Về các tính năng trong ứng dụng Microsoft và dịch vụ và thông tin LinkedIn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể xem thông tin từ hồ sơ công cộng LinkedIn trong Microsoft ứng dụng và dịch vụ, ví dụ khi bạn di chuột qua ảnh của một người trong Outlook. Nếu bạn kết nối tài khoản LinkedIn và Microsoft , bạn có thể thấy thông tin bổ sung LinkedIn hồ sơ. Theo thời gian, bạn cũng có thể mong đợi trải nghiệm mạng của bạn trên LinkedIn để có được cải tiến và làm phong phú dữ liệu từ Microsoft tài khoản của bạn.

Lưu ý: Bạn sẽ chỉ thấy thông tin LinkedIn nếu bạn hoặc tổ chức của bạn đã nhận được một bản Cập Nhật bản phát hành đầu bao gồm các tính năng LinkedIn , hoặc nếu bạn đã tham gia chương trình Office nội bộ . Một số tính năng LinkedIn đang được giới thiệu dần, vì vậy các tính năng LinkedIn bạn thấy có thể hơi khác so với những gì được mô tả trong bài viết này.

Quan trọng: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và sẽ danh dự LinkedIn về quyền riêng tư và hồ sơ khả năng hiển thị thiết đặt của bạn. Tìm hiểu thêm về quyền riêng tư khi dùng LinkedIn trong của bạn làm việc Microsoft tài khoản trường học của chúng tôi (ví dụ sam@contoso.com), hoặc tài khoản Microsoft cá nhân (ví dụ sam.raley@outlook.com)

Bạn có thể xem thông tin LinkedIn trong Trợ lý sơ yếu lý lịch trong Word và trên hồ sơ thẻ trong:

 • ứng dụng web dựa trên Outlook (Outlook.com và Outlook trên web)

 • SharePoint Online (chỉ dành cho Microsoft tài khoản công ty hoặc trường học)

 • OneDrive for Business (chỉ dành cho Microsoft tài khoản công ty hoặc trường học)

Để xem một người thẻ hồ sơ, chỉ cần di chuột lên ảnh hoặc tên của họ.

Thẻ hồ sơ trong Outlook

Trước khi bạn kết nối tài khoản của bạn, bạn có thể thấy một số thông tin hồ sơ LinkedIn chẳng hạn như một người LinkedIn hồ sơ ảnh, tên, công ty và chức danh trong Microsoft ứng dụng và dịch vụ của bạn.

Sau khi bạn kết nối tài khoản, bạn có thể thấy thông tin bổ sung LinkedIn hồ sơ. Ví dụ, bạn có thể lấy lại thông tin trên những điều bạn có chung với người khác, chẳng hạn như bạn tham dự cùng một trường học, mà không cần phải rời khỏi Microsoft ứng dụng hoặc dịch vụ của bạn và đi đến LinkedIn. Hoặc, khi liên lạc với đồng nghiệp trong Outlook, bạn có thể dễ dàng xem nếu bạn và đồng nghiệp đó chia sẻ kết nối thông thường trên LinkedIn.

Theo thời gian, bạn cũng có thể mong đợi trải nghiệm mạng của bạn trên LinkedIn được cải thiện và phong phú với thông tin từ tài khoản Microsoft của bạn. Ví dụ, nếu bạn thường gặp hoặc nhận email từ một đồng nghiệp, LinkedIn có thể gợi ý bạn kết nối với đồng nghiệp đó.

Lưu ý: Bạn có thể không nhìn thấy tất cả LinkedIn hồ sơ vì thiết đặt quyền riêng tư riêng lẻ. Để biết thêm thông tin, hãy xem tôi không nhìn thấy thông tin LinkedIn của một người trong ứng dụng Microsoft hoặc dịch vụ của tôi. Tại sao không?

Nếu bạn chọn không kết nối tài khoản của bạn, bạn sẽ không thấy LinkedIn thông tin trong Microsoft ứng dụng và dịch vụ. Ví dụ, khi liên lạc với đồng nghiệp, bạn sẽ không thể gửi thư mời trực tiếp để kết nối hoặc xem nếu bạn có bất kỳ kết nối chung. Cơ hội LinkedIn mạng của bạn sẽ cũng không thể được thiết kế để hoạt động của bạn và sở thích dưới dạng khi bạn kết nối tài khoản của bạn.

 1. Đi tới Microsoft ứng dụng hoặc giải pháp, ví dụ Outlook trên web.

