Vấn đề với đối tượng in dùng độ trong suốt trong Publisher

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đối tượng sử dụng một màu trong suốt cho đường kẻ hoặc màu tô. Khi bạn in một PostScript hoặc PCL máy in, bạn có thể xem các vấn đề sau đây:

 • Đối tượng có thể hiển thị một mẫu hình dải.

 • Màu của đối tượng có thể thay đổi.

 • Đối tượng có thể xuất hiện mờ.

 • Đối tượng có thể mất độ trong suốt của nó.

 • Nếu đối tượng này trùng lặp hoặc là chồng chéo bằng đối tượng khác trong suốt, một mẫu hình không mong muốn (được gọi là một moiré) có thể xuất hiện.

Lưu ý: Bạn có thể in độ trong suốt như nó xuất hiện trên màn hình máy in phun màu và độ trong suốt sẽ được hiển thị chính xác khi bạn phát hành Ấn phẩm dưới dạng một trang Web hoặc gửi nó dưới dạng thông điệp email.

Đối tượng là một trong các thao tác sau:

 • Hình tự động

 • Một bảng

 • Một hộp văn bản hoặc WordArt với bóng đổ

 • Ảnh hoặc clip art

Để tìm và chọn mục, bấm thông báo lỗi trong ngăn tác vụ Bộ kiểm tra thiết kế , bấm vào mũi tên, sau đó bấm đi tới mục này.

Tự động sửa

Thay thế độ trong suốt với sắc thái màu      Bấm Sửa lỗi này để tự động đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

Nếu bạn sử dụng sửa lỗi này, bạn sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ đối tượng nào ở bên dưới đối tượng này. Bạn cũng sẽ mất diện mạo của sắc thái màu hoặc tô cho các phần của đối tượng trong suốt có dạng xem đối với rắn-màu nền. Để giữ nguyên các hiệu ứng, bạn phải khắc phục vấn đề theo cách thủ công.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Thay thế độ trong suốt với tông màu hoặc tô

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng mà một màu đơn Hiển thị thông qua đối tượng trong suốt. Tạo lại diện mạo của đối tượng trong suốt đối với rắn-màu nền, hãy làm như sau:

 1. Đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

  Đối với một đối tượng với màu tô trong suốt

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , dưới , sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%.

  Đối với một đối tượng với đường kẻ trong suốt

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , bên dưới đường, sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%, và sau đó bấm OK.

 2. Chọn đối tượng, và sau đó áp dụng một tông màu hoặc bóng cho nó.

  Đối với màu tô

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , dưới , bấm vào danh sách thả xuống bên cạnh màu và chọn sắc thái màu.

  3. Trong hộp thoại Hiệu ứng tô , chọn sắc thái màu tô bạn muốn và bấm OK.

  Đối với một dòng

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , bên dưới đường, bấm vào danh sách thả xuống bên cạnh màu và chọn sắc thái màu.

  3. Trong hộp thoại Hiệu ứng tô , chọn sắc thái màu tô bạn muốn và bấm OK.

Lưu ý: Bạn có thể chọn sắc thái màu hoặc tô màu của một màu chỉ theo từng nấc tăng 10 phần trăm. Nó có thể không có thể xảy ra để khớp với một chính xác tông màu hoặc tô để hiển thị độ trong suốt đối với rắn-màu nền.

Lưu các đối tượng như ảnh và chèn ảnh tại chỗ của họ

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng trong suốt một phần bao gồm một hoặc nhiều đối tượng nền. Để tạo ảnh mà bạn có thể sử dụng thay cho các đối tượng trong ấn phẩm của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn tất cả các đối tượng mà sẽ ảnh hưởng tới mức độ trong suốt, và sau đó bấm chuột phải và chọn nhóm Ảnh Nút .

 2. Một lần nữa, bấm chuột phải vào nhóm, sau đó bấm lưu dưới dạng ảnh.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , hãy chọn một kiểu tệp đồ họa từ danh sách lưu dưới dạng .

  Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn Bitmap độc lập thiết bị. Loại tệp này sẽ giữ nguyên diện mạo của độ trong suốt đối với các đối tượng đã nhóm nền.

 4. Bấm Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Thay đổi độ phân giải , hãy chọn độ phân giải phù hợp với loại in mà bạn sẽ sử dụng, sau đó bấm OK.

 6. Nhập tên cho ảnh trong hộp tên tệp .

 7. Trong danh sách lưu trong , chọn vị trí mà bạn muốn lưu ảnh, sau đó bấm lưu.

 8. Xóa bỏ các đối tượng bằng cách chọn Nhóm các đối tượng và sau đó nhấn phím DELETE. Nếu bạn muốn giữ lại các đối tượng ban đầu, kéo nhóm ngoài trang vùng hỗn tạp.

