Vấn đề: Cấu trúc sơ đồ XML không được hỗ trợ

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Excel hỗ trợ việc nhập và xuất dữ liệu XML thông qua một số cấu trúc sơ đồ XML. Tuy nhiên, không có một số cấu trúc sơ đồ XML mà Excel không hỗ trợ. Danh sách sau đây chi tiết cấu trúc sơ đồ XML mà không thể được nhập vào Excel:

  • < bất >    Những yếu tố này cho phép bạn bao gồm các thành phần không được khai báo bằng lược đồ.

  • < anyAttribute >    Những yếu tố này cho phép bạn bao gồm các thuộc tính không được khai báo bằng lược đồ.

  • Cấu trúc đệ quy    Các cấu trúc được dùng để tạo một cấu trúc phân cấp của dữ liệu, chẳng hạn như quản lý cấu trúc trong tổ chức, trong đó các thành phần XML cùng lồng nhiều cấp độ. Cấu trúc đệ quy không thể lồng nhiều hơn một cấp độ sâu.

  • Phần tử trừu tượng    Những phần tử này được khai báo trong lược đồ nhưng không bao giờ được dùng như phần tử. Phần tử trừu tượng tùy thuộc vào các phần tử khác dùng để thay thế cho phần tử trừu tượng.

  • Nhóm thay thế    Các nhóm này cho phép một thành phần để được đổi chỗ bất kỳ lúc nào khác phần tử được tham chiếu. Một phần tử cho biết rằng nó là thành viên của nhóm thay thế phần tử khác thông qua < substitutionGroup > thuộc tính.

  • Nội dung hỗn hợp Nội dung này xảy ra khi một thành phần có chứa một thành phần con và văn bản đơn giản bên ngoài một thành phần con. Một trường hợp thông thường là nơi bạn định dạng thẻ (chẳng hạn như thẻ đậm) đang được dùng để đánh dấu dữ liệu trong một thành phần.

Để biết thêm thông tin, hãy xem kết nối với tệp XML (Power Query).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×