Về bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trung tâm quản trị Microsoft 365 mới được tích hợp sẵn cho CNTT nhóm như một cách đơn giản hóa để quản lý Dịch vụ Microsoft 365 và Office 365 của bạn. Trung tâm quản trị cung cấp một trải nghiệm phù hợp dựa trên nhu cầu duy nhất của vai trò của bạn hoặc tổ chức, giúp cải thiện hiệu quả cho các tác vụ hàng ngày, và cung cấp thông tin phân tích thể thao tác giúp bạn thực hiện điều chỉnh theo dữ liệu ra quyết định để chuyển tải một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng của bạn.

Trung tâm quản trị Microsoft 365 sẽ điểm nhập thường gặp cho người quản trị Microsoft 365 và Office 365 và có thể truy nhập tại https://admin.microsoft.com. Chuyên viên workspaces, chẳng hạn như quản lý bảo mật hoặc thiết bị, cho phép điều khiển chi tiết hơn. Để biết thêm thông tin về cách trung tâm quản trị sẽ làm việc cùng nhau, hãy xem chuyên viên Workspace ở phần sau của bài viết này.

Khi tính năng mới trở nên sẵn dùng trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, bạn có thể chọn trong bản xem trước và chia sẻ phản hồi của bạn với Microsoft sao cho chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện trải nghiệm quản trị. Nếu bạn chọn trong bản xem trước, sẽ không ảnh hưởng đến người dùng của bạn, và bạn có thể chuyển trở lại Trung tâm quản trị cổ điển ở bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Bản phát hành mục tiêu người quản trị sẽ có quyền truy nhập đầu tiên để tính năng mới trong bản xem trước. Các tính năng mới trong bản xem trước sẽ triển đó cho tất cả người quản trị khai. Điều này có nghĩa là bạn có thể không nhìn thấy bản xem trước hoặc nó có thể trông khác với những gì được mô tả trong bài viết trợ giúp. Để có giữa đầu tiên để xem các tính năng mới, hãy xem tham gia trong bản xem trước phần sau trong bài viết này.

Có gì bên trong

Tham gia trong bản xem trước

Chúng tôi muốn lắng để bạn tham gia trong bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365. Trong bản xem trước, bạn có thể cung cấp cho Microsoft phản hồi về trải nghiệm của bạn bằng cách chọn cung cấp phản hồi bên phải bên cạnh các cần trợ giúp? ở cuối mỗi trang. Cho chúng tôi biết những gì bạn muốn và những gì chúng tôi có thể làm tốt hơn. Ngoài ra, bạn có thể nhận được bật lên khảo sát từ thời gian-để-thời gian yêu cầu về hiển thị tổng thể của bạn hoặc một trải nghiệm cụ thể được phát hành mới. Bạn cũng có thể cung cấp phản hồi ở cuối bài viết này bằng cách bấm là thông tin này hữu ích?

Nếu bạn muốn có một adopter sớm trong bản xem trước, bạn sẽ cần phải bật bản phát hành mục tiêu, và sau đó khi bản xem trước sẵn bạn có thể chuyển sang bản xem trước để kiểm xuất và cung cấp phản hồi.

Lưu ý: Truy nhập vào bản xem trước sẽ được triển khai tới người quản trị Microsoft 365 tất cả. Người quản trị viên trong nhóm bản phát hành mục tiêu trong tổ chức của họ sẽ nhận được bản xem trước đầu tiên. Ở trong bản phát hành mục tiêu không đảm bảo bạn sẽ nhìn thấy nút chuyển đổi ngay lập tức, nhưng bạn sẽ nhận được nó sớm hơn các trong bản phát hành tiêu chuẩn.

 1. Trong Trung tâm quản trị Microsoft 365, đi đến ngăn dẫn hướng và chọn thiết đặt > Hồ sơ tổ chức.

 2. Đi tới thẻ tùy chọn bản phát hành , sau đó chọn sửa.

 3. Chọn mục tiêu phát hành cho tất cả mọi người hoặc mục tiêu phát hành cho người dùng đã chọn. Nếu bạn chọn bản phát hành mục tiêu cho người dùng đã chọn, hãy đảm bảo rằng bạn thêm tài khoản quản trị của bạn (và bất kỳ người quản trị khác trong tổ chức của bạn mà muốn tham gia) vào danh sách người dùng đã chọn.

