Tuyên bố về quyền riêng tư đối với Microsoft Office 2010

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cập Nhật lần cuối: tháng 9 2017

Những nét chính của tuyên bố về quyền riêng tư đối với Microsoft Office 2010

Để tìm hiểu về tập dữ liệu và dùng liên quan tới một chương trình cụ thể hoặc dịch vụ, bạn nên đọc cả tuyên bố về quyền riêng tư này dành cho Microsoft Office 2010 và bất kỳ bổ sung thích hợp.

Nội dung chung

Tại Microsoft, chúng tôi đang làm việc khó để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, trong khi thực hiện các sản phẩm đưa bạn hiệu suất, power và tiện lợi mà bạn muốn trong máy tính cá nhân của bạn. Tuyên bố về quyền riêng tư này giải thích nhiều thông lệ thu thập và sử dụng các dữ liệu của Microsoft Office 2010. Vui lòng đọc thông tin dưới đây và cũng là bất kỳ thông tin bổ sung được nối kết trên Trang này để biết thêm chi tiết về chương trình bản phát hành Office 2010 cụ thể và dịch vụ mà bạn có thể sử dụng. Điều này không nhằm mục đích là danh sách đầy đủ. Nó không áp dụng cho các site, sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến khác của Microsoft.

Giống như với tất cả các sản phẩm Hệ thống Microsoft Office, Office 2010 bản phát hành được thiết kế để cho phép bạn nhanh chóng tập hợp, Hiển thị, và chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác. Microsoft là cam để giúp bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu của bạn và giúp đảm bảo rằng bạn có toàn quyền kiểm soát cách dữ liệu của bạn được sử dụng và được phân phối.

Phần bổ sung

Các liên kết liên quan

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Microsoft sử dụng thông tin cá nhân, chúng tôi thu thập từ bạn để bật các tính năng bạn đang sử dụng và cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện thời giao dịch mà bạn yêu cầu hoặc ủy quyền. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để yêu cầu trên phản hồi; để cung cấp các Cập Nhật và thông báo về phần mềm; để cải thiện sản phẩm hoặc dịch vụ, ví dụ, khảo sát và lỗi biểu mẫu yêu cầu; hoặc để cung cấp cho bạn thông báo trước của sự kiện hoặc để thông báo cho bạn về phiên bản sản phẩm mới.

Một số thông tin cá nhân, bạn nhập có thể được bao gồm trong tài liệu Office của bạn trong biểu mẫu siêu dữ liệu. Siêu dữ liệu này được dùng bởi các chương trình Office để giúp bạn cộng tác với những người khác trên tài liệu của bạn. Hướng dẫn loại bỏ siêu dữ liệu từ các tài liệu của bạn có thể tìm thấy trong thông tin bổ sung về chương trình Office cụ thể.

Ngoại trừ như được mô tả trong câu lệnh này, bạn cung cấp thông tin cá nhân sẽ không được chuyển sang bên thứ ba mà không đồng ý của bạn. Chúng tôi thỉnh thoảng thuê công ty khác để cung cấp dịch vụ hạn chế thay mặt của chúng tôi, chẳng hạn như cung cấp hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi chỉ cung cấp các công ty đó những thông tin cá nhân họ cần để cung cấp dịch vụ. Họ cần thiết để giữ nguyên bảo mật thông tin đó và không được phép sử dụng các thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Thông tin cá nhân được thu thập bởi hoặc gửi đến Microsoft có thể được lưu trữ và xử lý trong Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia/vùng mà Microsoft hoặc công ty con, công ty con của nó, hoặc nhà cung cấp dịch vụ duy trì nghi. Microsoft phải tuân theo framework an toàn đề xuất như đã đặt ra bởi bộ phận thương mại Hoa Kỳ về bộ sưu tập, sử dụng và duy trì dữ liệu từ liên minh châu Âu hoặc Thụy sĩ.

