đăng nhập vào Windows Messenger và địa chỉ email của họ là sẵn dùng trên trang. Nếu người dùng chưa được đăng nhập, trạng thái của họ sẽ xuất hiện như ngoại tuyến.

Hình minh họa sau đây Hiển thị danh sách MyLibrary trong dạng xem biểu dữ liệu.

Thư viện tài liệu trong dạng xem Biểu dữ liệu

Danh sách này có một cột có thể hiển thị thông tin thời gian thực trạng thái (sự hiện diện). Lưu ý biểu tượng hiện diện ( Biểu tượng Hiện diện ) ở bên trái của tên cột trong cột Sửa đổi bởi . Bất kỳ cột nào có kiểu dữ liệu được đặt để tra cứu và nhận thông tin từ danh sách Thông tin người dùng có thể hiển thị thông tin hiện diện. Danh sách Người dùng thông tin chứa thông tin, chẳng hạn như hiển thị tên và địa chỉ email, người dùng khác của trang SharePoint. Tùy thuộc vào kiểu danh sách, một hoặc nhiều cột tra cứu danh sách Thông tin người dùng theo mặc định. Ngoài ra, bạn có thể thêm các cột tra cứu của riêng mình và họ Hiển thị thông tin hiện diện.

Khi bạn mở dạng xem, bạn thấy biểu tượng trong hàng tương ứng với người dùng trực tuyến hoặc bận và mẹo màn hình mô tả trạng thái của mỗi người dùng. Nếu bạn không nhìn thấy biểu tượng, nó có nghĩa là người dùng ngoại tuyến hoặc không đăng nhập Windows Messenger. Bạn có thể hiển thị biểu tượng cho một người dùng đang ngoại tuyến bằng tạm dừng con trỏ chuột qua ô. Lưu ý rằng bạn không phải ở chế độ soạn thảo, nếu không bạn không thể nhìn thấy bất kỳ thông tin hiện diện. Để biết danh sách hoàn thành biểu tượng và mô tả của họ, hãy xem trợ giúp Messenger Windows.

Bấm vào biểu tượng hiện diện sẽ hiển thị một danh sách thả xuống của hành động mà bạn có thể thực hiện để cộng tác với người dùng, chẳng hạn như gửi thông điệp email hoặc bắt đầu một phiên trò chuyện. Danh sách hành động khác nhau tùy theo trạng thái của người dùng.

Bạn không thể sắp xếp hoặc lọc danh sách dựa trên thông tin hiện diện. Bạn có thể tắt hiển thị thông tin hiện diện trong một cột tra cứu danh sách thông tin người dùng. Người quản trị hệ thống có thể tắt thông tin hiện diện cho toàn bộ trang.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×