 • Khi bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365 sẵn dùng cho bạn, bạn có thể chọn tham gia bằng cách chọn thử bản xem trước các chuyển đổi nằm ở phía trên cùng của trang chủ. Bạn có thể chọn trong bản xem trước bằng cách dùng nút chuyển đổi hoặc bạn có thể chọn nối kết thử bản xem trước từ bất kỳ trang nào trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 cổ điển. Nếu bạn đăng xuất khỏi Trung tâm quản trị trong khi vẫn trong bản xem trước, chúng tôi sẽ ghi nhớ rằng vùng chọn và bạn sẽ đăng nhập lại vào Trung tâm quản trị của bản xem trước.

  Ảnh chụp màn hình: Hiển thị nút chuyển đổi thử bản xem trước từ Trung tâm quản trị cổ điển.
 • Chuyển trở lại Trung tâm quản trị cổ điển từ trang chủ bằng cách chuyển sang bản xem trước trên để tắt.

  Ảnh chụp màn hình: bản xem trước các chuyển đổi từ trang chủ Trung tâm quản trị Microsoft 365 bản xem trước.

Những gì được thêm vào và có gì mới?

Chúng tôi đang liên tục thêm các tính năng mới vào Trung tâm quản trị Microsoft 365, khắc phục vấn đề chúng tôi tìm hiểu về, và thực hiện thay đổi dựa trên phản hồi của bạn. Khi được nhận xây dựng Trung tâm quản trị mới, bạn sẽ muốn biết về những gì được nhận thêm vào, có gì mới và những gì được được loại bỏ. Hãy xem dưới đây để xem những gì có sẵn cho bạn ngay hôm nay.

 • Trang chủ cải tiến Trang chủ đã được hoàn toàn lại xong và chúng tôi không thể đợi cho bạn để thử và xem bạn nghĩ gì. Đây là trang chủ cá nhân của bạn và bạn sẽ không ảnh hưởng đến trang chủ của người quản trị khác trong tổ chức của bạn.

  Ảnh chụp màn hình: Microsoft 365 Trung tâm quản trị bản xem trước Trang chủ.
  • Bạn có thể thêm, loại bỏ, và di chuyển trang chủ thẻ xung quanh trang chủ. Bấm + Thêm thẻ trong góc trên bên phải để xem thẻ nào sẵn dùng trong thư viện thẻ, sau đó kéo chúng bất kỳ chỗ nào trên trang chủ. Không thích nơi đổ bộ? Bấm và kéo nó đến vị trí mà bạn muốn. Bạn thậm chí không cần lưu nữa.

  • Mất tổ chức cấp độ tiếp theo bằng cách nhóm thẻ thành các phần. Chúng tôi đã tạo hai phần mặc định cho bạn: cơ bảnthiết bị và Cập Nhật. Rất mắt, bạn có thể thêm, loại bỏ và đổi tên phần để thiết kế trang phù hợp với bạn.

  • Hầu hết các thẻ được cung cấp thông tin và thể thao tác, nghĩa là rằng bạn sẽ được cung cấp thông tin chỉ trong thời gian để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của bạn nhanh hơn và thông minh hơn.

  • Ngăn dẫn hướng đã được tổ chức lại và bạn có thể tùy chỉnh cho nhiệm vụ nhanh của bạn. Chỉ cần chọn sửa từ dưới cùng của ngăn dẫn hướng để bắt đầu tùy chỉnh.

   Ảnh chụp màn hình: Microsoft 365 ngăn dẫn hướng bản xem trước Trung tâm quản trị mặc định trong nước.
 • Thanh toán Bạn sẽ có thể thấy một số thay đổi lớn nhất đến Trung tâm quản trị Microsoft 365 trong phần thanh toán. Bạn có thể quản lý gói đăng ký và ứng dụng bạn đã mua từ Microsoft hoặc nhà cung cấp khác, bao gồm các trải nghiệm mới dành cho quản lý hàng tồn kho, thứ tự lịch sử, phương thức thanh toán và hóa đơn.