Microsoft có thể truy nhập hoặc tiết lộ thông tin về bạn bao gồm nội dung liên lạc của bạn, để: (a) tuân thủ luật pháp hay đáp yêu cầu pháp lý hoặc quy trình pháp lý; (b) bảo vệ quyền lợi hay tài sản của Microsoft hay khách hàng của chúng tôi, bao gồm việc thực thi các thỏa thuận hay chính sách về quản lý việc sử dụng dịch vụ; của chúng tôi hoặc (c) hành động trên sự tin tưởng rằng việc truy cập hoặc tiết lộ thông tin cần thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của nhân viên, khách hàng hoặc của cộng đồng Microsoft.

Thu thập và sử dụng thông tin về máy tính của bạn

Bản phát hành Office 2010 bao gồm một số tính năng truy nhập Internet để cung cấp cho bạn thông tin bổ sung hoặc có thể chia sẻ dữ liệu với người khác. Các tính năng này sẵn dùng bất kỳ lúc nào bạn có kết nối hoạt động với Internet. Từng tính năng được giải thích chi tiết ở phần sau của điều khoản này.

Bất kỳ lúc nào bản phát hành Office 2010 liên hệ với máy chủ Microsoft, thông tin về máy tính của bạn ("thông tin máy tính chuẩn") được gửi đến trang Web bạn truy cập và các dịch vụ trực tuyến bạn sử dụng. Microsoft sử dụng thông tin máy tính chuẩn để cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ Internet, để giúp cải tiến các sản phẩm và dịch vụ, và để phân tích thống kê. Thông tin máy tính chuẩn thường bao gồm thông tin như IP địa chỉ, phiên bản hệ điều hành, trình duyệt phiên bản, và thiết đặt ngôn ngữ và khu vực. Trong một số trường hợp, thông tin máy tính chuẩn cũng có thể bao gồm phần cứng ID, cho biết thiết bị nhà sản xuất, tên thiết bị và phiên bản. Nếu một tính năng cụ thể hoặc dịch vụ gửi thông tin cho Microsoft, thông tin máy tính chuẩn cũng được gửi.

Sau khi đã cài đặt bản phát hành Office 2010, trong tương lai Internet yêu cầu từ máy tính đó có thể chứa thông tin bao gồm tên của sản phẩm phần mềm của bạn và số phiên bản. Thông tin này được dùng bởi các trang Web để cung cấp cho bạn tài liệu tương thích với bản phát hành Office 2010. Thông tin này không chứa thông tin cá nhân.

Thời gian, Microsoft có thể thay đổi một số các địa chỉ Internet (URL) của các dịch vụ Internet nó cung cấp. Để đảm bảo không bị gián đoạn dịch vụ, Microsoft có thể tải xuống tệp để hệ thống của bạn chứa các địa chỉ Internet mới bản phát hành Office 2010 cần truy nhập để cho phép bạn dùng dịch vụ Internet.

Khi bạn trước tiên hãy chọn một tính năng yêu cầu phần mềm để kết nối vào một dịch vụ Internet, phần mềm gửi yêu cầu để tải xuống tệp XML, cùng với tên của chương trình của bạn, vị trí và ngôn ngữ bạn đã chọn, và phiên bản của chương trình mà bạn có. Dựa trên thông tin đó, Microsoft sẽ gửi cho khách hàng của bạn một tệp XML có chứa danh sách các URL cho dịch vụ Microsoft Office Internet.

Cookie

Một số tính năng phát hành Office 2010 dùng cookie. Các tính năng làm điều này được mô tả chi tiết về phần sau trong điều khoản.

Cookie là một tệp văn bản nhỏ sẽ được đặt trên ổ đĩa cứng của bạn bằng máy chủ Internet. Cookie chứa thông tin sau có thể đọc bởi một máy chủ Internet tại tên miền cấp cookie cho bạn. Cookie không thể được dùng để chạy chương trình hoặc trình bày vi-rút máy tính của bạn.

