Vấn đề đồng bộ hóa thư mục trong Outlook 2010 là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng này yêu cầu bạn phải dùng Microsoft Exchange Server 2003, Exchange Server 2007 hoặc Exchange Server 2010, và tài khoản Microsoft SharePoint. Để biết thêm thông tin về tài khoản Microsoft Exchange và làm thế nào để xác định phiên bản Exchange tài khoản của bạn kết nối đến, hãy xem các nối kết trong phần xem thêm.

Quan trọng: Khả năng thiết đặt đồng bộ hóa trên từng thư mục không có trong Outlook 2016 và 2013. Để giải quyết sự cố đồng bộ với nhà cung cấp email cụ thể, tìm kiếm bằng cách dùng từ khóa "đồng bộ hóa" và tên nhà cung cấp (GMail, Outlook.com hoặc Yahoo mail).

Thiết đặt đồng bộ hóa trên thư mục trong Outlook 2010

Các vấn đề đồng bộ hóa thư mục chứa bản ghi và mục đó Microsoft Outlook đã không thể đồng bộ hóa với máy chủ Exchange Server hoặc SharePoint của bạn. Không có bốn thư mục vấn đề đồng bộ hóa xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng khi bạn xem Danh sách Thư mục.

 • Trên menu đi , hãy bấm Danh sách thư mục.

  Thư mục lỗi đồng bộ

Các thao tác sau đây mô tả các thư mục bốn và các mục bạn có thể tìm thấy trong mỗi thư:

 • Vấn đề đồng bộ      Chứa tất cả các bản ghi đồng bộ hóa. Thư mục này sẽ hữu ích nếu Outlook gặp sự cố đồng bộ hóa — ví dụ, không có mục mà bạn thấy trong Outlook Web Access, nhưng không có trong Outlook — hoặc bạn không nhận được thư mới trong một số thư mục khi sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange.

  Thông tin trong thư mục này có thể giúp nhóm hỗ trợ của tổ chức của bạn hoặc người quản trị máy chủ Exchange xác định là gì sai. Nội dung của thư mục Vấn đề đồng bộ không được sao chép vào máy chủ của bạn, và bạn không thể xem các mục trong thư mục Vấn đề đồng bộ từ bất kỳ máy tính nào khác.

 • Xung đột      Chứa tất cả các bản sao của mục xung đột trong hộp thưcủa bạn. Một Thanh Thông tin ở phía trên cùng của thư gốc khuyên bạn xung đột cho mục này tồn tại. Lưu trữ mục xung đột trong thư mục xung đột . Bấm thanh thông tin sẽ hiển thị danh sách các mục xung đột và cho phép bạn giải quyết xung đột bằng cách xác định mục nào bạn muốn giữ lại.

  Nếu bạn đã thực hiện thay đổi vào một mục, nhưng không thấy mục Cập Nhật trong thư mục ngăn dẫn hướng của bạn, hãy kiểm tra một thông báo thanh thông tin ở phía trên cùng của mục. Nếu bạn không thể tìm thấy thư gốc, hãy kiểm tra thư mục xung đột . Bạn có thể thay đổi của bạn ra xung đột với mục gốc và những thay đổi sẽ tồn tại trong thư mục xung đột .

 • Lần thất bại cục bộ      Chứa tất cả các mục có thể không được gửi đến máy chủ của bạn. Nếu bạn đã thực hiện thay đổi cho các mục trong khi làm việc ngoại tuyến, và sau đó lưu ý rằng các thay đổi không xuất hiện trong một ứng dụng khách Outlook, Outlook Web Access, hoặc danh sách SharePoint của bạn, bạn nên kiểm tra thư mục này.