  • Quản lý gói đăng ký đã được thiết kế lại để cung cấp cho bạn trải nghiệm quản lý kiểm kê mới cho các kiểu sản phẩm khác bao gồm ứng dụng, phần mềm và bổ trợ. Nó có hiện giờ gọi là sản phẩm & Dịch vụ để phản ánh tốt hơn hỗ trợ cho các loại sản phẩm mới được thêm vào. Bây giờ bạn có thể chọn để có một dạng xem thẻ hoặc bảng sản phẩm và dịch vụ, và bạn có thể tìm kiếm và bộ lọc để nhanh chóng tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.

   Ảnh chụp màn hình: sản phẩm và dịch vụ trong bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365
  • Bây giờ là dễ dàng hơn bao giờ để gán giấy phép sản phẩm cho người dùng của bạn. Chọn mua sản phẩm của bạn và sau đó bạn có thể gán sản phẩm. Bạn cũng có thể nhìn thấy người dùng nào có đã được giao một sản phẩm cụ thể.

   Ảnh chụp màn hình: chi tiết sản phẩm từ phần thanh toán trong bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365
  • Chuyển gói giờ được gọi là các bản nâng cấp và cuối cùng các bản nâng cấp gói đăng ký xảy ra ở phía sau vì vậy bạn không cần phải xem nâng cấp hoàn tất.  Cuối cùng, bạn sẽ không chỉ giới hạn giấy phép nâng cấp.

  • Có là cách thức mới để mua thuê bao trong Trung tâm quản trị Microsoft 365. Đi tới mua dịch vụ để xem hoàn toàn được thiết kế lại mua sắm trải nghiệm giúp dễ dàng tìm kiếm, so sánh kế hoạch, và các tính năng mới tuyệt vời giúp Hãy mua một thuê bao dễ dàng hơn.

   Ảnh chụp màn hình: mua gói dịch vụ so sánh biểu đồ trong bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365
 • Quản lý người dùng Chúng tôi đã thực hiện nhiều thay đổi để quản lý người dùng để giúp bạn nhanh hơn hoàn thành công việc.  Chúng tôi đã cập nhật trang người dùng hiện hoạt và ngăn chi tiết của người dùng. Đây là một số thay đổi tuyệt vời hơn:

  • Có là thiết kế mới và các bố trí mới cho trang người dùng hiện hoạt . Không thích cách hiển thị danh sách? Chọn thay đổi dạng xem (kế bên bộ lọc) và bạn có thể thay đổi danh sách từ danh sách thường để thu gọn danh sách. Thu gọn danh sách đặc biệt hữu ích nếu bạn đã có rất nhiều người dùng trong tổ chức của bạn.

   Ảnh chụp màn hình: người dùng hiện hoạt trang trong bản xem trước
  • Thanh lệnh (nơi Tìm kiếm nằm) là linh động và danh sách hành động sẽ thay đổi tùy thuộc vào số lượng người dùng mà bạn đã chọn: người dùng không, một người dùng hoặc nhiều người dùng. Bạn cũng sẽ nhìn thấy số lượng người dùng bạn đã chọn kế bên Tìm kiếm.

   Ảnh chụp màn hình: thanh lệnh Microsoft 365 bản xem trước người dùng hiện hoạt.
  • Bạn có thể thực hiện các tác vụ nhanh như việc đặt lại mật khẩu cho một hoặc nhiều người dùng trực tiếp từ dạng xem danh sách.

  • Chi tiết và thiết đặt của người dùng và được sắp xếp bằng các tab sau đây: tài khoản, thiết bị, giấy phép, ứng dụng, thư, và OneDrive. Trước đó, nhiều các thiết đặt này nằm trên nhiều màn hình.

   Ảnh chụp màn hình: người dùng ngăn chi tiết trong bản xem trước Trung tâm quản trị.

   Tìm hiểu cách thức các tác vụ trung tâm quản trị cổ điển ánh xạ vào Trung tâm quản trị của bản xem trước? Xem quản lý người dùng ở phần sau của bài viết này.

 • Trang dịch vụ và bổ trợ đã được Cập Nhật với diện mạo mới, nhưng nhiều thứ khác hoạt động chính xác giống nhau. Tất nhiên, bạn nên kiểm tra thanh lệnh để xem những tính năng mới mà bạn có thể thực hiện, chẳng hạn như lọc và thay đổi danh sách dạng xem thu gọn. Trong ngăn dẫn hướng, hãy đi đến thiết đặt > dịch vụ & bổ trợ để xem nó.