Một trong các mục đích chính của cookie là cung cấp một tính năng tiện lợi để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Ví dụ, một cookie được sử dụng phiên bản Office 2010 giúp Office cần nhớ Microsoft SharePoint Foundation 2010 site mà bạn đã truy cập. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình tìm kiếm trang một lần nữa và cung cấp nội dung liên quan.

Bất cứ khi nào bản phát hành Office 2010 liên hệ với máy chủ Microsoft, nó có khả năng có thể lưu hoặc truy nhập cookie. Bao gồm các cookie cờ để cho biết liệu bạn có bất kỳ sản phẩm Hệ thống Microsoft Office được cài đặt trên hệ thống của bạn và ngôn ngữ và bản địa bạn đã chọn cho tùy chọn Internet của bạn, mà có thể là riêng biệt với các ngôn ngữ và bản địa bạn có chọn cho các chương trình của bạn. Chúng tôi cũng có thể dùng cookie để hỗ trợ trong việc thu thập thông tin về những trang khách hàng của chúng tôi truy cập trong Office.com. Dữ liệu thăm viếng site này được xác định chỉ với một số ID duy nhất, và nó không bao giờ được nối kết với thông tin cá nhân, trừ khi bạn đồng ý sử dụng như được mô tả bất kỳ nơi nào trong tuyên bố về quyền riêng tư.

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie hoặc thay đổi ngôn ngữ hoặc bản địa của bạn bằng cách thay đổi thiết đặt quyền riêng tư của Tùy chọn Internet trong Pa-nen điều khiển tab. Bạn cũng có thể kiểm soát cookie được dùng bởi bản phát hành Office 2010 trên menu công cụ trong Internet Explorer 8, bằng cách bấm vào Tùy chọn Internet, rồi bấm tab quyền riêng tư .

Microsoft Office phải tuân theo các thiết đặt quyền riêng tư, bạn chọn bên dưới tùy chọn Internet trong Pa-nen điều khiển của Windows hoặc trong Internet Explorer và không tải xuống cookie nếu bạn đã chọn không để cho phép cookie để tải xuống. Các tính năng được mô tả ở phần sau của câu lệnh này, mà sử dụng cookie có thể không hoạt động đúng cách với thiết đặt này tại chỗ. Ngoài ra, các tính năng được sử dụng trang Web và các dịch vụ dùng cookie có thể không hoạt động đúng cách trong Internet Explorer. Cookie đã lưu vào ổ đĩa cứng của bạn có thể vẫn được đọc bản phát hành Office 2010, trừ khi bạn sử dụng các tùy chọn Internet trong Pa-nen điều khiển của Windows hoặc Internet Explorer để loại bỏ đã lưu cookie.

Kích hoạt Microsoft Office

Kích hoạt giúp giảm phần mềm giả, mà sẽ giúp đảm bảo rằng khách hàng Microsoft nhận được chất lượng phần mềm họ mong đợi. Kích hoạt có nghĩa là một khóa sản phẩm cụ thể trở thành liên kết với phần cứng được cài đặt trên. Điều khoản cấp phép phần mềm Microsoft dành cho Office 2010 trạng thái bản phát hành số lần khóa sản phẩm của bạn có thể được dùng để kích hoạt. Một lần, bạn đã sử dụng khóa sản phẩm cho số lượng thời gian trên máy tính khác hoặc cùng khóa sản phẩm đó không còn có thể dùng để kích hoạt trên máy tính khác.

Kích hoạt là bắt buộc. Sau khi bất kỳ giai đoạn ân hạn hết hạn, bạn phải kích hoạt phần mềm có thể tiếp tục sử dụng nó.

Trong quá trình kích hoạt, thông tin khóa sản phẩm sẽ được gửi cho Microsoft, ví dụ:

 • Mã sản phẩm Microsoft, là mã gồm năm chữ số nhận dạng sản phẩm Office bạn đang kích hoạt.

 • Một kênh ID hoặc trang mã, xác định nơi bạn có được sản phẩm Office. Ví dụ, xác định xem sản phẩm được bán hàng bán lẻ, là bản sao đánh giá, tuân theo các chương trình cấp phép số lớn, trước khi cài đặt bằng nhà sản xuất máy tính, như vậy.

