Use Outlook 2016 without an email account

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

To set up Outlook 2016 as a personal information manager without an email account, use the following steps.

  1. Đóng Outlook.

  2. Click the Windows key and then type Run.

    Use the Run dialog to create a profile without email
  3. In the Run window, type Outlook.exe /PIM <your profile name> and then click OK. This will create a new profile in Outlook without an email account. You can then use Outlook to store your contacts, tasks, and calendar information.

Lưu ý: If you create an Outlook profile without an email address, any contacts, tasks, or calendar entries you create will only be accessible on the computer where you created the profile. If you use Outlook on another computer or device, none of your information will synchronize unless you also add an email account to Outlook that supports the sharing of contacts, tasks, and calendar entries.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×