Vấn đề đã biết về Lync 2013

Chào mừng bạn đến với Microsoft Lync 2013.

Vui lòng tham khảo Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối được cung cấp để biết thông tin cấp phép.

Danh sách sau đây chứa thông tin quan trọng về bản phát hành 2013 của chương trình Lync trên máy tính, Lync Web App, Lync Windows Store app và Lync Server. Đối với các vấn đề về Lync Online, vui lòng xem Các vấn đề đã biết về Office 365.

Những sản phẩm nào có vấn đề?

Chương trình Lync trên máy tính để bàn

Lync Mobile

Ứng dụng Windows Store của Lync (Cập nhật tháng 3 năm 2014)

Ứng dụng Lync Windows Store (Cập nhật tháng 6 năm 2013)

Ứng dụng Lync Windows Store (Cập nhật tháng 2 năm 2013)

Ứng dụng Lync Windows Store

Máy chủ Lync

Chương trình Lync trên máy tính để bàn

Thông báo cuộc gọi nhỡ khi đại diện trả lời cuộc gọi cho sếp của họ

Nếu sếp có từ hai đại diện trở lên và một đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho sếp, các đại diện khác sẽ nhận được thông báo cuộc gọi nhỡ.

Giải pháp thay thế    Sau khi tổ chức của bạn nâng cấp lên Cập nhật tích lũy Lync Server 2013, vấn đề này phải được xử lý.

Không nhìn thấy viền chỉ báo chia sẻ hoặc thanh công cụ chia sẻ ứng dụng trong ứng dụng kiểu của Windows 8 và màn hình Bắt đầu của Windows 8 khi chia sẻ màn hình máy tính

Khi bạn chia sẻ màn hình máy tính của mình, tất cả mọi thứ trên màn hình cũng được chia sẻ. Người dự họp có thể xem ứng dụng kiểu của Windows 8 và màn hình Bắt đầu của Windows 8 khi bạn chia sẻ màn hình máy tính, nhưng bạn (người chia sẻ) sẽ không nhìn thấy bất kỳ thứ gì cho biết rằng bạn đang chia sẻ màn hình máy tính của mình.

Không thể tạo bỏ phiếu khi tên của nó chứa một số ký tự đặc biệt

Trong phiên bản tiếng Đan Mạch của máy khách màn hình máy tính Lync, không thể tạo bỏ phiếu khi tên cuộc bỏ phiếu chứa các ký tự đặc biệt như ?, @, #.

Giải pháp thay thế    Để tạo bỏ phiếu thành công, hãy sử dụng tên không chứa ký tự đặc biệt.

Các cửa sổ chồng lấp không được chia sẻ chắn mất vùng hiển thị xuất hiện như là các ô đen

Khi chia sẻ ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) trên Windows 7, bất cứ cửa sổ chồng lấp không chia sẻ nào chắn mất vùng hiển thị sẽ xuất hiện như là các ô đen.

Giải pháp thay thế    Giảm thiểu hoặc di chuyển các ứng dụng không được chia sẻ để không có sự chồng lấp.

Các ứng dụng của bên thứ ba dùng cửa sổ trong suốt có thể hiện toàn bộ màn hình máy tính

Các ứng dụng của bên thứ ba dùng cửa sổ trong suốt có thể hiện toàn bộ màn hình máy tính ngay cả khi chỉ có ứng dụng được chia sẻ.

Giải pháp thay thế    Hiện không có giải pháp thay thế nào.

Xóa một Bản ghi Lync trong khi đang được phát hành khiến các bản ghi mới không hiện trên Trình quản lý Ghi

Nếu một bản ghi bị xóa trong khi nó ở trạng thái "đang xử lý", bản ghi mới sẽ không hiện trên Trình quản lý Ghi cho tới khi Trình quản lý Ghi được khởi động lại. Bản ghi mới cũng sẽ không được xử lý.

Giải pháp thay thế    Thoát và khởi động lại Trình quản lý Ghi.

Bản ghi Lync trên Windows 8 có thể cần rất nhiều thời gian để hoàn tất

Một số bản ghi có thể cần nhiều thời gian để xử lý. Điều này sẽ thường xảy ra hơn đối với những bản ghi có khả năng kết nối mạng hạn chế.

Giải pháp thay thế    Cài đặt phiên bản phát hành của Windows 8.

Bản ghi Lync có chứa các video của người dùng ngẫu nhiên

Nếu bạn gia nhập cuộc họp bằng cách quay số tới hội thảo dùng số CAA trong thư mời họp và dùng Lync để quay số vào, rồi bắt đầu ghi, bản ghi sẽ hiện video của một người ngẫu nhiên (giả sử có nhiều người chia sẻ video). Thiết kế được kỳ vọng là chỉ hiện video của diễn giả hiện hoạt.

Giải pháp thay thế    Gia nhập cuộc họp bằng cách dùng URL cuộc họp và không dùng cách quay số vào.

Năm của cuộc hội thoại, trò chuyện hay cuộc gọi thiếu chữ số cuối cùng trong phiên bản Lync bằng tiếng Ả Rập ở 125% DPI

Ngày tháng (năm của cuộc hội thoại, trò chuyện hay cuộc gọi) thiếu chữ số cuối cùng trong Arabic Lync ở 125% điểm trên mỗi in-xơ (DPI).

Giải pháp thay thế    Khi bạn thay đổi kích thước hay cuộn, sự cố đó sẽ biến mất. Cũng vậy, trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ có thể nhớ năm được bàn đến và không bị tác động bởi việc thiếu chữ số trong năm.

Người chia sẻ thấy nhiều thông báo “đang chia sẻ” khi chia sẻ ứng dụng Spotify

Khi chia sẻ ứng dụng Spotify, người chia sẻ thấy nhiều thông báo "đang chia sẻ" trong khi người xem thấy xén quanh các cạnh của ứng dụng.

Giải pháp thay thế    Chia sẻ ứng dụng Spotify bằng cách dùng chia sẻ màn hình máy tính.

