Using templates to create different kinds of SharePoint sites

Using templates to create different kinds of SharePoint sites

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

The version of SharePoint you're using dictates the type of top-level site or subsite you can create. The selection of site templates that are available to you by default depends on the features set up by your administrator and the Office 365 or SharePoint Server plan you have.

Lưu ý: If you have a site or subsite you don't need anymore, see Delete a SharePoint site or subsite.

SharePoint Online top-level sites

By default, SharePoint Online offers group-connected team sites for collaborating with members of your team or those working together on a project and communication sites for sharing news, reports, statuses, etc. with others. When you click SharePoint on the Office 365 launcher, and then click + Create site, you'll have a choice between one of these two templates.

Choice of two top-level templates, team or communication site.

Lưu ý: Your administrator can enable or disable site creation, or substitute custom or classic team site creation.

To learn more about SharePoint Online team sites, see Create a team site in SharePoint Online or What is a SharePoint team site? For communication sites, see Create a communication site in SharePoint Online or What is a SharePoint communication site?

SharePoint Online subsites

Once you've created a top-level site nhóm or site liên lạc, you can create subsites. Subsites let you use a wider range of templates, such as classic team, publishing, blog, or document center sites. The descriptions below will help you choose the template you need.

Lưu ý: SharePoint Online top-level sites, such as Team or Communication site are not available as subsite templates. Team and Communication sites can only be created as top level sites.

In SharePoint Online, you can create subsites with classic templates only. The publishing tab is only available when you enable the SharePoint Publishing Infrastructure, and only as a subsite from a top-level, group-connected team site. The publishing infrastructure and publishing subsites are not available on top-levelcommunication sites.

When you create a subsite from a group-connected team site, the subsite can inherit permissions from the parent site and members of the team will have access. Some SharePoint Online top-level site features will not be available on classic subsites, such as Move to and Copy to.

SharePoint Server sites and subsites

With SharePoint Server 2013 and 2016, you can create top-level sites or subsites using the below classic templates. The following descriptions show the availability of templates based on the version and plan of SharePoint Server you're using.

SharePoint Server 2013 Foundation only supports Collaboration Team sites and Blogs. It doesn't support any other templates.

Collaboration site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Collaboration site templates create sites where you can communicate information about your team and projects, create a blog, or a community site. All are supported on SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. For SharePoint 2013 Foundation, only Team sites and Blogs are supported.

Use the Classic Team site to quickly create, organize, and share information for your team or project. The site includes: libraries and lists for:

 • Tài liệu được chia sẻ

 • Thông báo

 • Lịch

 • Nối kết

 • Tác vụ

 • Bảng Thảo luận.

Mẫu site nhóm

Site nhóm được dùng như một môi trường để tạo, sắp xếp, và chia sẻ nội dung. Ví dụ, dùng danh sách Thông báo để phát thông tin chính, các công cụ mới, hoặc các nguồn tài nguyên cho thành viên nhóm. Dùng Lịch để chia sẻ thông tin lập lịch, chẳng hạn như các sự kiện, hạn chót, hoặc các kỳ nghỉ của nhóm. Bạn cũng có thể thử danh sách Nối kết để giúp nhóm của bạn kết nối với các site đối tác hoặc tìm thấy thông tin chính cho công việc của họ.

Lưu ý: For a SharePoint Online subsite, this creates a classic team site.

Sử dụng Site blog để nhanh chóng thông báo các thông báo của công ty, hoặc đăng các ý tưởng, ý kiến, hoặc chuyên môn trong nhóm hoặc tổ chức của bạn. Site chứa Bài đăng, Chú thích, và Nối kết. Công cụ blog giúp bạn phê duyệt hoặc bác bỏ các bài đăng nháp, cũng như sửa hoặc xóa bỏ các bài đăng cũ. Thậm chí bạn có thể nhận được lời nhắc báo khi blog được cập nhật.

Mẫu Site Blog

Để giúp người dùng tìm thấy nội dung mà họ quan tâm, bạn có thể gán các bài đăng mà bạn tạo cho một hoặc nhiều thể loại. Các site blog cho phép bạn chú thích trên bài đăng, đây là một cách tuyệt vời để giữ độc giả của bạn luôn tham gia.

