Về đường căn cơ sở

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng đường căn cơ sở trong Publisher để căn chỉnh chính xác dòng văn bản trên nhiều cột.

Đường cơ sở được căn chỉnh trên nhiều cột

Đường căn cơ sở là một trong các đường căn bố trí cùng với đường căn lề, đường căn cộtvà đường căn hàng. Bạn có thể dùng đường căn cơ sở cùng với các đường căn bố trí để tạo một lưới thiết kế tổng thể cung cấp cấu trúc tốt hơn và hấp dẫn trực quan vào Ấn phẩm của bạn.

Bạn có thể đặt văn bản để căn chỉnh các đường căn cơ sở cho một đoạn văn đã chọn hoặc trong thiết đặt đoạn văn bản cho một kiểu. Văn bản được căn chỉnh đường căn sẽ tự động thêm dãn cách dòng để dãn cách giữa các đường cơ sở bằng sẽ hướng dẫn và căn chỉnh đường cơ sở dòng của văn bản với căn cơ sở.

Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn sử dụng đường căn cơ sở hiệu quả nhất:

Làm theo hướng dẫn lập kế hoạch     Thiết lập đường căn cơ sở của bạn khi bạn thiết lập Ấn phẩm của bạn, giống như bạn sẽ thiết lập đường căn bố trí khác. Hãy nhớ rằng căn chỉnh văn bản đến đường căn thêm dãn cách dòng vào văn bản. Nếu bạn đã có văn bản của bạn chảy trong toàn bộ Ấn phẩm của bạn, thiết đặt văn bản của bạn để căn chỉnh các đường căn sẽ có thể gây ra nó dàn lại nội dung, mà có thể gây ra một số văn bản vào tràn.

Tạo và sử dụng kiểu cho văn bản trong ấn phẩm của bạn     Giống như cách dùng đường căn bố trí, bằng cách dùng kiểu cho phép bạn kiểm soát tốt hơn và nhất quán trong định dạng văn bản trong toàn bộ Ấn phẩm của bạn. Đặt căn chỉnh cơ sở sẽ hướng dẫn trong kiểu cho thân văn bản của bạn để đảm bảo rằng tất cả các văn bản nội dung của bạn sẽ căn chỉnh.

Đặt đơn vị đo lường của bạn với điểm thay vì in-xơ     Vì đường cơ sở sẽ hướng dẫn dãn cách được luôn được xác định bằng điểm, phối hợp các yếu tố khác chẳng hạn như đường căn lề, đường căn lưới và dãn cách dòng với đường căn cơ sở của bạn sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm việc theo điểm.

Khớp với các đường căn cơ sở dãn cách để dãn cách dòng của văn bản nội dung của bạn     Hãy đảm bảo thiết lập dãn cách dòng của văn bản nội dung của bạn trong điểm với một giá trị chính xác giống hoặc nhỏ hơn đường cơ sở của bạn hướng dẫn dãn cách. Nếu dãn cách dòng của văn bản lớn hơn căn cơ sở dãn cách, văn bản được căn chỉnh đến đường căn sẽ bỏ qua đường kẻ giữa các dòng văn bản.

Phối hợp của bạn đường căn lề trên và dưới với các đường căn cơ sở     Những cân nhắc thiết kế, nó là phổ biến cho dòng văn bản vào phần còn lại trên đến đường căn lề dưới cuối cùng của bạn. Để đảm bảo rằng nó căn chỉnh căn cơ sở cuối cùng của bạn với các đường căn lề dưới cùng của bạn, bạn cần phải thực hiện khoảng cách giữa trên cùng và dưới cùng của bạn lề dẫn một bội số chính xác của đường căn cơ sở của mình dãn cách. Ví dụ, nếu của bạn đường căn cơ sở dãn cách 14pt, đảm bảo rằng khoảng cách giữa các lề trên và dưới là một bội số chính xác của 14pt.

Nếu bạn thực hiện các ấn phẩm của bạn tới nhà in thương mại, hãy đảm bảo họ đang dùng phiên bản hiện tại của Publisher     Trong phiên bản trước của Publisher, bạn không thể căn chỉnh văn bản thành các đường căn cơ sở. Nếu bạn mở một ấn phẩm trong phiên bản cũ hơn, bất kỳ văn bản được căn chỉnh đến đường căn sẽ mất đó căn chỉnh và văn bản của bạn sẽ dàn lại nội dung.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×