Về cách cấu hình loại kết quả

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn sử dụng mẫu hiển thị để kiểm soát cách xuất hiện và hoạt động của kết quả tìm kiếm trong Phần Web có liên quan đến tìm kiếm. Có nhiều mẫu hiển thị được cấu hình trước và bạn có thể tạo các mẫu hiển thị khác. Bạn sử dụng loại kết quả để chỉ định một mẫu hiển thị mà hệ thống tìm kiếm sẽ sử dụng cho loại kết quả tìm kiếm cụ thể. Đây có thể là loại kết quả tìm kiếm mà bạn muốn người dùng có thể phân biệt dễ dàng với các loại kết quả tìm kiếm khác và đối với loại kết quả này, bạn muốn cung cấp hình thức và hành vi cụ thể trên trang kết quả tìm kiếm. Cũng có nhiều loại kết quả được cấu hình trước và bạn có thể tạo các loại kết quả khác. Bạn có thể cấu hình loại kết quả tại mức tuyển tập trang và tại mức trang.

Mỗi loại kết quả chỉ định một hoặc nhiều điều kiện để so sánh kết quả tìm kiếm, chẳng hạn như loại hoặc nguồn kết quả của kết quả tìm kiếm và hành động cần thực hiện nếu kết quả tìm kiếm đáp ứng được các điều kiện đó. Hành động chỉ định mẫu hiển thị sẽ sử dụng cho kết quả tìm kiếm. Ví dụ: loại kết quả được cấu hình trước có tên Người sẽ chỉ định rằng nếu một kết quả tìm kiếm đến từ nguồn kết quả Kết quả Người Địa phương thì sử dụng mẫu hiển thị Mục Người cho kết quả tìm kiếm đó. Mẫu hiển thị Mục Người cho biết thông tin trong pa-nen khi di chuột qua như tài liệu được ủy quyền bởi người nào và cho phép người dùng vào thẳng các tài liệu đó.

Để tạo loại kết quả, hãy thực hiện một trong các bước sau trên trang Quản lý Loại Kết quả:

  • Bấm Tạo mới Loại Kết quả.

  • Trong danh sách loại kết quả hiện có, bấm vào tên của loại kết quả, chẳng hạn như Người, sau đó bấm Sao chép để có thể sửa đổi bản sao khi tạo loại kết quả mới.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×