Ví dụ về công thức thường dùng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bảng sau đây chứa các nối kết đến bài viết và video hướng dẫn bạn cách tạo công thức từ dữ liệu trong trang tính của bạn. Ví dụ trong các bài viết chứa dữ liệu mẫu để giúp bạn bắt đầu và hướng dẫn để giúp bạn có kết quả bạn mong đợi.

Kiểu công thức

Ví dụ

Có điều kiện

Tạo công thức có điều kiện

Hiển thị hoặc ẩn các giá trị bằng không

Ẩn giá trị lỗi và chỉ báo lỗi trong ô

Tra cứu

Tra cứu các giá trị trong danh sách dữ liệu

Ngày và Giờ

Cộng hoặc trừ ngày tháng

Cộng hoặc trừ đơn vị thời gian

Hiển thị ngày là ngày trong tuần

Chèn ngày và giờ hiện tại vào một ô

Chèn Julian ngày

Tài chính

Tính toán số dư đang chạy

Tính toán một phức hợp suất hàng năm gia tăng (bình quân hàng năm)

Thống kê

Tính trung bình nhóm số

Tính toán trung bình nhóm số

Tìm số thường xuyên nhất trong một nhóm số

Toán học

Cộng các số

Trừ số

Nhân và chia các số

Tính toán tỷ lệ phần trăm

Làm tròn số

Nâng cao một số một

Tính toán số nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong một phạm vi

Tính giai thừa hoặc hoán vị của một số

Tạo một bảng phép nhân

Đếm

Đếm số ô không trống

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trị

Đếm các giá trị duy nhất giữa các mục trùng lặp

Đếm số lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số

Tính toán một tổng lũy kế

Chuyển đổi

Chuyển đổi thời gian

Chuyển đổi ngày tháng được lưu dưới dạng văn bản thành ngày tháng

Chuyển đổi số được lưu dưới dạng văn bản thành số

Chuyển đổi hệ đo lường

Chuyển đổi số sang hệ thống số khác nhau

Văn bản

Thay đổi văn bản

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (quản)

Kiểm tra xem ô có chứa văn bản (chữ)

Kết hợp văn bản và số

Kết hợp văn bản với ngày hoặc thời gian

Kết hợp hai hoặc nhiều cột bằng cách dùng hàm

Lặp lại một ký tự trong một ô

Hiển thị chỉ các chữ số cuối bốn số nhận dạng

Chèn tên tệp Excel hiện tại, đường dẫn hoặc trang tính trong một ô

Phân tách tên bằng cách dùng chuyển văn bản thành cột trình hướng dẫn

Tách văn bản giữa các cột bằng cách dùng hàm

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×