  Ảnh chụp màn hình: thiết đặt và bổ trợ trang trong bản xem trước Trung tâm quản trị Microsoft 365.

Bạn đã dùng để thực hiện theo cách này … bây giờ bạn sẽ làm nó theo cách này

Khi chúng tôi tối ưu hóa tính năng hiện có, chức năng có thể di chuyển đến một nơi khác trong Trung tâm quản trị hoặc nếu chúng tôi đã thay đổi tên của tính năng chúng tôi sẽ bao gồm thông tin đó trong phần này. Nếu tính năng này đã bị loại bỏ, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết làm việc bao quanh hoặc giảm nhẹ cho tính năng đó là gì.

Chúng tôi biết rằng bạn đã sử dụng thẻ trang chủ là một cách chính để di chuyển xung quanh trung tâm quản trị, do vậy đây là chi tiết về cách xem trước Trang chủ thẻ ánh xạ vào thẻ trang chủ cổ điển.

Trung tâm quản trị cổ điển

Bản xem trước Trung tâm quản trị

Người dùng hiện hoạt

Quản lý người dùng

DirSync

Quản lý người dùng

Phần mềm Office

Phần mềm Office 365

Đào tạo tự của bạn

Đào tạo & hướng dẫn

Hướng dẫn thiết lập

Đào tạo & hướng dẫn

Trung tâm thông báo

Trung tâm thông báo

Trạng thái dịch vụ

Trạng thái dịch vụ

Tên miền

Tên miền

Báo cáo sử dụng

Báo cáo sử dụng Office 365

Azure AD

Azure AD

Nâng cấp Windows 10

Windows 10

Chính sách thiết bị

Các chính sách ứng dụng InTune

Quản lý thiết bị

Đăng ký thiết bị InTune (sắp ra mắt)

Thiết bị hành động

Đăng ký thiết bị InTune và Windows 10

Các thẻ sau đây không sẵn dùng trong bản xem trước Trung tâm quản trị, do vậy đây là cách bạn có thể tìm thấy các trang từ bản xem trước.

Trung tâm quản trị cổ điển

Bản xem trước Trung tâm quản trị

Hỗ trợ

Trong ngăn dẫn hướng, hãy chọn nút Cần trợ giúp hoặc hỗ trợ .

Trung tâm quản trị

Trong ngăn dẫn hướng, chọn hiện thêm , sau đó bên dưới Trung tâm quản trị chọn tất cả các trung tâm quản trị.

Bảo mật & tuân thủ

Trung tâm bảo mật & tuân thủ có thể tìm thấy trong ngăn dẫn hướng bên dưới Trung tâm quản trị nhưng cũng, chúng tôi có hai thẻ đề xuất cho dữ liệu đến từ Trung tâm tuân thủ & bảo mật và bạn có thể dễ dàng dẫn hướng đến các Trung tâm bảo mật & tuân thủ bằng cách bấm vào tiêu đề của các thẻ.

Các tính năng được gợi ý

Chúng tôi đang cách thay thế gợi ý tính năng thẻ thông minh hơn các đề xuất sẽ được hiển thị dựa trên dữ liệu về tổ chức của bạn. Ví dụ, nếu người dùng của bạn đang kết nối với dữ liệu công ty của bạn với điện thoại di động của họ, chúng ta sẽ đề nghị đăng ký thiết bị với Intune.

Trung tâm nghiệp vụ

Bạn vẫn có thể đến Trung tâm nghiệp vụ từ trang chủ Office.com.

Trợ giúp người dùng bắt đầu

Giúp người dùng của bạn bắt đầu được được tích hợp với trải nghiệm thiết lập và thiết lập đường căn. Ví dụ, nếu bạn hoàn tất hướng dẫn thiết lập OneDrive, trong bước cuối cùng, bạn có thể gửi email người dùng cuối của bạn nối kết đến đào tạo cho OneDrive.