Mẫu site dự án cung cấp một cách thức dễ dàng để quản lý các dự án. Site có các tính năng cộng tác tương tự như Site nhóm, và bao gồm một phần web Tóm tắt Dự án được kết nối với danh sách Nhiệm vụ mặc định. Các mục được thêm vào danh sách Nhiệm vụ không được tự động hiển thị trong Tóm tắt Dự án.

Mẫu Site Dự án

Các ưu điểm khác đối với việc sử dụng site Dự án:

 • Đường thời gian trực quan của các nhiệm vụ dự án.

 • Lịch biểu nhiệm vụ dự án.

 • Thư viện lưu trữ tài liệu dự án liên quan.

 • Sổ tay ghi lại và tổng hợp nhanh chóng các thông tin về dự án.

 • Lịch các sự kiện nhóm được chia sẻ.

 • Ability to connect to Project Professional, Project Server 2016, or Project Online.

For more info, see Create a project site.

Sử dụng site Cộng đồng như một nơi để các thành viên có thể thảo luận các chủ đề chung mà họ quan tâm.

Mẫu Site Cộng đồng

Site Cộng đồng cung cấp các lợi ích về email, nhắn tin tức thời, hoặc các phương pháp truyền thông, bao gồm:

 • Tính khả dụng của toàn bộ nội dung site đối với tất cả thành viên của cộng đồng.

 • Lưu giữ toàn bộ lịch sử thảo luận tuân thủ theo hướng dẫn quản trị doanh nghiệp.

 • Tính năng tìm kiếm được dựng sẵn để các thành viên có thể tìm kiếm tất cả các bài đăng của cộng đồng.

 • Phân loại nội dung để tăng khả năng phát hiện và đơn giản hóa hoạt động bảo trì.

 • Site maintenance using SharePoint lists, which allow you to take advantage of the governance, records management, and workflow integration features of SharePoint.

Lưu ý: Creating a sub site using the communication site template under a community site is not supported.

For more info, see Create a community portal.

Enterprise site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Enterprise site templates give you sites for document or record storage and tracking, Business Intelligence for data analysis, or site-wide search capabilities. All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites in SharePoint Online. None are supported by SharePoint 2013 Foundation.

Sử dụng mẫu site Trung tâm Tài liệu để quản lý số lượng tài liệu lớn. Bạn có thể sử dụng site Trung tâm Tài liệu như một môi trường biên soạn hoặc nơi lưu trữ nội dung.

Mẫu Site Trung tâm Tài liệu

Trong môi trường biên soạn, người dùng thường xuyên kiểm tra các tệp trong và ngoài và tạo ra các cấu trúc thư mục cho các tệp đó. Bạn có thể sử dụng tính năng lập phiên bản để giữ mười hoặc nhiều phiên bản trước đó của mỗi tài liệu. Bạn cũng có thể sử dụng dòng công việc để kiểm soát vòng đời của tài liệu.

Không có tính năng biên soạn tài liệu trong nơi lưu trữ tài liệu. Người dùng chỉ xem hoặc tải tài liệu lên. Trong site Trung tâm Tài liệu bạn có thể tạo một kiểu lưu trữ gọi là lưu trữ cơ sở kiến thức. Thông thường, các cơ sở kiến thức chứa các phiên bản riêng lẻ của tài liệu, và một site có khả năng chứa đến 10 triệu tệp.

For more info, see Use a Document Center site.

Sử dụng site Trung tâm Bản ghi để sắp xếp, lưu trữ và quản lý các bản ghi chẳng hạn như tài liệu pháp luật hoặc tài chính. Trung tâm Bản ghi hỗ trợ quy trình quản lý toàn bộ bản ghi, từ tuyển tập bản ghi qua quản lý bản ghi đến bố trí bản ghi.

Mẫu Trung tâm Bản ghi

Lập phiên bản, kiểm định, quản lý siêu dữ liệu, Khám phá Điện tử và định tuyến bản ghi có thể tùy chỉnh là các tính năng dựng sẵn có thể giúp bạn quản lý các bản ghi hiệu quả hơn.

Creating a sub site using the communication site template under a Records Center site is not supported.

For more info, see Create a Records Center.

Use a BI site to store, manage, share, and view business reports, scorecards, and dashboards. A BI Center site has certain characteristics that set it apart from other kinds of sites that include pre-built lists and libraries designed specifically for BI content, access to PerformancePoint Services content (for on premises customers), sample files, and links to helpful information about BI tools.

Mẫu Site Nghiệp vụ Thông minh

For more info, see Create, share, and consume BI content in a BI Center site.