 • Dữ liệu cài đặt.

 • Thông tin giúp xác nhận rằng thông tin khóa sản phẩm đã không bị thay đổi.

Nếu bạn giấy phép Office xuyên thuê bao, bạn sẽ được yêu cầu trong quá trình kích hoạt ban đầu để cung cấp Windows Live ID được liên kết với thuê bao của bạn. Microsoft rồi sẽ gửi một khóa sản phẩm trực tuyến cho máy tính của bạn để hoàn tất việc kích hoạt. Sau khi kích hoạt ban đầu, Office sẽ gửi thông tin khóa sản phẩm Microsoft thời gian để xác nhận của bạn sử dụng Office được cấp phép đúng cách. Kích hoạt với một Windows Live ID, và sau đó tự động gửi thông tin kích hoạt cho Microsoft, bắt buộc để sử dụng Office được cấp phép trên cơ sở thuê bao.

Kích hoạt cũng sẽ gửi cho Microsoft một số được tạo từ cấu hình phần cứng của máy tính. Số này không thể hiện bất kỳ thông tin cá nhân hoặc các thông tin về phần mềm. Không thể dùng để xác định làm hoặc mô hình của máy tính và nó không được tính toán để xác định bất kỳ thông tin bổ sung về máy tính của bạn. Cùng với thông tin máy tính chuẩn, một số thiết đặt ngôn ngữ bổ sung được thu thập.

Bản sao của Office có thể phát hiện và chấp nhận thay đổi để cấu hình máy tính của bạn. Các bản nâng cấp phụ không yêu cầu tái kích hoạt. Nếu bạn dỡ cài đặt các bản phát hành Office 2010, bạn có thể được yêu cầu kích hoạt sản phẩm của bạn một lần nữa. Một số thay đổi đối với phần mềm hoặc cấu phần máy tính của bạn có thể yêu cầu bạn kích hoạt lại phần mềm.

Nếu bạn đang kích hoạt trong khi nâng cấp từ các sản phẩm Microsoft Office, chẳng hạn như Microsoft Office Starter hoặc một phiên bản dùng thử Microsoft Office, kích hoạt cũng thu thập thông tin từ máy tính của bạn về Office Starter hoặc các phiên bản dùng thử từ nào bạn nâng cấp, bao gồm khoảng thời gian bạn đã sử dụng phiên bản của Office.

Nếu bạn không thể hoàn tất việc kích hoạt, bạn có thể nhận được thông báo với nối kết đến một trang Web nơi bạn có thể tìm hiểu thêm về sao kích hoạt không thành công. Nếu bạn chọn để theo dõi nối kết đó, thông tin về lý do tại sao bạn không thể kích hoạt được gửi đến Microsoft. Thông tin này có thể bao gồm thông tin gửi thông thường trong khi kích hoạt.

Bạn cũng có thể được yêu cầu kích hoạt lại bản sao của Microsoft Office. Nếu điều này xảy ra, một hướng dẫn kích hoạt cho phép bạn để lấy thêm thông tin trực tuyến về trạng thái cấp phép của bạn và làm thế nào để giải quyết vấn đề về kích hoạt. Chọn để lấy thông tin trực tuyến về trạng thái của bạn cấp phép gửi thông tin gửi thông thường trong khi kích hoạt.

Nếu bạn không kích hoạt hoặc tái kích hoạt bản sao của Microsoft Office, bạn có thể không được sử dụng nó, hoặc nó có thể được đánh dấu là không đúng cách cấp phép. Ví dụ, có thể có một chỉ báo trực quan trên thanh tiêu đề mà bản sao của bạn không đúng cách cấp phép.