Đầu Trang

Lync Mobile

Nối kết Điều khoản Sử dụng báo lỗi 404 trên iPad Mini

Khi bạn gõ nhẹ Điều khoản Sử dụng trên trang Giới thiệu, bạn nhận được thông báo lỗi 404.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế cho vấn đề này.

Không thể đăng nhập và không thể tìm nạp cuộc họp và thư thoại từ thiết bị Windows Phone 8

Nếu tổ chức của bạn yêu cầu chứng chỉ gốc máy chủ được xuất bản nội bộ cho người dùng để truy nhập Lync và Exchange (cũng như các chương trình Office khác) và sử dụng Chứng chỉ mà không có Danh sách Thu hồi Chứng chỉ HTTP (CRL), những chứng chỉ này sẽ không được chấp nhận. Điều này dẫn đến không thể đăng nhập trong trường hợp Chứng chỉ Lync hoặc không thể nhận cuộc họp và thư thoại trong ứng dụng trong trường hợp chứng chỉ Exchange. Bạn sẽ chỉ gặp sự cố này trên các thiết bị Windows Phone 8.

Giải pháp thay thế    Tổ chức của bạn sẽ phải phát hành chứng chỉ máy chủ gốc trong đó bao gồm HTTP CRL. Những chứng chỉ này sẽ được cài đặt và được chấp nhận trên thiết bị Windows Phone 8.

Trong một số mạng Wi-Fi, các cuộc gọi có thể mất kết nối khi đang thực hiện cuộc gọi âm thanh hoặc video

Trong một số mạng Wi-Fi, một thiết bị di động iOS (chẳng hạn như iPhone 3, 4, 4S, hoặc 5, iPad 1) có thể ngắt kết nối các cuộc gọi khi đang thực hiện cuộc gọi âm thanh hoặc video.

Giải pháp thay thế    Tắt nút 802.11k hoặc tắt nút max-tx-fail trên điều khiển không dây (nút này dùng để ngắt kết nối thiết bị nếu số lượng gói truyền dẫn không thành công vượt quá một ngưỡng nhất định).

Người dùng thiết bị di động không được loại bỏ khỏi một hội thảo khi họ ngắt kết nối cuộc gọi thoại bên ngoài

Nếu bạn tham dự một hội thảo bằng cách sử dụng cuộc gọi thoại bên ngoài, bạn sẽ không được loại bỏ khỏi hội thảo đó khi bạn kết thúc phần cuộc gọi đó của hội thảo. Những người khác trong hội thảo sẽ vẫn nhìn thấy bạn ở trạng thái đang kết nối.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Không có trạng thái hiện diện cho liên hệ liên kết trong khi màn hình nền hiển thị trạng thái hiện diện

Nếu bạn lưu giữ các liên hệ liên kết trên máy chủ, có thể bạn sẽ không nhìn thấy trạng thái hiện diện của những liên hệ này.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Trạng thái hiện diện của các liên hệ Skype/PIC có thể không được cập nhật ngay

Khi một nhóm trong đó có một liên hệ Skype/PIC được bung rộng và thiết bị di động tạo ra một đăng ký trạng thái hiện diện và gửi ngay truy vấn về trạng thái hiện diện đó, thì một sự cố trên máy chủ sẽ được kích hoạt. Điều này sẽ dẫn đến việc trạng thái hiện diện của liên hệ Skype/PIC đó được hiển thị đúng lúc đầu, nhưng sau đó ngừng lại và chỉ cập nhật sau 30 phút. Nếu người dùng Skype/PIC thay đổi trạng thái hiện diện của mình, thì trạng thái mới sẽ không được phản ánh trong Lync Mobile.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Đầu Trang

Ứng dụng Windows Store của Lync (Cập nhật tháng 3 năm 2014)

Ứng dụng tháng Ba đã sửa một số sự cố vốn ngăn một số người dùng không đăng nhập được vào Lync. Nếu bạn gặp sự cố đăng nhập, bấm Xóa thông tin đăng nhập của tôi trên trang đăng nhập sau khi cài đặt cập nhật và thử đăng nhập lại.  Nếu vẫn tiếp tục gặp sự cố, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của bạn.

Đầu Trang

Ứng dụng Lync Windows Store (Cập nhật tháng 6 năm 2013)

Mẹo: Để kiểm tra xem bạn có bản cập nhật mới nhất (tháng 6 năm 2013) hay chưa, hãy mở ứng dụng Lync Windows Store và tìm ô xếp Cuộc họp trên Màn hình chính của bạn. Hoặc, trong ứng dụng, đi tớiThiết đặt > Quyền. Phiên bản, ở đầu ngăn Thiết đặt, phải là 15.0.4517.1504. Nếu bạn có phiên bản trước đó hoặc không nhìn thấy ô xếp Cuộc họp, đi tới Windows Store và cài đặt bản cập nhật.

Lync không thể đăng nhập trở lại khi đang chạy trong nền khi bạn sử dụng xác thực thụ động.

Nếu bạn sử dụng xác thực thụ động để kết nối tới máy chủ Lync hoặc dịch vụ của bạn, Lync chỉ có thể đăng nhập khi ứng dụng đang ở mặt trước - nghĩa là, khi có thể nhìn thấy cửa sổ chính của Lync. Nếu Lync trong nền (không thể nhìn thấy) khi PC hoặc thiết bị của bạn mất kết nối Internet, đăng nhập của bạn hết hạn hoặc Máy chủ Lync hoặc dịch vụ yêu cầu xác thực, Lync sẽ vẫn giữ đăng nhập cho đến khi bạn mở ứng dụng và đăng nhập lại.

