Vấn đề: Xác nhận ánh xạ XML cho xuất

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Các vấn đề xuất sau đây có thể xảy ra khi bạn muốn đảm bảo rằng ánh xạ XML cho phép xuất dữ liệu XML.

Không thể xuất ánh xạ XML nếu mối quan hệ phần tử được ánh xạ các thành phần khác không thể được bảo toàn. Mối quan hệ này có thể không được giữ nguyên vì các lý do sau đây:

 • Định nghĩa sơ đồ của một phần tử được ánh xạ nằm trong một chuỗi mà sau đây là đúng:

  • Thuộc tính maxoccurs không phải là bằng 1.

  • Chuỗi có nhiều hơn một phần tử con trực tiếp đã xác định, hoặc nó có một hợp tử phần tử như con trực tiếp.

 • Các phần tử anh em không lặp với cùng một phần tử mẹ có lặp sẽ được ánh xạ đến các bảng XML khác nhau.

 • Nhiều phần tử có lặp sẽ được ánh xạ đến cùng bảng XML và sự lặp lại không được xác định bởi một phần tử tổ tiên.

 • Các phần tử con từ những phần tử mẹ khác nhau sẽ được ánh xạ vào cùng bảng XML.

Ngoài ra, nội dung của một ánh xạ XML không thể xuất nếu nội dung có chứa một trong các cấu trúc lược đồ XML sau:

 • Danh sách các danh sách     Một danh sách các mục có chứa một danh sách thứ hai của mục.

 • Denormalized dữ liệu    Bảng XML chứa một thành phần đã được xác định trong sơ đồ xảy ra một lần (thuộc tính maxoccurs được đặt thành 1). Khi bạn thêm một thành phần thành bảng XML, cột của bảng được điền với nhiều phiên bản của thành phần.

 • Lựa chọn     Đây là một phần tử được ánh xạ là một phần của một cấu trúc sơ đồ < lựa chọn > .

Để biết thêm thông tin, hãy xem dữ liệu XML xuất.

Có thể có một vài lý do thông báo này:

 • Ánh xạ XML được liên kết với bảng XML này chứa một hoặc nhiều phần tử bắt buộc mà không được ánh xạ đến bảng XML.

  Danh sách phân cấp của các thành phần trong ngăn tác vụ nguồn XML cho biết phần tử bắt buộc bằng dấu sao màu đỏ ở góc trên bên phải của biểu tượng ở bên trái của mỗi thành phần. Để ánh xạ các thành phần bắt buộc, kéo nó đến vị trí trang tính nơi bạn muốn nó xuất hiện.

 • Phần tử này là một cấu trúc đệ quy.

  Một ví dụ phổ biến của một cấu trúc đệ quy là một cấu trúc phân cấp của nhân viên và người quản lý các thành phần XML cùng lồng nhiều cấp độ. Mặc dù bạn có thể có ánh xạ tất cả các thành phần trong ngăn tác vụ nguồn XML, Excel không hỗ trợ cấu trúc đệ quy nhiều hơn một cấp độ sâu và do đó không thể ánh xạ tất cả các thành phần.

 • Bảng XML chứa nội dung hỗn hợp.

  Nội dung hỗn hợp xảy ra khi một thành phần có chứa một thành phần con và văn bản đơn giản bên ngoài một thành phần con. Một trường hợp thông thường là nơi bạn định dạng thẻ (chẳng hạn như thẻ đậm) đang được dùng để đánh dấu dữ liệu trong một thành phần. Mặc dù thành phần con (nếu Excel hỗ trợ nó) có thể được hiển thị, nội dung văn bản sẽ bị mất khi dữ liệu được nhập, không sẵn dùng khi dữ liệu được xuất, và do đó không được vòng vấp.

Để biết thêm thông tin, hãy xem dữ liệu XML xuất.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×