Trung tâm quản trị cổ điển

Bản xem trước Trung tâm quản trị

Dạng xem > dạng xem tùy chỉnh thêm

Bộ lọc > bộ lọc mới

Chi tiết người dùng > trạng thái đăng nhập

Chọn hành động nhanh dưới tên của người dùng: sửa đăng ở trạng thái

Chi tiết người dùng > giấy phép sản phẩm

Chi tiết người dùng > giấy phép. Ngoài ra, trên tab giấy phép bạn không thể bật ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc bật tính năng cho giấy phép cụ thể.

Chi tiết người dùng > giấy phép sản phẩm > tắt dịch vụ, sản phẩm hoặc ứng dụng cho người dùng

Chi tiết người dùng > ứng dụng. Nếu bạn tắt dịch vụ hoặc ứng dụng, nó sẽ bị tắt cho tất cả giấy phép người dùng có - bạn không còn có bật tính năng tắt cho mỗi riêng lẻ giấy phép người dùng có.

Chi tiết người dùng > thành viên nhóm

Chi tiết người dùng > tài khoản > quản lý nhóm

Chi tiết người dùng > vai trò

Chi tiết người dùng > tài khoản > quản lý vai trò

Cài đặt Office

Chi tiết người dùng > tài khoản > kích hoạt Office

Trung tâm quản trị cổ điển

Bản xem trước Trung tâm quản trị

Thanh toán > thuê bao

Thanh toán > sản phẩm & Dịch vụ

Chuyển gói

Nâng cấp

Các câu hỏi thường gặp

Không xem câu hỏi được trả lời ở đây? Đi tới là thông tin này hữu ích? ở dưới cùng của trang và đặt câu hỏi của bạn.

Có. Bản xem trước chức năng đầy đủ và có tất cả các tính năng của Trung tâm quản trị cổ điển.

Microsoft 365 là một giải pháp hoàn chỉnh, thông minh có bao gồm Office 365, Windows 10, và Enterprise tính di động + bảo mật giúp mọi người có sáng tạo và làm việc cùng nhau, một cách an toàn. Thuê bao Microsoft 365 sau đây sẵn dùng trong Trung tâm quản trị cho bạn để dùng thử hoặc mua ngay:

 • Microsoft 365 Business

 • Microsoft 365 Enterprise E3

 • (Sắp ra mắt!) Microsoft 365 Enterprise E5

Để biết thêm thông tin, hãy xem thử hoặc mua thuê bao Microsoft 365.

Chúng tôi lắng nghe ý kiến của bạn! Báo cáo lỗi và chia sẻ phản hồi giúp chúng tôi đảm Trung tâm quản trị Microsoft 365 tốt hơn. Để cung cấp phản hồi, bấm vào nút phản hồi ở dưới cùng của trang và sử dụng biểu mẫu để gửi cho chúng tôi suy nghĩ của mình. Chọn hộp kiểm và xác nhận địa chỉ email của bạn nếu bạn muốn người khác từ nhóm trung tâm quản trị Microsoft 365 để theo dõi các chú thích của bạn. Chúng tôi không thể hứa để theo dõi trên mỗi phần phản hồi, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách!

Bạn cũng có thể cung cấp phản hồi từ bên ngoài Trung tâm quản trị trên diễn đàn UserVoice của chúng tôi. Bạn có thể dùng trang này để thực hiện các gợi ý tính năng có thể được biểu quyết bởi người dùng khác diễn đàn: UserVoice diễn đàn cho bản xem trước Trung tâm quản trị.

Trung tâm quản trị Microsoft 365 sẽ điểm nhập chung cho tất cả các nhóm và vai trò quản lý Microsoft 365. Trải nghiệm, thông tin và điều khiển là phù hợp và có thể tùy chỉnh cho mỗi quản trị và vai trò. Ngoài ra, chuyên viên Workspace cho phép điều khiển sâu, chi tiết theo. Các chuyên gia Workspace bao gồm SharePoint, nhóm & Skype, Exchange, bảo mật, tuân thủ, quản lý thiết bị và Azure Active Directory. Bạn có thể tìm thấy các chuyên gia Workspace từ ngăn dẫn hướng trong Trung tâm quản trị Microsoft 365 tại https://admin.microsoft.com.

Cập Nhật tất cả các người quản trị Trung tâm để có trải nghiệm gắn với cảnh sẽ mất một lúc, nhưng bạn có thể tìm hiểu thêm về Trung tâm quản trị chúng tôi đã bắt đầu để thay đổi:

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×