 9. Trên menu chèn , hãy trỏ tới ảnh.

 10. Trong hộp thoại Chèn ảnh , dẫn hướng đến nơi bạn đã lưu ảnh, chọn nó, sau đó bấm chèn.

Lưu ý: 

 • Thủ tục này sẽ không đạt được kết quả mong muốn trong tất cả các trường hợp. Ví dụ, bạn sẽ không thể nhóm các đối tượng trên một trang chính hoặc nhận được hiệu ứng của một đối tượng trong suốt overlaying nền trang.

 • Để có kết quả tốt nhất, bạn sẽ tránh dùng độ trong suốt nếu bạn sẽ in ấn phẩm của bạn vào máy in PostScript hoặc PCL. Thay vào đó, sử dụng một chương trình vẽ để tạo hình mờ xuất hiện trong suốt.

Tự động sửa

Thay thế độ trong suốt với sắc thái màu      Bấm Sửa lỗi này để tự động đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

Nếu bạn sử dụng sửa lỗi này, bạn sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ đối tượng nào ở bên dưới đối tượng này. Bạn cũng sẽ mất diện mạo của sắc thái màu hoặc tô cho các phần của đối tượng trong suốt có dạng xem đối với rắn-màu nền. Để giữ nguyên các hiệu ứng, bạn phải khắc phục vấn đề theo cách thủ công.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Thay thế độ trong suốt với tông màu hoặc tô

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng mà một màu đơn Hiển thị thông qua đối tượng trong suốt. Tạo lại diện mạo của đối tượng trong suốt đối với rắn-màu nền, hãy làm như sau:

 1. Đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

  Đối với một đối tượng với màu tô trong suốt

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , dưới , sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%.

  Đối với một đối tượng với đường kẻ trong suốt

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Trong tab màu và đường kẻ , bên dưới đường, sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%, và sau đó bấm OK.

 2. Chọn đối tượng, và sau đó áp dụng một tông màu hoặc bóng cho nó.

  Đối với màu tô

  1. Bấm chuột phải vào đối tượng và chọn Định dạng đối tượng.

  2. Tab màu và đường kẻ , dưới , bấm Hiệu ứng tô.

  3. Trong hộp thoại Hiệu ứng tô , bấm vào tab sắc thái , và chọn sắc thái màu tô bạn muốn và bấm OK.

Lưu ý: Bạn có thể chọn sắc thái màu hoặc tô màu của một màu chỉ theo từng nấc tăng 10 phần trăm. Nó có thể không có thể xảy ra để khớp với một chính xác tông màu hoặc tô để hiển thị độ trong suốt đối với rắn-màu nền.

Lưu các đối tượng như ảnh và chèn ảnh tại chỗ của họ

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng trong suốt một phần bao gồm một hoặc nhiều đối tượng nền. Để tạo ảnh mà bạn có thể sử dụng thay cho các đối tượng trong ấn phẩm của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn tất cả các đối tượng mà sẽ ảnh hưởng tới mức độ trong suốt, và sau đó bấm chuột phải và chọn nhóm Ảnh Nút .

 2. Một lần nữa, bấm chuột phải vào nhóm, sau đó bấm lưu dưới dạng ảnh.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , hãy chọn một kiểu tệp đồ họa từ danh sách lưu dưới dạng .

  Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn Bitmap độc lập thiết bị. Loại tệp này sẽ giữ nguyên diện mạo của độ trong suốt đối với các đối tượng đã nhóm nền.

 4. Bấm Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Thay đổi độ phân giải , hãy chọn độ phân giải phù hợp với loại in mà bạn sẽ sử dụng, sau đó bấm OK.

 6. Nhập tên cho ảnh trong hộp tên tệp .

 7. Trong danh sách lưu trong , chọn vị trí mà bạn muốn lưu ảnh, sau đó bấm lưu.

 8. Xóa bỏ các đối tượng bằng cách chọn Nhóm các đối tượng và sau đó nhấn phím DELETE. Nếu bạn muốn giữ lại các đối tượng ban đầu, kéo nhóm ngoài trang vùng hỗn tạp.

 9. Trên menu chèn , hãy trỏ tới ảnh.

 10. Trong hộp thoại Chèn ảnh , dẫn hướng đến nơi bạn đã lưu ảnh, chọn nó, sau đó bấm chèn.

Lưu ý: 

 • Thủ tục này sẽ không đạt được kết quả mong muốn trong tất cả các trường hợp. Ví dụ, bạn sẽ không thể nhóm các đối tượng trên một trang chính hoặc nhận được hiệu ứng của một đối tượng trong suốt overlaying nền trang.

 • Để có kết quả tốt nhất, bạn sẽ tránh dùng độ trong suốt nếu bạn sẽ in ấn phẩm của bạn vào máy in PostScript hoặc PCL. Thay vào đó, sử dụng một chương trình vẽ để tạo hình mờ xuất hiện trong suốt.

Tự động sửa

Thay thế độ trong suốt với sắc thái màu      Bấm Sửa lỗi này để tự động đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

Nếu bạn sử dụng sửa lỗi này, bạn sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ đối tượng nào ở bên dưới đối tượng này. Bạn cũng sẽ mất diện mạo của sắc thái màu hoặc tô cho các phần của đối tượng trong suốt có dạng xem đối với rắn-màu nền. Để giữ nguyên các hiệu ứng, bạn phải khắc phục vấn đề theo cách thủ công.

