Về các công cụ danh sách tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ danh sách cung cấp một môi trường mở công cụ tùy chỉnh cho phép workspace thành viên để xây dựng và phân tích tập hợp các mục dữ liệu. Thiết kế biểu mẫu tùy chỉnh trong một công cụ danh sách được tạo ra và cập nhật thông qua Microsoft Office InfoPath. Khi bạn lần đầu tiên thêm một công cụ danh sách một không gian làm việc, bạn hãy bấm vào Bắt đầu ở đây để nhập trình thiết kế, hãy nhập mẫu biểu mẫu được thiết kế trong InfoPath, và thêm các yếu tố thiết kế khác chẳng hạn như dạng xem.

Mỗi công cụ danh sách bắt đầu với một ý tưởng cho ứng dụng danh sách tùy chỉnh. Trình thiết kế công cụ danh sách tạo công cụ tùy chỉnh, dựa trên một tập hợp các yêu cầu, bằng cách dùng kết hợp của Microsoft Office InfoPath (được dùng để tạo biểu mẫu mẫu giải pháp) và công cụ danh sách của trình thiết kế môi trường.

Ai sử dụng một công cụ danh sách?

Thông thường, không có hai loại của người dùng công cụ danh sách:

  1. Danh sách người thiết kế công cụ. Người thiết kế công cụ danh sách thêm một danh sách công cụ không gian làm việc Groove, nhập trình thiết kế, tạo và nhập các giải pháp mẫu biểu mẫu thông qua Microsoft InfoPath, và sau đó chuyển đổi các tính năng thiết kế khác trong danh sách công cụ trình thiết kế, chẳng hạn như kiểu và dạng xem. Sau khi một công cụ danh sách có chứa ít nhất một biểu mẫu và một dạng xem, nó sẵn sàng cho những người đóng góp (mời workspace thành viên) để thêm mục bằng các biểu mẫu trong thiết kế, và sau đó sắp xếp và phân tích chúng trong một hoặc nhiều dạng xem dữ liệu.

    Trình thiết kế công cụ danh sách có thể mời mọi người để trở thành thành viên của workspace trong mà công cụ danh sách đã được tạo, và trong đó mà người đó cũng là một thành viên. Ngoài ra, trình thiết kế công cụ danh sách có thể lưu công cụ danh sách tùy chỉnh làm mẫu công cụ mới được phân phối hoặc thực hiện công cộng.

  2. Danh sách người dùng công cụ. Người dùng công cụ danh sách bao gồm bất kỳ ai mời một không gian làm việc có chứa một công cụ danh sách được tạo trong danh sách công cụ trình thiết kế. Danh sách công cụ người dùng thêm mục dữ liệu bằng cách điền vào mẫu biểu mẫu tùy chỉnh. Ví dụ, nhân viên trong một nhóm làm việc có thể được mời một không gian làm việc với công cụ tùy chỉnh "Báo cáo tình trạng", tức là một không gian làm việc chứa một công cụ danh sách với biểu mẫu được thiết kế để điền vào báo cáo trạng thái.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×