Không có thông tin được thu thập thông qua kích hoạt hoặc kích hoạt lại được dùng để nhận dạng cá nhân của bạn. Trong trường hợp nhất định, chẳng hạn như nơi hoàn tất việc kích hoạt bằng cách sử dụng một khóa cấp phép số lớn hoặc khi sản phẩm của bạn được kiểm tra để xem nếu đó là chính hãng, không có thông tin liên quan đến kích hoạt được gửi đến Microsoft.

Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt, hãy xem Chương trình kích hoạt Microsoft Office.

Dịch vụ Cập nhật Click-to-Run

Dịch vụ Cập Nhật Click-to-Run cho phép bạn cài đặt các sản phẩm Microsoft Office qua Internet để bạn có thể bắt đầu sử dụng chúng trước khi chúng được tải xuống hoàn toàn. Theo mặc định, Dịch vụ Cập Nhật Click-to-Run cũng tự động dò tìm các cập nhật trực tuyến để bấm để-chạy-hỗ trợ sản phẩm trên máy tính của bạn và tải xuống và cài đặt chúng sẽ tự động. Dịch vụ được bật theo mặc định, nhưng bạn có thể tắt nó bằng cách bấm vào tab tệp , bấm Trợ giúp, rồi bấm vô hiệu hóa các Cập Nhật cho sản phẩm này. Dịch vụ Cập Nhật Click-to-Run theo định kỳ thu thập thông tin máy tính chuẩn và một số ngẫu nhiên được dùng để xác định máy tính của bạn mà không cần xác định bạn.

Cập nhật nội dung từ Office.com

Khi bạn đang kết nối Internet, nếu bạn chọn tìm kiếm trợ giúp, mẫu, clip art, đa phương tiện, hoặc hình dạng cho cụ thể từ hoặc cụm từ, bản phát hành Office 2010 có thể sử dụng đó từ hoặc cụm từ để tìm kiếm Office.com. Điều này cho phép bạn phải có quyền truy nhập vào một tập hợp lớn và linh động nội dung, bao gồm các phiên bản mới nhất của nội dung đó. Nếu Office.com trợ giúp được bật, các tính năng, chẳng hạn như mẫu, tự động tải xuống thông tin trợ giúp mới nhất có liên quan đến tính năng này. Cập nhật nội dung từ Office.com cũng được hiển thị tự động trong bộ sưu tập hỗ trợ nội dung.

Khi bạn chọn để tìm kiếm một cụm từ, bản phát hành Office 2010 sẽ gửi cụm từ đó cho Office.com, cùng với thông tin khác, chẳng hạn như chương trình hiện trong sử dụng, phần của phần mềm bạn đang sử dụng khi bạn hỏi câu hỏi và phạm vi tìm kiếm mà bạn có yêu cầu. Nếu bạn đang dùng một mẫu tài liệu, bản phát hành Office 2010 cũng sẽ gửi ID cho mẫu đó nhận dạng duy nhất mẫu nhưng không phải là tài liệu cá nhân của bạn. Microsoft sử dụng thông tin này để trả về các bản ghi mà bạn đã yêu cầu.

Để biết thêm thông tin về trợ giúp trực tuyến, hãy xem nhận trợ giúp trực tuyến, mẫu, đào tạo, và nội dung bổ sung.

Xác thực Windows Live ID

Một số tính năng của bản phát hành Office 2010 có thể yêu cầu Windows Live ID để cung cấp dịch vụ kích hoạt, đăng nhập và đăng ký. Để đăng nhập bằng Windows Live ID, bạn được yêu cầu nhập địa chỉ email và mật khẩu. Này cùng một Windows Live ID đăng nhập cho phép bạn truy nhập Windows Live ID tham dự qua site và dịch vụ khác. Nếu bạn tạo một Windows Live ID tại trang đăng ký Office, bạn đồng thời được đăng ký với bản phát hành Office 2010 và mở một tài khoản Windows Live ID. Tất cả thông tin đăng ký mà bạn cung cấp được lưu trữ dịch vụ Office.com, và một số hoặc tất cả các thông tin đó cũng được lưu trữ bằng Windows Live ID trong hồ sơ Windows Live ID của bạn. Để tìm hiểu thêm về dịch vụ Windows Live ID, thông tin được lưu trữ trong hồ sơ Windows Live ID, và cách dùng Windows Live ID và giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, hãy đọc Tuyên bố về quyền riêng tư ID Windows Live.

