Vấn đề về dòng công việc sau khi bạn kết nối với một site SharePoint Online hoặc SharePoint Server 2013

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

Khi bạn sử dụng SharePoint Designer 2010, bạn chịu một hoặc nhiều vấn đề sau đây:

 • Khi bạn cố gắng sửa hoặc phát hành dòng công việc, bạn nhận được một thông báo lỗi sau đây:

  • SharePoint Designer không thể hiển thị mục.

  • Danh sách hành động dòng công việc trên máy chủ tham chiếu một lắp ráp không tồn tại. Một số hành động sẽ không sẵn dùng.

 • Bạn thực hiện các bước để tạo một dòng công việc danh sách mới, trang dòng công việc hoặc có thể dùng lại dòng công việc. Tuy nhiên, sau khi bạn đã hoàn tất các bước này, mục đó không hiện tại.

 • Khi bạn kết nối với trang SharePoint Online, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • Microsoft SharePoint Designer không thể được dùng để sửa trang web trên máy chủ khác nhau từ SharePoint Server 2010.

 • Khi bạn kết nối với một site SharePoint, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

  • Trang web này đã được cấu hình để không cho phép chỉnh sửa với SharePoint Designer.

Khi bạn gặp một hoặc nhiều trong những vấn đề này, các điều kiện sau đây cũng là đúng:

 • Bạn đang dùng SharePoint Online.

 • Bạn đã nâng cấp bản cài đặt tại chỗ của SharePoint Server 2010 đến SharePoint Server 2013.

 • Bạn đã nâng cấp bản cài đặt SharePoint Foundation 2010 đến SharePoint Foundation 2013.

Ghi chú: Nếu bạn đang dùng SharePoint Server 2010, bài viết này không áp dụng cho tình huống của bạn.

Giải pháp

Để giải quyết những vấn đề này, cài đặt SharePoint Designer 2013.

Ghi chú: bạn có thể cài đặt SharePoint Designer 2013 cùng với SharePoint Designer 2010. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn dỡ cài đặt SharePoint Designer 2010 trước khi bạn cài đặt SharePoint Designer 2013.

Xem thêm thông tin

Nếu bạn đang gặp phải thông báo "trang web này đã được cấu hình để không cho phép chỉnh sửa với SharePoint Designer" trong gói cài đặt tại cơ sở SharePoint Foundation 2013 hoặc SharePoint Server 2013, hãy lưu ý rằng cấu hình một định nghĩa trang có thể trách nhiệm đối với thư. Để biết thêm thông tin, hãy đi đến Phần tử dự án (trang).


Nếu thay đổi được thực hiện để trang web bằng cách dùng SharePoint Designer 2010 trước khi bạn đã cài đặt SharePoint Designer 2013, bạn có thể tiếp tục gặp một hoặc nhiều dấu hiệu trong phần "Vấn đề". Nếu bạn vẫn gặp những vấn đề này, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Thoát khỏi SharePoint Designer 2013. Nếu bạn đang dùng phiên bản Click-to-Run của SharePoint Designer 2013, hãy đi đến bước 4. Nếu không, hãy đi đến bước 2.

 2. Cài đặt SharePoint Designer 2013 hotfix có ngày 11 tháng 6 năm 2013. Để biết thêm thông tin, hãy xem các mô tả gói SharePoint Designer 2013 (Spd-x-none.msp): 11 tháng 6 năm 2013.

  Ghi chú: bước này không áp dụng nếu bạn đang dùng phiên bản Click-to-Run của SharePoint 2013.

 3. Khởi động SharePoint Designer 2013, và sau đó kết nối với trang SharePoint của bạn. Nếu vấn đề này vẫn tiếp diễn, hãy đi đến bước tiếp theo.

 4. Trên máy tính cục bộ, hãy duyệt đến thư mục sau đây:

  C:\Users\ <tên người dùng> \AppData\Local\Microsoft\WebsiteCache

  ghi chú: để xác định một số tệp và thư mục, bạn có thể phải cấu hình File Explorer hoặc Windows Explorer Hiển thị các tệp ẩn, thư mục và ổ đĩa. Để thực hiện điều này, hãy xem hiện các tệp ẩn cho bước cụ thể cho hệ điều hành của bạn.

 5. Xóa bỏ tất cả các tệp và thư mục được trình bày.

 6. Trên máy tính cục bộ, hãy duyệt đến thư mục sau đây:

  C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\SharePoint Designer\ProxyAssemblyCache

 7. Xóa bỏ tất cả các tệp và thư mục được trình bày.

 8. Trên máy tính cục bộ, hãy duyệt đến thư mục sau đây:

  C:\Users\ < tên người dùng > \AppData\Roaming\Microsoft\Web Server Extensions\Cache

 9. Xóa bỏ tất cả các tệp và thư mục được trình bày.

 10. Bắt đầu SharePoint Designer 2013 và tiếp tục với ý định ban đầu của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×