Giải pháp thay thế    Đi tới màn hình Bắt đầu của Windows hoặc Menu, mở ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Không thực hiện được chia sẻ và lời mời cuộc gọi video trong một số mạng di động 4G

Trong một số mạng di động 4G, có thể bạn không gửi hoặc nhận được video trong cuộc họp và cuộc gọi video hoặc không nhìn thấy nội dung chia sẻ trong cuộc họp. Khi bạn đang trong một cuộc gọi hoặc cuộc họp, có một thông báo sẽ hiển thị rằng video hoặc việc chia sẻ sẵn dùng, nhưng khi bấm vào Chấp nhận sẽ xảy ra lỗi vì đang tạm thời mất kết nối mạng di động.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Cuộc gọi đến hoặc tin nhắn tức thời (IM) cho Lync trên băng thông di động

Có một vài vấn đề đã biết đối với những người chạy Lync trên băng thông di động:

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể tạm ngừng hoạt động tới 15 phút sau khi cuộc gọi đến không được trả lời và ứng dụng đang ở nền. Điều này có nghĩa là sẽ không nhận được các cuộc gọi đến và IM khác trong thời gian này. Điều này cũng có thể xảy ra sau khi bạn chuyển mạng, chuyển vùng hoặc có các kiểu thư mời đến khác mà bạn không trả lời.

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể không tự động chấp nhận IM trên băng thông di động nếu bạn cũng đang đăng nhập vào một ứng dụng khách Lync khác. Có thể bạn sẽ không nhận được IM bị lỡ này trong mục lịch sử hội thoại hoặc trong Hộp thư đến.

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể không tự động chấp nhận IM cho các lời mời hội thảo đến trên băng thông di động, cho dù bạn có đang đăng nhập vào một ứng dụng khách Lync khác hay không. Có thể bạn sẽ không nhận được IM bị lỡ này trong mục lịch sử hội thoại hoặc trong Hộp thư đến.

 • Khi ứng dụng Lync Windows Store chạy dưới nền, nếu bạn từ chối cuộc gọi đến trên băng thông di động bằng cách loại bỏ thông báo, cuộc gọi đó sẽ tiếp tục đổ chuông tại các thiết bị Lync đang hoạt động khác.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Thiết bị Windows ở chế độ Kết nối Dự phòng có thể đổ chuông khi có cuộc gọi đến nhưng không hiển thị thông báo

Nếu bạn có thiết bị Windows đang trong chế độ kết nối dự phòng (được cắm, nhưng màn hình đang tắt), sau đó bạn bật màn hình và nhận được cuộc gọi đến, thì có thể bạn sẽ không nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến để trả lời cuộc gọi, nhưng bạn vẫn tiếp tục nghe thấy chuông.

Giải pháp thay thế    Bạn có thể khóa màn hình để tắt chuông. Sau đó, khi bạn mở khóa màn hình, mọi thứ sẽ lại hoạt động như bình thường.

Tìm kiếm kỹ năng không được hỗ trợ cho tài khoản công ty hoặc trường học (Office 365)

Nếu bạn mở nút Tìm kiếm, nhập văn bản bạn muốn vào hộp tìm kiếm và chọn KỸ NĂNG làm tiêu chí hiển thị kết quả tìm kiếm, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Mất kết nối ở đâu đó, và lúc này kết quả của bạn có thể không phải là kết quả cập nhật.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Thành viên của nhóm phân phối có thể không được hiển thị trong danh sách liên hệ

Khi bạn mở danh sách Liên hệ lần đầu tiên, Lync sẽ truy xuất thành viên của từng nhóm phân phối trong danh sách. Tuy nhiên, nếu có vấn đề về kết nối máy chủ khi danh sách Liên hệ mở ra thì các nhóm phân phối sẽ hiển thị là trống.

Vì không có thông báo lỗi hiển thị khi nhóm phân phối không bung rộng, dường như Lync không thể hoạt động với nhóm phân phối.

Giải pháp thay thế    Giải pháp thay thế cho vấn đề này là đăng xuất khỏi ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Dạng xem bộ sưu tập thiếu một khoảng trống

Khi một người dự được chuyển từ hàng đứng sang hàng ngồi, điều sau đây sẽ xảy ra:

 • Hoạt hình mờ dần của người dự này ở hàng ngồi.

 • Hoạt hình hiện rõ dần của người dự này ở hàng đứng.

Nếu người dự chuyển sang dạng xem diễn giả chính (toàn màn hình hoặc bất kỳ dạng xem nào khác) trước khi hoạt hình mờ dần biến mất hoàn toàn và hoạt hình hiện rõ dần bắt đầu xuất hiện, thì hoạt hình hiện rõ dần sẽ không bắt đầu và người dự sẽ ở trạng thái ẩn.

Giải pháp thay thế    Giải pháp thay thế là đi đến dạng xem Toàn màn hình một lần nữa và trở lại dạng xem Bộ sưu tập.

Có thể bạn sẽ không kết thúc được cuộc gọi khi đã mất kết nối tới máy chủ Lync

Nếu ứng dụng Lync Windows Store mất kết nối tới máy chủ Lync trong một cuộc gọi hoặc hội thoại, phần âm thanh có thể vẫn tiếp tục. Lync hiển thị màn hình đăng nhập với thông báo đóng các cửa sổ đang hoạt động. Nếu bạn chọn Có trong thông báo, cuộc gọi sẽ kết thúc. Nếu bạn chọn Không, thông báo sẽ biến mất và bạn không có cách nào để kết thúc hội thoại đó cho đến khi khôi phục được kết nối với máy chủ.

Giải pháp thay thế    Đối với cuộc gọi giữa hai người, hãy yêu cầu bên kia kết thúc cuộc gọi. Nếu trong hội thảo, bạn có thể kết thúc cuộc gọi bằng một trong những cách sau đây:

 • đăng xuất khỏi Windows

 • khởi động lại thiết bị

 • kết thúc tác vụ Lync từ Trình quản lý Tác vụ của Windows

Ứng dụng Lync Windows Store không thể kết nối nếu thiết đặt thời gian trên thiết bị không được đồng bộ hóa chặt chẽ với thiết đặt thời gian trên máy chủ Lync

Sẽ không thể đăng nhập nếu thời gian và ngày trên thiết bị của bạn không được đặt chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những thiết bị không gia nhập một miền nào đó, chẳng hạn như máy tính bảng Microsoft Surface hay những thiết bị khác chạy hệ điều hành Windows RT.