Mua phiên bản mới hoặc nâng cấp của Microsoft Office

Một số phiên bản Microsoft Office cho phép bạn để mua khóa sản phẩm trực tuyến đối với phiên bản mới hoặc đã nâng cấp của Office. Bạn có thể truy nhập vào các tính năng này từ thư mục Office trên Windows Menu bắt đầu, từ bên trong sản phẩm, hoặc từ một biểu tượng Windows trên màn hình máy tính của bạn.

Tính năng này sẽ gửi thông tin Microsoft chẳng hạn như mã định danh cho sản phẩm bạn muốn mua, của bạn hiện tại cấp phép sản phẩm Office (nếu có), thiết đặt ngôn ngữ Office của bạn, và thông tin máy tính chuẩn. Nếu bạn đủ điều kiện cho một ưu đãi đặc biệt, thông tin về thư chào hàng đó và nguồn cũng có thể được gửi. Microsoft sử dụng thông tin này để xác định người bán lẻ trực tuyến Microsoft ủy quyền có thể hoàn tất việc mua hàng của bạn và gửi nó tới đó đơn vị bán lẻ. Tính năng nâng cấp cũng có thể mở trình duyệt Internet của bạn để hiển thị trang Web của nhà bán lẻ, nơi bạn có thể hoàn tất việc mua hàng của bạn.

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng

Bạn có thể chọn tham gia chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm Microsoft và dịch vụ.

Nếu bạn gia nhập, Microsoft thu thập thông tin về cấu hình phần cứng của bạn và cách bạn sử dụng phần mềm và dịch vụ của chúng tôi để xác định xu hướng và cách dùng mẫu. Tính năng này không thu thập tên, địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin liên hệ nào khác.

Để biết thêm thông tin và một tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ đối với chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, hãy truy cập trang Web Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng Microsoft . Nếu bạn chọn được đề xuất thiết đặt trong quá trình Office đầu tiên chạy, bạn bật chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng dành cho Office 2010.

Để tìm hiểu thêm về thiết đặt được đề xuất, hãy xem bật tắt thiết đặt chẩn đoán và Cập Nhật được đề xuất. Để tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng, hãy xem tham gia vào chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trợ giúp Cải thiện Công cụ Soát lỗi

Tính năng giúp cải thiện công cụ kiểm lỗi thu thập dữ liệu về sử dụng các công cụ soát lỗi và gửi nó đến Microsoft. Nếu bạn chọn tham gia thông qua Chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng Microsoft, các hành động soát lỗi của bạn, chẳng hạn như chấp nhận hoặc từ chối chính tả hoặc ngữ pháp gợi ý, thay đổi thiết đặt công cụ soát lỗi, hoặc bổ sung để tùy chỉnh từ điển, được lưu trữ trên máy tính của bạn và gửi đến Microsoft ba lần trong sáu tháng đầu tiên sau khi cài đặt Office 2010 bản phát hành. Sau khi khoảng sáu tháng tính năng ngừng gửi dữ liệu đến Microsoft và xóa bỏ tệp tuyển tập dữ liệu có chứa hành động soát lỗi của bạn từ máy tính của bạn.

Mặc dù tính năng này không nhằm mục đích để thu thập thông tin cá nhân, một số nội dung được gửi có thể bao gồm các mục đã được đánh dấu là kiểm tra chính tả hoặc lỗi ngữ pháp, chẳng hạn như tên đúng và số tài khoản. Tuy nhiên bất kỳ số nào chẳng hạn như tài khoản số, địa chỉ đường phố, và số điện thoại được chuyển đổi thành số không khi được thu thập dữ liệu. Microsoft sử dụng thông tin này chỉ để cải thiện sản phẩm của chúng tôi, không để xác định người dùng. Nếu bạn đang quan tâm báo cáo có thể chứa thông tin cá nhân hoặc bí mật, không gửi báo cáo.