Sửa lỗi theo cách thủ công

Để khắc phục vấn đề này theo cách thủ công, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

Thay thế độ trong suốt với tông màu hoặc tô

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng mà một màu đơn Hiển thị thông qua đối tượng trong suốt. Tạo lại diện mạo của đối tượng trong suốt đối với rắn-màu nền, hãy làm như sau:

 1. Đặt lại của đối tượng trong suốt đến phần trăm 0.

  Đối với một đối tượng với màu tô trong suốt

  1. Chọn đối tượng.

  2. Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh Tô màu Ảnh nút , sau đó bấm Màu tô khác.

  3. Trong hộp thoại màu , bấm vào tab tiêu chuẩn , và sau đó sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%.

  Đối với một đối tượng với đường kẻ trong suốt

  1. Chọn đối tượng.

  2. Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh Màu đường kẻ Ảnh nút , sau đó bấm Màu đường kẻ khác.

  3. Trong hộp thoại màu , bấm vào tab tiêu chuẩn , và sau đó sử dụng con trượt độ trong suốt để đặt mức độ trong suốt 0%.

 2. Chọn đối tượng, và sau đó áp dụng một tông màu hoặc bóng cho nó.

  Đối với màu tô

  1. Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh Tô màu Ảnh nút , sau đó bấm Hiệu ứng tô.

  2. Trong hộp thoại Hiệu ứng tô , bấm vào tab sắc thái màu , sau đó chọn sắc thái màu hoặc tô mà bạn muốn.

  Đối với một dòng

  1. Trên thanh công cụ định dạng , bấm vào mũi tên bên cạnh Màu đường kẻ Ảnh nút , sau đó bấm Khuôn mẫu đường.

  2. Trong hộp thoại Đường khuôn mẫu , bấm vào tab sắc thái màu , sau đó chọn sắc thái màu hoặc tô mà bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể chọn sắc thái màu hoặc tô màu của một màu chỉ theo từng nấc tăng 10 phần trăm. Nó có thể không có thể xảy ra để khớp với một chính xác tông màu hoặc tô để hiển thị độ trong suốt đối với rắn-màu nền.

Lưu các đối tượng như ảnh và chèn ảnh tại chỗ của họ

Thủ tục sau đây chỉ áp dụng cho đối tượng trong suốt một phần bao gồm một hoặc nhiều đối tượng nền. Để tạo ảnh mà bạn có thể sử dụng thay cho các đối tượng trong ấn phẩm của bạn, hãy làm như sau:

 1. Chọn và nhóm tất cả các đối tượng mà sẽ ảnh hưởng tới mức độ trong suốt.

  Cách thực hiện?

  1. Bấm vào Chọn đối tượng công cụ Nút Con trỏ , sau đó kéo hộp chọn xung quanh các đối tượng mà bạn muốn trong nhóm.

  2. Ở góc dưới bên phải của hộp chọn, bấm nhóm Ảnh Nút .

 2. Bấm chuột phải vào nhóm, sau đó bấm lưu dưới dạng ảnh.

 3. Trong hộp thoại Lưu như , hãy chọn một kiểu tệp đồ họa từ danh sách lưu dưới dạng .

  Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy chọn Bitmap độc lập thiết bị. Loại tệp này sẽ giữ nguyên diện mạo của độ trong suốt đối với các đối tượng đã nhóm nền.

 4. Bấm Thay đổi.

 5. Trong hộp thoại Thay đổi độ phân giải , hãy chọn độ phân giải phù hợp với loại in mà bạn sẽ sử dụng, sau đó bấm OK.

 6. Nhập tên cho ảnh trong hộp tên tệp .

 7. Trong danh sách lưu trong , chọn vị trí mà bạn muốn lưu ảnh, sau đó bấm lưu.

 8. Xóa bỏ các đối tượng bằng cách chọn Nhóm các đối tượng và sau đó nhấn phím DELETE. Nếu bạn muốn giữ lại các đối tượng ban đầu, kéo nhóm ngoài trang vùng hỗn tạp.

 9. Trên menu Chèn, hãy trỏ tới Ảnh, rồi bấm Từ Tệp.

 10. Trong hộp thoại Chèn ảnh , dẫn hướng đến nơi bạn đã lưu ảnh, chọn nó, sau đó bấm chèn.

Lưu ý: 

 • Thủ tục này sẽ không đạt được kết quả mong muốn trong tất cả các trường hợp. Ví dụ, bạn sẽ không thể nhóm các đối tượng trên một trang chính hoặc nhận được hiệu ứng của một đối tượng trong suốt overlaying nền trang.

 • Để có kết quả tốt nhất, bạn sẽ tránh dùng độ trong suốt nếu bạn sẽ in ấn phẩm của bạn vào máy in PostScript hoặc PCL. Thay vào đó, sử dụng một chương trình vẽ để tạo hình mờ xuất hiện trong suốt.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×