Giải pháp thay thế    Đặt thời gian trên thiết bị của bạn trong vòng 5 phút so với thời gian và ngày tháng trên máy chủ. Không cần thiết phải khớp múi giờ.

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua một số bộ điều hợp mạng

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được các dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua bộ điều hợp mạng, chẳng hạn như modem USB LTE 4G không đăng ký với Windows 8 là thiết bị thực. Ứng dụng Lync Windows Store có thể gặp vấn đề này ngay cả khi trình duyệt và ứng dụng trên máy tính có thể truy nhập các máy chủ và trang web khác.

Giải pháp thay thế    Kết nối tới dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua Wi-Fi hoặc bộ điều hợp mạng khác.

Lync không chạy trên phiên bản Windows 8 N và KN mà không có gói tính năng Windows Media

Lync cần có các cấu phần Windows Media Player, nhưng sản phẩm này không được cài đặt theo mặc định với phiên bản Windows N.

Giải pháp thay thế    Cài đặt gói tính năng Windows Media cho phiên bản KN và N của Windows 8. Để biết thêm thông tin về gói tính năng này, vui lòng xem Mô tả về Gói Tính năng Windows Media cho phiên bản N và KN.

Khi cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 (trên máy tính) cùng được cài đặt, bạn sẽ bị dùng sai ứng dụng khách để gia nhập cuộc họp

Nếu bạn đã cài đặt cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 dành cho màn hình máy tính trên PC của mình, thì bạn phải đặt một trong hai ứng dụng này làm ứng dụng khách mặc định để dùng cho các cuộc họp.

Giải pháp thay thế    Lần đầu tiên bạn chọn nối kết Tham dự Cuộc họp Lync trong lời nhắc của lịch Outlook để kết nối tới một cuộc họp, hộp thoại Ứng dụng khách Mặc định cho Cuộc họp sẽ hiển thị. Hãy chọn Microsoft Lync hoặc Lync (có nghĩa là ứng dụng Lync Windows Store) và chọn OK. Lần tới bạn tham dự Cuộc họp Lync từ lời nhắc của lịch Outlook, ứng dụng khách cho cuộc họp mà bạn đã chọn sẽ được dùng tự động.

Nếu sau đó bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp. Đây là cách thức:

 1. Vuốt từ mép phải màn hình Bắt đầu của Windows rồi chọn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên cùng bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ xuống dưới, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập "chương trình mặc định" vào hộp văn bản, rồi chọn Chương trình Mặc định từ kết quả tìm kiếm.

 3. Chọn Đặt làm chương trình mặc định, sau đó chọn ứng dụng bạn muốn từ danh sách bên dưới Chương trìnhLync (màn hình máy tính) hoặc Lync.

 4. Chọn Đặt chương trình này làm mặc định và chọn OK.

Quan trọng: Ngay cả khi bạn đặt bản Lync 2013 cho máy tính để bàn làm ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp, nút Tham dự Cuộc họp Lync trên màn hình chính của ứng dụng Lync Windows Store sẽ luôn kết nối bạn với cuộc họp bằng ứng dụng Lync Windows Store.

Không thể chọn được thiết bị âm thanh qua ứng dụng Lync Windows Store

Bạn không thể chọn thiết bị âm thanh để dùng với ứng dụng Lync Windows Store vì ứng dụng này tự động dùng thiết bị âm thanh được đặt mặc định trong tab Phát lại và Bản ghi của hộp thoại Âm thanh trong Windows. dùng "Thiết bị Liên lạc Mặc định" (là một phần của hộp thoại Âm thanh) trong Hệ điều hành.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Sau khi đăng nhập từ nhiều ứng dụng khách, các cuộc gọi có thể bắt đầu trục trặc

Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng Lync 2013 dành cho máy tính từ 16 điểm cuối trở lên (trong một khoảng thời gian chứ không phải cùng lúc), thì cuộc gọi của bạn từ ứng dụng Lync Windows Store có thể không thực hiện được ngay cả khi bạn vẫn có thể đăng nhập vào chính ứng dụng đó. Người quản trị khắc phục sự cố này có thể thấy thông báo SIP 403 Bị cấm cho cuộc gọi MỜI (ms-diagnostics: 4172;reason="Không tìm thấy chứng thực cho người sử dụng”).

Giải pháp thay thế    Hãy đăng xuất khỏi ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Đầu Trang

Ứng dụng Lync Windows Store (Cập nhật tháng 2 năm 2013)

Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên dùng bản cập nhật mới nhất, bản cập nhật trong tháng 6 năm 2013. Để kiểm tra xem bạn có bản cập nhật đó chưa, hãy mở ứng dụng Lync Windows Store và tìm ô xếp Cuộc họp trên Màn hình chính của bạn. Hoặc, trong ứng dụng, đi tớiThiết đặt > Quyền. Phiên bản, ở đầu ngăn Thiết đặt, phải là 15.0.4517.1504. Nếu bạn có phiên bản trước đó hoặc không nhìn thấy ô xếp Cuộc họp, đi tới Windows Store và cài đặt cập nhật.

Không thực hiện được chia sẻ và lời mời cuộc gọi video trong một số mạng di động 4G

Trong một số mạng di động 4G, có thể bạn không gửi hoặc nhận được video trong cuộc họp và cuộc gọi video hoặc không nhìn thấy nội dung chia sẻ trong cuộc họp. Khi bạn đang trong một cuộc gọi hoặc cuộc họp, có một thông báo sẽ hiển thị rằng video hoặc việc chia sẻ sẵn dùng, nhưng khi bấm vào Chấp nhận sẽ xảy ra lỗi vì đang tạm thời mất kết nối mạng di động.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Cuộc gọi đến hoặc tin nhắn tức thời (IM) cho Lync trên băng thông di động

Có một vài vấn đề đã biết đối với những người chạy Lync trên băng thông di động:

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể tạm ngừng hoạt động tới 15 phút sau khi cuộc gọi đến không được trả lời và ứng dụng đang ở nền. Điều này có nghĩa là sẽ không nhận được các cuộc gọi đến và IM khác trong thời gian này. Điều này cũng có thể xảy ra sau khi bạn chuyển mạng, chuyển vùng hoặc có các kiểu thư mời đến khác mà bạn không trả lời.