Thông tin thu thập các tính năng này được gửi với một số ngẫu nhiên được tạo bằng chương trình cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Trước khi bất kỳ dữ liệu được gửi đến Microsoft, một hộp thoại xuất hiện yêu cầu quyền của bạn. Lúc đó, bạn có thể xóa bỏ một vài hoặc tất cả các mục nhập trước khi gửi thông tin. Bạn cũng có thể chọn không gửi bất kỳ dữ liệu cho Microsoft này.

Chẩn đoán Office

Bạn có thể theo định kỳ tải xuống một tệp nhỏ máy tính của bạn cho phép Microsoft để chẩn đoán các vấn đề về hệ thống. Khi sẵn dùng, thông tin trợ giúp mới về thông báo lỗi cũng tự động được tải xuống. Tính năng này không thu thập tên, địa chỉ, hoặc bất kỳ khác thông tin liên hệ ngoại trừ địa chỉ IP được dùng để gửi cho bạn tệp.

Để thay đổi thiết đặt chẩn đoán Office, hãy xem thiết đặt chẩn đoán Office thay đổi.

Công cụ Báo lỗi Microsoft

Công cụ báo lỗi Microsoft cho phép người dùng báo cáo thông báo lỗi đến Microsoft bằng cách sử dụng Internet. Khi một thông báo lỗi xuất hiện, người dùng nào có kết nối Internet có thể ngay lập tức báo cáo thông báo cho Microsoft. Nếu báo cáo lỗi cho biết rằng một hoặc nhiều bên thứ ba sản phẩm được liên quan trong gây ra vấn đề, Microsoft có thể gửi báo cáo cho các bên thứ ba. Người phát triển phần mềm hoặc phần cứng sử dụng bởi Microsoft hoặc các đối tác của nó phân tích dữ liệu lỗi và tìm cách nhận dạng và sửa vấn đề. Mặc dù công cụ không nhằm mục đích để thu thập thông tin cá nhân, có thể như thông tin có thể được ghi lại trong bộ nhớ hoặc trong dữ liệu thu thập được từ mở tệp. Microsoft không sử dụng thông tin này để xác định người dùng. Để biết thêm thông tin về công cụ báo lỗi Microsoft, hãy xem Tuyên bố về quyền riêng tư báo cáo của Microsoft lỗi.

Microsoft Update

Các dịch vụ Microsoft Update cho phép bạn nhận được bảo mật và cập nhật quan trọng cho Microsoft Windows và các sản phẩm Microsoft, bao gồm bản phát hành Office 2010. Để tìm hiểu cách bạn có thể đăng ký cho Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy xem giữ máy tính của bạn cập nhật bằng cách sử dụng Microsoft Update.

Khi bạn truy cập trang web Microsoft Update hoặc nhận bản cập nhật tự động, Microsoft thu thập thông tin máy tính chuẩn với mỗi ghé, sao cho bạn nhận được các bản Cập Nhật hoạt động tốt nhất với máy tính của bạn. Thông tin cũng được dùng để tạo tổng hợp số liệu thống kê về cách sử dụng trang web Microsoft Update và hệ thống nào cần hỗ trợ, sao cho dịch vụ có thể được cải thiện. Để biết thêm thông tin về dịch vụ Microsoft Update, hãy xem tuyên bố Về quyền riêng tư Cập Nhật dịch vụ .

Thông tin hiện diện

Nếu tổ chức của bạn sử dụng Microsoft Office Communications Server (OCS), Microsoft Office cung cấp thông tin hiện diện bạn từ OCS.

Xén ảnh và loại bỏ nền

Bạn có thể xén ảnh trong tài liệu sao cho chỉ các phần của hình ảnh được hiển thị. Xén chỉ ẩn phần đã xén của ảnh; nó sẽ không vĩnh viễn xóa phần đã xén của ảnh. Ẩn các phần của các ảnh này có thể khôi phục bằng cách nhập chế độ xén.