 2. Di chuột lên ảnh hoặc tên để mở của người thẻ hồ sơcủa một người.

 3. Chọn LinkedIn.

 4. Chọn có, chúng ta hãy.

 5. Đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn.

 6. Chọn chấp nhận.

Khi bạn kết nối tài khoản của bạn LinkedInMicrosoft tài khoản cá nhân của bạn, bạn có thể cho phép LinkedIn cung cấp hồ sơ, sở thích, thuê baokết nối dữ liệu để Microsoft. Bạn cũng cho phép Microsoft cung cấp hồ sơ, lịch, sở thích, thuê bao, và liên hệ dữ liệu để LinkedIn.

Tìm hiểu thêm về kiểu dữ liệu mà được chia sẻ sau khi kết nối LinkedIn và tài khoản Microsoft cá nhân của bạn.

Khi bạn kết nối tài khoản LinkedInMicrosoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học của bạn, bạn có thể cho phép LinkedIn cung cấp dữ liệu hồ sơ, sở thích, thuê baokết nối đến Microsoft. Khi bạn kết nối của bạn làm việc Microsoft hoặc trường học LinkedIn tài khoản của bạn, bạn có cho phép Microsoft cung cấp hồ sơ, lịch, sở thích, thuê baovà dữ liệu liên hệLinkedIn

Tìm hiểu thêm về kiểu dữ liệu mà được chia sẻ sau khi kết nối LinkedIn và Microsoft của bạn hoặc tài khoản trường học.

Có. Bạn có thể loại bỏ dữ liệu quyền chia sẻ bằng cách ngắt kết nối tài khoản của bạn. Để tài khoản công ty hoặc trường học, hãy xem làm thế nào để ngắt kết nối LinkedIn và Microsoft công việc của tôi hoặc tài khoản trường học? Để tài khoản cá nhân, hãy xem làm thế nào để tôi ngắt kết nối của tôi tài khoản LinkedIn và Microsoft cá nhân?

Không có gì thay đổi với các email được liên kết với tài khoản LinkedIn của bạn. Làm việc của bạn hoặc trường học, cũng như địa chỉ email cá nhân Outlook sẽ được thêm vào tài khoản LinkedIn của bạn khi bạn kết nối tài khoản.

Không có gì thay đổi với email của bạn. LinkedIn sẽ gửi email đến địa chỉ email giống như trước.

Ngoài ra, kết nối tài khoản không thay đổi điều gì xảy ra khi bạn gửi và nhận thư trên LinkedIn.

Không có gì thay đổi với hình ảnh hồ sơ Microsoft hoặc LinkedIn của bạn.

Có, bạn đang ở trong điều khiển của tài khoản của bạn, vì vậy bạn có thể chọn cả hai nếu và làm thế nào người khác sẽ nhìn thấy thông tin LinkedIn của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể điều chỉnh thiết đặt hồ sơ công cộng LinkedIn của bạn.

Có thể là vì:

Có thể có lý do khác nhau, chẳng hạn như:

 • Người không có một hồ sơ LinkedIn .

 • Người có thiết đặt tài khoản LinkedIn giới hạn khả năng hiển thị hồ sơ.

Ví dụ, giả sử rằng tài khoản cá nhân của bạn là sam.raley@outlook.com và tài khoản cơ quan của bạn là sam@contoso.com.

Để có trải nghiệm đầy đủ LinkedIn trong cả hai tài khoản, bạn nên kết nối cả Microsoft cá nhân của bạn và cơ quan hoặc trường học tài khoản vào tài khoản LinkedIn của bạn.

Không có gì thay đổi với thông tin hồ sơ của bạn. Thông tin của bạn trên LinkedIn sẽ không thay thế thông tin của bạn trong Microsoft hoặc một cách khác.

Ví dụ, giả sử rằng tiêu đề của bạn trên LinkedIn hồ sơ của bạn là "Cao cấp nghiên cứu" và tiêu đề của bạn trong Microsoft hồ sơ của bạn là "Sr UX nghiên cứu". Trong trường hợp này, tiêu đề của bạn trên LinkedIn hồ sơ của bạn vẫn sẽ được hiển thị như là "Cao cấp nghiên cứu" và tiêu đề của bạn trên Microsoft hồ sơ của bạn vẫn sẽ được hiển thị như là "Sr UX nghiên cứu".

Có, miễn là bạn Microsoft hoặc trường học tài khoản với tổ chức khác nhau. Ví dụ, giả sử bạn làm việc toàn thời gian cho Contoso và phần thời gian cho Fabrikam. Bạn có thể kết nối tài khoản LinkedIn của bạn với cả hai tài khoản cơ quan.