Sử dụng site Trung tâm Tìm kiếm để cung cấp cho người dùng cách tìm kiếm site và xem kết quả tìm kiếm. Site Trung tâm Tìm kiếm là một site mức cao nhất của tuyển tập site mà một quản trị viên cụm máy chủ tạo bằng mẫu Trung tâm Tìm kiếm Doanh nghiệp.

Mẫu Site Tìm kiếm Doanh nghiệp

Khi bạn tạo một site Trung tâm Tìm kiếm, một trang chủ tìm kiếm mặc định và trang kết quả tìm kiếm cũng được tạo. Ngoài ra, các trang được biết đến như trang tìm kiếm dọc được tạo có thể được tùy chỉnh cho việc tìm kiếm nội dung cụ thể, chẳng hạn như con người, hội thoại, và video. Những trang này hiển thị kết quả tìm kiếm được lọc và định dạng cho một kiểu hoặc loại nội dung.

For more info, see Manage the Search Center in SharePoint Online.

Publishing site templates for SharePoint Online (subsites only) and SharePoint Server

Publishing site templates offer website publishing with or without approval workflow, and an enterprise Wiki for corporate knowledge that members can contribute to.

To create publishing subsites, your administrator first needs to enable the SharePoint publishing infrastructure. Once enabled, the Publishing tab will be available.

All are supported in SharePoint 2013 and 2016, and as subsites from SharePoint Online Team sites. None are supported by SharePoint 2013 Foundation or as subsites on SharePoint Online Communication sites.

Use Publishing site to create enterprise intranets, communication portals, and, in SharePoint Server, public websites. In SharePoint Server, they can also be used to expand your website and quickly publish web pages. Contributors can work on draft versions of pages and publish them to make them visible to readers.

Mẫu Site Phát hành

Các site phát hành có tính năng độc đáo giúp đơn giản hóa quá trình biên soạn, phê duyệt, và phát hành. Các tính năng này được bật tự động khi bạn tạo một site phát hành và bao gồm:

 • Bố trí trang

 • Kiểu cột

 • Phần web

 • Danh sách

 • Thư viện ảnh và tài liệu cho việc lưu trữ tài sản phát hành web.

For more info, see Features enabled in a SharePoint Online publishing site.

Sử dụng site Phát hành với dòng công việc để phát hành các trang web theo lịch biểu bằng cách sử dụng dòng công việc phê duyệt. Site có các thư viện hình ảnh và tài liệu để lưu giữ tài sản phát hành web. Theo mặc định, chỉ có thể tạo những site theo mẫu này ở bên dưới site này.

Mẫu Site Phát hành với Dòng công việc

Dòng công việc phê duyệt phát hành tự động hóa việc định hướng nội dung để xem lại và phê duyệt. Việc phát hành các trang web mới và cập nhật được kiểm soát chặt chẽ. Không có nội dung mới nào có thể được phát hành cho đến khi được duyệt bởi từng người duyệt trong dòng công việc.

For more info, see Work with a publishing approval workflow.

Một wiki Doanh nghiệp là một site phát hành để chia sẻ và cập nhật số lượng lớn thông tin trong một doanh nghiệp. Nếu tổ chức của bạn cần một kho lưu trữ kiến thức lớn, tập trung được thiết kế cho việc lưu trữ lẫn chia sẻ thông tin trong phạm vi toàn doanh nghiệp, bạn hãy xem xét sử dụng một wiki Doanh nghiệp.

Mẫu Site Wiki Doanh nghiệp

Một wiki Doanh nghiệp thường là một kho lưu trữ kiến thức của một tổ chức, nếu không sẽ không được lưu trữ để dùng trong tương lai. Bạn có thể dùng wiki Doanh nghiệp để tăng cấp việc tìm hiểu không chính thức và chia sẻ các mẹo với những người dùng khác, điều này có thể làm giảm nhu cầu đào tạo chính thức hoặc hỗ trợ liên tục của bộ phận CNTT.

For more info, see Create and edit a wiki.

Create a site from a SharePoint Online Site Collection (administrators only)

SharePoint Online tenant administrators can use the Admin Center to create new site collections. When creating a new site collection, you can choose a classic template to use for a new top-level site. You can't however create a group-connected team site or site liên lạc. The selection is similar to templates available for SharePoint Online subsites. When the site starts, you need to configure users, permissions, format, content, and many other features. For more info, see Create or delete a site collection.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×