Về cấu hình Phần Web Hộp Tìm kiếm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Phần Web Hộp Tìm kiếm hiển thị một hộp văn bản để người dùng tìm thông tin. Bạn dùng ngăn công cụ Phần Web Hộp Tìm kiếm để xác định thuộc tính cho Phần Web này. Những thuộc tính này bao gồm thiết đặt cho các phần sau:

Quan trọng: Đối với SharePoint Online, phần Web hộp tìm kiếm là sẵn dùng trong cổ điển SharePoint.

 • Trang kết quả tìm kiếm nơi gửi truy vấn mà người dùng nhập trong Phần Web này

 • Gợi ý truy vấn, bao gồm kết quả về sở thích cá nhân

 • Các nối kết sẽ dùng cho trang ưu tiên tìm kiếm và trang tìm kiếm nâng cao

 • Mẫu hiển thị sẽ dùng

 • Hình thức

 • Bố trí

Để thêm Phần Web Hộp Tìm kiếm

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Bấm Thêm Phần Web.

 4. Trong nhóm Thể loại dưới ruy-băng, hãy bấm Tìm kiếm.

 5. Trong nhóm Phần dưới ruy-băng, bấm Hộp Tìm kiếm.

 6. Bấm Thêm.

Để cấu hình các thuộc tính của Phần Web Hộp Tìm kiếm

 1. Xác nhận rằng tài khoản người dùng đang thực hiện thủ tục này là một thành viên của nhóm Nhà thiết kế.

 2. Trên trang kết quả tìm kiếm, hãy bấm Thiết đặt, rồi bấm Sửa Trang. Trang kết quả tìm kiếm được mở ở chế độ Sửa.

 3. Trong Phần Web Hộp Tìm kiếm, hãy di chuyển con trỏ chuột tới bên phải tiêu đề của Phần Web, bấm mũi tên, rồi bấm Sửa Phần Web trên menu. Ngăn công cụ Phần Web Hộp Tìm kiếm sẽ mở ra dưới ruy-băng ở góc phải trên cùng của trang.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×