  Thay đổi cục bộ có thể được vĩnh viễn bị kẹt trong thư mục Cục bộ thất bại trong việc của bạn. Một thanh thông tin xuất hiện ở phía trên cùng của bất kỳ mục nào có các bản sao khác của mục được lưu trữ trong thư mục Cục bộ thất bại . Bấm thanh thông tin sẽ mở thư mục Cục bộ thất bại trong việc cho bạn trong một cửa sổ riêng. Bạn chỉ có thể xem những mục này khi bạn đang ngoại tuyến hoặc bằng cách sử dụng Exchange chế độ đệm ẩn và bạn không thể xem chúng từ bất kỳ máy tính nào khác.

  Khi bạn đồng bộ hóa Outlook với danh sách SharePoint, bạn có thể thấy lỗi tương tự như một trong những lỗi sau khi một mục không thể được đồng bộ lên đến máy chủ.

  • Một hoặc nhiều mục không thể sao chép. Thay đổi được thực hiện cho phần đính kèm của họ sẽ không tương thích với máy chủ. Các mục không thành công được chuyển đến thư mục cục bộ thất bại trong việc của bạn và thay thế bằng các bản sao khỏi máy chủ.

  • Không thể sao chép một hoặc nhiều mục do một số không tương thích với SharePoint. Các mục không thành công được chuyển đến thư mục cục bộ thất bại trong việc của bạn và thay thế bằng các bản sao khỏi máy chủ.

  • Không thể gán nhiệm vụ < tên nhiệm vụ > vì SharePoint không nhận ra một hoặc nhiều người dùng để giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã được chuyển vào thư mục thư cục bộ thất bại. Hoặc sửa đổi nhiệm vụ được phân công cho người dùng hợp lệ hoặc liên hệ với người quản trị trang của bạn để bung rộng danh sách thành viên của trang.

  Các lỗi này có thể xảy ra khi Outlook cố gắng đồng bộ hóa một liên hệ nhóm (PDL) vào danh sách SharePoint. SharePoint không hỗ trợ nhóm liên hệ Outlook. Để xử lý giới hạn này, bạn có thể thêm liên hệ riêng lẻ từ bên trong nhóm vào danh sách SharePoint.

  Nếu lỗi cho một nhiệm vụ, nhiệm vụ SharePoint có thể được phân công cho một liên hệ SharePoint không có địa chỉ email. Để giải quyết vấn đề này, hãy sửa liên hệ được gán của SharePoint để bao gồm một địa chỉ email. Ngoài ra, bạn có thể gán nhiệm vụ SharePoint cho một liên hệ SharePoint khác vốn đã có một địa chỉ email liên kết.

 • Máy chủ thất bại liên tục     Chứa các mục Outlook không thể đồng bộ hóa từ hộp thư Exchange của bạn hoặc SharePoint server. Khi Outlook không thể đồng bộ hóa mục từ máy chủ, nó sẽ di chuyển nó từ vị trí thư mục gốc của nó vào thư mục Lần thất bại máy chủ . Nội dung của thư mục này sẵn dùng chỉ khi bạn kết nối với máy chủ của bạn.

  Nếu bạn đang thiếu thư đã được gửi cho bạn, và bạn đã xác nhận với người gửi đã gửi thư, hãy kiểm tra thư mục này. Mục thường xuất hiện trong thư mục này chỉ khi có sự lần thất bại trong việc đồng bộ hóa máy chủ mục với một tệp thư mục ngoại tuyến (.ost), được dùng khi bạn làm việc ngoại tuyến hoặc sử dụng chế độ đệm ẩn Exchange. Một thanh thông tin xuất hiện ở phía trên cùng của bất kỳ mục nào có các bản sao khác của mục được lưu trữ trong thư mục Lần thất bại máy chủ . Bấm thanh thông tin sẽ mở Thất bại trong việc máy chủ thư mục cho bạn trong một cửa sổ riêng.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tệp thư mục ngoại tuyến (.ost) công cụ kiểm tra tính toàn vẹn (Scanost.exe) để khắc phục lỗi đồng bộ hóa, Nhật ký quét đã được tạo ra có thể tìm thấy trong Các mục đã xóa.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×