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể không tự động chấp nhận IM trên băng thông di động nếu bạn cũng đang đăng nhập vào một ứng dụng khách Lync khác. Có thể bạn sẽ không nhận được IM bị lỡ này trong mục lịch sử hội thoại hoặc trong Hộp thư đến.

 • Ứng dụng Lync Windows Store có thể không tự động chấp nhận IM cho các lời mời hội thảo đến trên băng thông di động, cho dù bạn có đang đăng nhập vào một ứng dụng khách Lync khác hay không. Có thể bạn sẽ không nhận được IM bị lỡ này trong mục lịch sử hội thoại hoặc trong Hộp thư đến.

 • Khi ứng dụng Lync Windows Store chạy dưới nền, nếu bạn từ chối cuộc gọi đến trên băng thông di động bằng cách loại bỏ thông báo, cuộc gọi đó sẽ tiếp tục đổ chuông tại các thiết bị Lync đang hoạt động khác.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Thiết bị Windows ở chế độ Kết nối Dự phòng có thể đổ chuông khi có cuộc gọi đến nhưng không hiển thị thông báo

Nếu bạn có thiết bị Windows đang trong chế độ kết nối dự phòng (được cắm, nhưng màn hình đang tắt), sau đó bạn bật màn hình và nhận được cuộc gọi đến, thì có thể bạn sẽ không nhìn thấy thông báo cuộc gọi đến để trả lời cuộc gọi, nhưng bạn vẫn tiếp tục nghe thấy chuông.

Giải pháp thay thế    Bạn có thể khóa màn hình để tắt chuông. Sau đó, khi bạn mở khóa màn hình, mọi thứ sẽ lại hoạt động như bình thường.

Tìm kiếm kỹ năng không được hỗ trợ cho tài khoản công ty hoặc trường học (Office 365)

Nếu bạn mở nút Tìm kiếm, nhập văn bản bạn muốn vào hộp tìm kiếm và chọn KỸ NĂNG làm tiêu chí hiển thị kết quả tìm kiếm, bạn sẽ nhận được thông báo sau:

Mất kết nối ở đâu đó, và lúc này kết quả của bạn có thể không phải là kết quả cập nhật.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Thành viên của nhóm phân phối có thể không được hiển thị trong danh sách liên hệ

Khi bạn mở danh sách Liên hệ lần đầu tiên, Lync sẽ truy xuất thành viên của từng nhóm phân phối trong danh sách. Tuy nhiên, nếu có vấn đề về kết nối máy chủ khi danh sách Liên hệ mở ra thì các nhóm phân phối sẽ hiển thị là trống.

Vì không có thông báo lỗi hiển thị khi nhóm phân phối không bung rộng, dường như Lync không thể hoạt động với nhóm phân phối.

Giải pháp thay thế    Giải pháp thay thế cho vấn đề này là đăng xuất khỏi ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Dạng xem bộ sưu tập thiếu một khoảng trống

Khi một người dự được chuyển từ hàng đứng sang hàng ngồi, điều sau đây sẽ xảy ra:

 • Hoạt hình mờ dần của người dự này ở hàng ngồi.

 • Hoạt hình hiện rõ dần của người dự này ở hàng đứng.

Nếu người dự chuyển sang dạng xem diễn giả chính (toàn màn hình hoặc bất kỳ dạng xem nào khác) trước khi hoạt hình mờ dần biến mất hoàn toàn và hoạt hình hiện rõ dần bắt đầu xuất hiện, thì hoạt hình hiện rõ dần sẽ không bắt đầu và người dự sẽ ở trạng thái ẩn.

Giải pháp thay thế    Giải pháp thay thế là đi đến dạng xem Toàn màn hình một lần nữa và trở lại dạng xem Bộ sưu tập.

Có thể bạn sẽ không kết thúc được cuộc gọi khi đã mất kết nối tới máy chủ Lync

Nếu ứng dụng Lync Windows Store mất kết nối tới máy chủ Lync trong một cuộc gọi hoặc hội thoại, phần âm thanh có thể vẫn tiếp tục. Lync hiển thị màn hình đăng nhập với thông báo đóng các cửa sổ đang hoạt động. Nếu bạn chọn Có trong thông báo, cuộc gọi sẽ kết thúc. Nếu bạn chọn Không, thông báo sẽ biến mất và bạn không có cách nào để kết thúc hội thoại đó cho đến khi khôi phục được kết nối với máy chủ.

Giải pháp thay thế    Đối với cuộc gọi giữa hai người, hãy yêu cầu bên kia kết thúc cuộc gọi. Nếu trong hội thảo, bạn có thể kết thúc cuộc gọi bằng một trong những cách sau đây:

 • đăng xuất khỏi Windows

 • khởi động lại thiết bị

 • kết thúc tác vụ Lync từ Trình quản lý Tác vụ của Windows

Ứng dụng Lync Windows Store không thể kết nối nếu thiết đặt thời gian trên thiết bị không được đồng bộ hóa chặt chẽ với thiết đặt thời gian trên máy chủ Lync

Sẽ không thể đăng nhập nếu thời gian và ngày trên thiết bị của bạn không được đặt chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những thiết bị không gia nhập một miền nào đó, chẳng hạn như máy tính bảng Microsoft Surface hay những thiết bị khác chạy hệ điều hành Windows RT.

Giải pháp thay thế    Đặt thời gian trên thiết bị của bạn trong vòng 5 phút so với thời gian và ngày tháng trên máy chủ. Không cần thiết phải khớp múi giờ.

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua một số bộ điều hợp mạng

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được các dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua bộ điều hợp mạng, chẳng hạn như modem USB LTE 4G không đăng ký với Windows 8 là thiết bị thực. Ứng dụng Lync Windows Store có thể gặp vấn đề này ngay cả khi trình duyệt và ứng dụng trên máy tính có thể truy nhập các máy chủ và trang web khác.

