Về cơ hội trong Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Cơ hội có cơ hội để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bằng cách dùng Business Contact Manager cho Outlook, bạn có thể theo dõi thông tin cơ hội của bạn thông qua bản ghi cơ hội.

Một bản ghi cơ hội được nối kết với một Tài khoản hoặc Liên hệ Công việc ghi và được dùng để giúp bạn theo dõi các mối quan hệ của bạn phát triển với tiềm năng khách hàng hoặc nhà cung cấp. Cơ hội cũng có thể được nối kết với mục lịch sử liên lạc, chẳng hạn như ghi chú công việc, nhiệm vụ, cuộc hẹn, Nhật ký điện thoại và tệp.

Trong một bản ghi cơ hội, bạn có thể xem tất cả các thông tin của bạn từ liên hệ Ban đầu để đóng doanh số. Bạn cũng có thể chạy báo cáo hoặc sắp xếp dạng xem ưu tiên các thông tin bán hàng, theo dõi các khách hàng tương tác, cho biết đang tiến hành và dự báo doanh số của bạn. If Business Contact Manager for Outlook is integrated with your hệ thống kế toán, you can create quotes, sales orders, or invoices from your Opportunity records.

Mở một bản ghi cơ hội

Bạn có thể mở một bản ghi cơ hội để thêm hoặc sửa thông tin về cơ hội, hoặc xem mục lịch sử liên lạc được nối kết đến bản ghi cơ hội.

  1. Trên menu Business Contact Manager , hãy bấm cơ hội.

  2. Trong danh sách cơ hội , bấm đúp vào bản ghi cơ hội mà bạn muốn mở.

  3. Thực hiện các thay đổi.

  4. Trên ruy-băng, bấm lưu & đóng.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×