Chúng tôi khuyên bạn nên bạn ngắt kết nối tài khoản của bạn khi bạn rời khỏi công việc hiện tại của bạn. Nếu bạn nhận được một tài khoản cơ quan Microsoft từ mà chủ thuê mới của bạn, bạn có thể kết nối này để LinkedIn tài khoản của bạn.
Tìm hiểu những gì sẽ xảy ra với dữ liệu của bạn khi bạn ngắt kết nối tài khoản .

Tùy thuộc vào cách bạn kết nối tài khoản của bạn, có hai cách để ngắt kết nối:

 1. Nếu bạn đã cung cấp quyền chia sẻ dữ liệu từ các tài khoản cả hai, bạn sẽ phải ngắt kết nối và loại bỏ quyền từ LinkedIn tài khoản của bạn và từ Microsoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học.

 2. Nếu bạn cung cấp cho quyền chia sẻ dữ liệu chỉ từ LinkedIn đến của bạn Microsoft hoạt động hoặc tài khoản trường học, bạn chỉ cần để ngắt kết nối và loại bỏ quyền từ LinkedIn tài khoản của bạn.

Để ngắt kết nối và loại bỏ dữ liệu chia sẻ quyền từ Microsoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào Microsoft công việc của bạn hoặc trường học tài khoản tại https://account.activedirectory.windowsazure.com/profile.

 2. Bên dưới quyền của ứng dụng, hãy chọn LinkedIn.

 3. Chọn loại bỏ quyền.

Ngắt kết nối và loại bỏ quyền chia sẻ dữ liệu từ LinkedIn tài khoản của bạn, hãy xem cách ngắt kết nối LinkedIn của bạn và tài khoản Microsoft.

Quan trọng: Liên hệ mà đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft công việc của bạn hoặc tài khoản trường học sẽ tự động không bị xóa khi bạn ngắt kết nối tài khoản. Tìm hiểu về việc quản lý liên hệ của bạn được nhập trên LinkedIn.

Bạn có thể ngắt kết nối hoặc từ tài khoản LinkedIn hoặc Microsoft tài khoản cá nhân của bạn.

Để ngắt kết nối và loại bỏ dữ liệu chia sẻ quyền từ Microsoft tài khoản cá nhân của bạn, hãy làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft tại https://accounts.microsoft.com

 2. Chọn quyền riêng tư.

 3. Dưới thiết đặt quyền riêng tư khác, hãy chọn ứng dụng và dịch vụ mà có thể truy nhập dữ liệu của bạn.

 4. Chọn LinkedIn.

 5. Chọn loại bỏ các quyền này.

Ngắt kết nối và loại bỏ quyền chia sẻ dữ liệu từ LinkedIn tài khoản của bạn, hãy xem cách ngắt kết nối LinkedIn của bạn và tài khoản Microsoft.

Quan trọng: Liên hệ đã được nhập vào để LinkedIn từ Microsoft tài khoản cá nhân của bạn sẽ tự động không bị xóa khi bạn ngắt kết nối tài khoản. Tìm hiểu về việc quản lý liên hệ của bạn đã nhập vào LinkedIn

Bạn có thể chỉ tắt LinkedIn thông tin cho Office 2016 ứng dụng trên máy tính cục bộ của bạn. Đây là cách bạn làm điều đó:

 1. Trong Outlook 2016, Word 2016, PowerPoint 2016 hoặc Excel 2016 chọn tệp --> tùy chọn.

 2. Trong mục chung , dưới LinkedIn tính năng, hãy xóa hộp kiểm hiện LinkedIn tính năng trong các ứng dụng Office của tôi.

 3. Chọn OK để lưu các thay đổi của bạn.

Lưu ý: Khi bạn tắt LinkedIn thông tin trong một Office 2016 ứng dụng, thông tin LinkedIn sẽ không được hiển thị trong bất kỳ ứng dụng Office 2016 mà bạn có trên máy tính cục bộ của bạn.
Bạn có thể phải khởi động lại ứng dụng Office 2016 của bạn để xem thay đổi.

Trong Microsoftweb dựa trên ứng dụng và dịch vụ, chẳng hạn như Outlook.com hoặc OneDrive for Business, LinkedIn thông tin và tính năng được tích hợp hoàn toàn, vì vậy bạn không thể tắt tính năng. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát cách người khác sẽ nhìn thấy thông tin LinkedIn của bạn. Tìm hiểu cách bạn có thể điều chỉnh khả năng hiển thị hồ sơ công cộng LinkedIn của bạn.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×