Giải pháp thay thế    Kết nối tới dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua Wi-Fi hoặc bộ điều hợp mạng khác.

Lync không chạy trên phiên bản Windows 8 N và KN mà không có gói tính năng Windows Media

Lync cần có các cấu phần Windows Media Player, nhưng sản phẩm này không được cài đặt theo mặc định với phiên bản Windows N.

Giải pháp thay thế    Cài đặt gói tính năng Windows Media cho phiên bản KN và N của Windows 8. Để biết thêm thông tin về gói tính năng này, vui lòng xem Mô tả về Gói Tính năng Windows Media cho phiên bản N và KN.

Khi cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 (trên máy tính) cùng được cài đặt, bạn sẽ bị dùng sai ứng dụng khách để gia nhập cuộc họp

Nếu bạn đã cài đặt cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 dành cho màn hình máy tính trên PC của mình, thì bạn phải đặt một trong hai ứng dụng này làm ứng dụng khách mặc định để dùng cho các cuộc họp.

Giải pháp thay thế    Lần đầu tiên bạn chọn nối kết Tham dự Cuộc họp Lync trong lời nhắc của lịch Outlook để kết nối tới một cuộc họp, hộp thoại Ứng dụng khách Mặc định cho Cuộc họp sẽ hiển thị. Hãy chọn Microsoft Lync hoặc Lync (có nghĩa là ứng dụng Lync Windows Store) và chọn OK. Lần tới bạn tham dự Cuộc họp Lync từ lời nhắc của lịch Outlook, ứng dụng khách cho cuộc họp mà bạn đã chọn sẽ được dùng tự động.

Nếu sau đó bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp. Đây là cách thức:

 1. Vuốt từ mép phải màn hình Bắt đầu của Windows rồi chọn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên cùng bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ xuống dưới, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập "chương trình mặc định" vào hộp văn bản, rồi chọn Chương trình Mặc định từ kết quả tìm kiếm.

 3. Chọn Đặt làm chương trình mặc định, sau đó chọn ứng dụng bạn muốn từ danh sách bên dưới Chương trìnhLync (màn hình máy tính) hoặc Lync.

 4. Chọn Đặt chương trình này làm mặc định và chọn OK.

Quan trọng: Ngay cả khi bạn đặt bản Lync 2013 cho máy tính để bàn làm ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp, nút Tham dự Cuộc họp Lync trên màn hình chính của ứng dụng Lync Windows Store sẽ luôn kết nối bạn với cuộc họp bằng ứng dụng Lync Windows Store.

Có thể ứng dụng Lync Windows Store không thiết lập lại được kết nối sau khi thay đổi mạng khi ứng dụng vẫn đang chạy trên nền

Trong một số trường hợp khi thay đổi mạng mà thiết bị kết nối tới, có thể ứng dụng Lync Windows Store không đăng nhập lại được khi ứng dụng vẫn đang chạy trên nền. Điều này có thể xảy ra khi chuyển từ mạng Wi-Fi này sang mạng khác hoặc khi chuyển giữa mạng di động 4G hoặc 3G và Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, ô xếp Lync trên màn hình Bắt đầu của Windows sẽ hiển thị trạng thái đăng xuất và bạn sẽ không nhận được bất kỳ IM hoặc cuộc gọi nào.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không thể liên kết lại giao thức điện thoại sau khi cài đặt Skype

Nếu đã cài đặt Skype trên thiết bị sau khi cài đặt ứng dụng Lync, bạn không thể dùng Lync cho giao thức điện thoại.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không thể chọn được thiết bị âm thanh qua ứng dụng Lync Windows Store

Bạn không thể chọn thiết bị âm thanh để dùng với ứng dụng Lync Windows Store vì ứng dụng này tự động dùng thiết bị âm thanh được đặt làmmặc định trong tab Phát lại và Bản ghi của hộp thoại Âm thanh trong Windows.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Sau khi đăng nhập từ nhiều ứng dụng khách, các cuộc gọi có thể bắt đầu trục trặc

Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng Lync 2013 dành cho máy tính từ 16 điểm cuối trở lên (trong một khoảng thời gian chứ không phải cùng lúc), thì cuộc gọi của bạn từ ứng dụng Lync Windows Store có thể không thực hiện được ngay cả khi bạn vẫn có thể đăng nhập vào chính ứng dụng đó. Người quản trị khắc phục sự cố này có thể thấy thông báo SIP 403 Bị cấm cho cuộc gọi MỜI (ms-diagnostics: 4172;reason="Không tìm thấy chứng thực cho người sử dụng”).

Giải pháp thay thế    Hãy đăng xuất khỏi ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Đầu Trang

Ứng dụng Lync Windows Store

Mẹo: Chúng tôi khuyên bạn nên dùng bản cập nhật mới nhất, bản cập nhật trong tháng 6 năm 2013. Để kiểm tra xem bạn có bản cập nhật đó chưa, hãy mở ứng dụng Lync Windows Store và tìm ô xếp Cuộc họp trên Màn hình chính của bạn. Hoặc, trong ứng dụng, đi tớiThiết đặt > Quyền. Phiên bản, ở đầu ngăn Thiết đặt, phải là 15.0.4517.1504. Nếu bạn có phiên bản trước đó hoặc không nhìn thấy ô xếp Cuộc họp, đi tới Windows Store và cài đặt cập nhật.

Có thể bạn sẽ không kết thúc được cuộc gọi khi đã mất kết nối tới máy chủ Lync

Nếu ứng dụng Lync Windows Store mất kết nối tới máy chủ Lync trong một cuộc gọi hoặc hội thoại, phần âm thanh có thể vẫn tiếp tục. Lync hiển thị màn hình đăng nhập với thông báo đóng các cửa sổ đang hoạt động. Nếu bạn chọn Có trong thông báo, cuộc gọi sẽ kết thúc. Nếu bạn chọn Không, thông báo sẽ biến mất và bạn không có cách nào để kết thúc hội thoại đó cho đến khi khôi phục được kết nối với máy chủ.

Giải pháp thay thế    Đối với cuộc gọi giữa hai người, hãy yêu cầu bên kia kết thúc cuộc gọi. Nếu trong hội thảo, bạn có thể kết thúc cuộc gọi bằng một trong những cách sau đây:

 • đăng xuất khỏi Windows

 • khởi động lại thiết bị

 • kết thúc tác vụ Lync từ Trình quản lý Tác vụ của Windows

Ứng dụng Lync Windows Store không thể kết nối nếu thiết đặt thời gian trên thiết bị không được đồng bộ hóa chặt chẽ với thiết đặt thời gian trên máy chủ Lync

Sẽ không thể đăng nhập nếu thời gian và ngày trên thiết bị của bạn không được đặt chính xác. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những thiết bị không gia nhập một miền nào đó, chẳng hạn như máy tính bảng Microsoft Surface hay những thiết bị khác chạy hệ điều hành Windows RT.

Giải pháp thay thế    Đặt thời gian trên thiết bị của bạn trong vòng 5 phút so với thời gian và ngày tháng trên máy chủ. Không cần thiết phải khớp múi giờ.

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua một số bộ điều hợp mạng

Có thể ứng dụng Lync Windows Store sẽ không truy nhập được các dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua bộ điều hợp mạng, chẳng hạn như modem USB LTE 4G không đăng ký với Windows 8 là thiết bị thực. Ứng dụng Lync Windows Store có thể gặp vấn đề này ngay cả khi trình duyệt và ứng dụng trên máy tính có thể truy nhập các máy chủ và trang web khác.

Giải pháp thay thế    Kết nối tới dịch vụ hoặc máy chủ Lync qua Wi-Fi hoặc bộ điều hợp mạng khác.

Lync không chạy trên phiên bản Windows 8 N và KN mà không có gói tính năng Windows Media

Lync cần có các cấu phần Windows Media Player, nhưng sản phẩm này không được cài đặt theo mặc định với phiên bản Windows N.

Giải pháp thay thế    Cài đặt gói tính năng Windows Media cho phiên bản KN và N của Windows 8. Để biết thêm thông tin về gói tính năng này, vui lòng xem Mô tả về Gói Tính năng Windows Media cho phiên bản N và KN.

Khi cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 (trên máy tính) cùng được cài đặt, bạn sẽ bị dùng sai ứng dụng khách để gia nhập cuộc họp

Nếu bạn đã cài đặt cả ứng dụng Lync Windows Store và Lync 2013 dành cho màn hình máy tính trên PC của mình, thì bạn phải đặt một trong hai ứng dụng này làm ứng dụng khách mặc định để dùng cho các cuộc họp.

Giải pháp thay thế    Lần đầu tiên bạn chọn nối kết Tham dự Cuộc họp Lync trong lời nhắc của lịch Outlook để kết nối tới một cuộc họp, hộp thoại Ứng dụng khách Mặc định cho Cuộc họp sẽ hiển thị. Hãy chọn Microsoft Lync hoặc Lync (có nghĩa là ứng dụng Lync Windows Store) và chọn OK. Lần tới bạn tham dự Cuộc họp Lync từ lời nhắc của lịch Outlook, ứng dụng khách cho cuộc họp mà bạn đã chọn sẽ được dùng tự động.

Nếu sau đó bạn đổi ý, bạn có thể dễ dàng thay đổi ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp. Đây là cách thức:

 1. Vuốt từ mép phải màn hình Bắt đầu của Windows rồi chọn Tìm kiếm. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ tới góc trên cùng bên phải của màn hình, di chuyển con trỏ xuống dưới, rồi bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập "chương trình mặc định" vào hộp văn bản, rồi chọn Chương trình Mặc định từ kết quả tìm kiếm.

 3. Chọn Đặt làm chương trình mặc định, sau đó chọn ứng dụng bạn muốn từ danh sách bên dưới Chương trìnhLync (màn hình máy tính) hoặc Lync.

 4. Chọn Đặt chương trình này làm mặc định và chọn OK.

Quan trọng: Ngay cả khi bạn đặt bản Lync 2013 cho máy tính để bàn làm ứng dụng khách mặc định cho cuộc họp, nút Tham dự Cuộc họp Lync trên màn hình chính của ứng dụng Lync Windows Store sẽ luôn kết nối bạn với cuộc họp bằng ứng dụng Lync Windows Store.

Trạng thái hiện diện của bạn sẽ luôn duy trì là Đang họp hoặc Ngoài văn phòng khi dùng ứng dụng Lync Windows Store trên hai thiết bị

Ứng dụng Lync Windows Store cho biết trạng thái hiện diện của bạn dựa vào lịch và hoạt động của bạn. Nếu ứng dụng phát hành trạng thái lịch (ví dụ như Đang họp hoặc Ngoài văn phòng) trên thiết bị mà bạn không còn hoạt động trên thiết bị đó, thì ứng dụng Lync Windows Store sẽ thay đổi trạng thái thành Đi vắng. Nếu sau đó bạn mở ứng dụng Lync Windows Store trên thiết bị khác, trạng thái hiện diện của bạn có thể tiếp tục hiển thị là Đang họp hoặc Ngoài văn phòng, ngay cả khi trạng thái lịch này không còn giá trị nữa.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Địa chỉ đăng nhập được nhập không đúng có thể khiến ứng dụng Lync Windows Store hiển thị lỗi là tạm thời không liên lạc được với máy chủ

Nếu bạn nhập sai địa chỉ đăng nhập, ứng dụng Lync Windows Store có thể hiển thị thông báo Không thể đăng nhập vì tạm thời không liên lạc được với máy chủ. Nếu vấn đề này tiếp diễn, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của bạn..

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Có thể ứng dụng Lync Windows Store không thiết lập lại được kết nối sau khi thay đổi mạng khi ứng dụng vẫn đang chạy trên nền

Trong một số trường hợp khi thay đổi mạng mà thiết bị kết nối tới, có thể ứng dụng Lync Windows Store không đăng nhập lại được khi ứng dụng vẫn đang chạy trên nền. Điều này có thể xảy ra khi chuyển từ mạng Wi-Fi này sang mạng khác hoặc khi chuyển giữa mạng di động 4G hoặc 3G và Wi-Fi. Khi điều này xảy ra, ô xếp Lync trên màn hình Bắt đầu của Windows sẽ hiển thị trạng thái đăng xuất và bạn sẽ không nhận được bất kỳ IM hoặc cuộc gọi nào.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Khó khăn trong việc quản lý nhiều hội thoại từ lệnh của ứng dụng

Có thể bạn không biết được khi có yêu cầu hội thoại mới hoặc khi cuộc nói chuyện hiện tại được tô sáng do có cập nhật. Việc chuyển đổi giữa các hội thoại cũng có thể khiến bạn bị lẫn lộn do việc sắp xếp lại các ô xếp hội thoại.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không thể sao chép và dán vào bàn phím số

Bạn không thể sao chép và dán số điện thoại vào bàn phím số để thực hiện cuộc gọi.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không thể liên kết lại giao thức điện thoại sau khi cài đặt Skype

Nếu đã cài đặt Skype trên thiết bị sau khi cài đặt ứng dụng Lync, bạn không thể dùng Lync cho giao thức điện thoại.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không thể chọn được thiết bị âm thanh qua ứng dụng Lync Windows Store

Bạn không thể chọn thiết bị âm thanh để dùng với ứng dụng Lync Windows Store vì ứng dụng này tự động dùng thiết bị âm thanh được đặt làmmặc định trong tab Phát lại và Bản ghi của hộp thoại Âm thanh trong Windows.

Giải pháp thay thế    Không có giải pháp thay thế nào tại thời điểm này.

Thao tác gọi tới một số trong hồ sơ của chính bạn không hoạt động

Nếu bạn đã phát hành một số điện thoại di động hoặc số khác trong hồ sơ của chính bạn và bạn tìm cách gọi tới số đó từ thẻ liên hệ hoặc từ bàn phím số, thì cuộc gọi đó sẽ không thể hoàn tất.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Ứng dụng Lync Windows Store gặp sự cố hoặc bị treo khi bạn rút thiết bị CX300 trong khi cuộc gọi đang diễn ra

Bạn có thể gặp phải sự cố ứng dụng Lync Windows Store bị gián đoạn hoặc ứng dụng có thể bị treo khi bạn rút thiết bị CX300 giữa cuộc gọi.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Sau khi quay số tới một liên hệ trong nhóm Yêu thích từ bàn phím số, các cuộc gọi sau đó thông qua nhóm Yêu thích sẽ không thực hiện được

Nếu người dùng sử dụng bàn phím số để nhập số của một liên hệ vào nhóm Yêu thích, các cuộc gọi sau đó sẽ không thực hiện được bằng cách di chuột lên tên của liên hệ trong nhóm và bấm vào số điện thoại.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Nếu bạn bấm và kéo văn bản trong cửa sổ hội thoại, cửa sổ bị kéo đi

Nếu bạn chọn một khối văn bản trong cửa sổ hội thoại thì thay vào đó, cửa sổ sẽ bị kéo đi.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

RTL: Số PSTN được hiển thị trong ảnh của liên hệ

Nếu bạn đang dùng ngôn ngữ RTL, chẳng hạn như he-IL, thì số điện thoại cho các liên hệ PSTN của bạn trong các nhóm của Lync có thể bị hiển thị phản chiếu.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Không nhìn thấy con trỏ trong hộp tin nhắn của cửa sổ hội thoại khi dùng chế độ Tương phản Cao 1

Nếu bạn đang ở chế độ Tương phản Cao #1 của Windows thì có thể bạn không nhìn thấy con trỏ nhấp nháy trong hộp tin nhắn trong khi nói chuyện bằng IM.

Giải pháp thay thế    Cài đặt bản cập nhật Lync mới nhất từ Windows store.

Sau khi đăng nhập từ nhiều ứng dụng khách, các cuộc gọi có thể bắt đầu trục trặc

Nếu bạn đăng nhập vào ứng dụng Lync 2013 dành cho máy tính từ 16 điểm cuối trở lên (trong một khoảng thời gian chứ không phải cùng lúc), thì cuộc gọi của bạn từ ứng dụng Lync Windows Store có thể không thực hiện được ngay cả khi bạn vẫn có thể đăng nhập vào chính ứng dụng đó. Người quản trị khắc phục sự cố này có thể thấy thông báo SIP 403 Bị cấm cho cuộc gọi MỜI (ms-diagnostics: 4172;reason="Không tìm thấy chứng thực cho người sử dụng”).

Giải pháp thay thế    Hãy đăng xuất khỏi ứng dụng Lync Windows Store và đăng nhập lại.

Kết nối với màn hình hoặc ứng dụng đang chia sẻ trong một cuộc họp không hoạt động khi dùng ứng dụng Lync Windows Store trên Bản xem trước Windows 8.1.

Giải pháp thay thế    Không có.

Đầu Trang

Lync Server

Lync gặp sự cố ở RAP/RAIL trừ khi tab/thư mục được bật

Lync Server gặp sự cố khi khởi động/đăng nhập ở cấu hình RemoteApp trừ khi Lync có cả hội thoại chia theo tab và thư mục hội thoại được bật trong Lync.

Giải pháp thay thế    Kích hoạt tab/thư mục hoặc dùng cách khác để truy nhập từ xa vào Lync. Đối với Lync Server 2013, chúng tôi khuyên bạn nên dùng tính năng Lync VDI.

Không thể Tự động Phát hiện Exchange Server từ bản ghi DNS SRV

Lync Server không thể tự động phát hiện Exchange Server bằng bản ghi DNS SRV. Thay vào đó, Lync Server phải dùng tính năng Tự động Phát hiện HTTP để tìm Exchange Server.

Giải pháp thay thế    Hãy bảo đảm tính năng Tự động Phát hiện HTTP được triển khai đúng cách trong môi trường Exchange Server của bạn để Lync Server có thể kết nối tới Dịch vụ Exchange Web.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×