Bạn cũng có thể sửa ảnh bằng cách sử dụng lệnh Loại bỏ nền . Lệnh Loại bỏ nền không loại bỏ vĩnh viễn bất kỳ phần nào của các hình ảnh. Ẩn các phần bị loại bỏ hình ảnh có thể khôi phục bằng cách nhập loại bỏ nền.

Nếu bạn lưu tệp mà có đã xén hoặc loại bỏ hình ảnh, hình ảnh đầy đủ được lưu trong tệp.

Bạn có thể xóa đã xén và loại bỏ các phần của ảnh bằng cách bấm vào tab tệp , bên dưới Trợ giúp, bấm tùy chọn, bằng cách bấm tab nâng cao , rồi bấm loại bỏ dữ liệu chỉnh sửa bên dưới kích cỡ ảnh và Chất lượng phần.

Kết nối với dữ liệu ngoài trong Office và SharePoint bằng cách dùng dịch vụ kết nối nghiệp vụ

Dịch vụ kết nối nghiệp vụ (BCS) cho phép bạn kết nối với nguồn dữ liệu ngoài từ SharePoint site và chương trình Microsoft Office 2010, chẳng hạn như Outlook, SharePoint Workspace, và Word. Khi bạn làm như vậy, thay đổi trong dữ liệu ngoài được tự động được phản ánh trong chương trình Microsoft Office và thay đổi trong chương trình Microsoft Office tự động được phản ánh trong hệ thống bên ngoài.

BCS lưu một bản sao được mã hóa của một số dữ liệu ngoài cục bộ trên máy tính của bạn trong một bộ đệm ẩn cục bộ riêng biệt. Nếu dữ liệu ngoài được truy nhập trong Outlook, một bản sao cũng được tạo trong một tệp thư mục cá nhân đặc biệt (.pst). Ví dụ, một danh sách của khách hàng được đồng bộ từ Microsoft Dynamics CRM bản sao cục bộ của người dùng và hiển thị trong Outlook. Nếu người dùng sửa dữ liệu cho một khách hàng riêng lẻ hoặc tạo mới, những thay đổi được phát tán trở về Microsoft Dynamics CRM. Trong một số trường hợp, một bản sao của dữ liệu có thể được lưu trong tài liệu của bạn, và có thể sẵn dùng cho những người dùng khác có quyền truy nhập vào tài liệu.

Trình soạn Phương pháp Nhập liệu (IME)

Microsoft trình soạn phương pháp nhập liệu (IME được cùng) được dùng với ngôn ngữ Đông á để chuyển đổi bàn phím nhập liệu để chữ tượng hình. Tùy thuộc vào thiết đặt của bạn, các tính năng sau đây có thể gửi thông tin về cách bạn sử dụng IME được cùng đến Microsoft. IME được cùng một số không hỗ trợ các tính năng này hoặc không hỗ trợ tất cả chúng. Trong môi trường doanh nghiệp, người quản trị có thể sử dụng chính sách nhóm để cấu hình các tính năng báo cáo mô tả dưới đây. Tùy chọn cấu hình chính sách nhóm có khả năng để hoàn toàn tắt tính năng báo cáo, hoặc để chuyển hướng báo cáo máy chủ khác.

Học hỏi của IME và dự đoán từ

Tác dụng của tính năng này

Tùy thuộc vào IME bạn dùng và thiết đặt của bạn, các tính năng năng tiên đoán và học hỏi của IME có thể ghi lại các từ hoặc kết hợp từ để cải thiện lựa chọn chữ tượng hình được hiển thị.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi

Tính năng năng tiên đoán và học hỏi của IME ghi lại một từ hoặc trình tự từ và điểm số của họ liên kết là kết quả của hoạt động người dùng. Tìm hiểu thông tin (không bao gồm bất kỳ chuỗi ký tự chữ số/biểu tượng) được lưu trữ trong từ điển người dùng cho mỗi người dùng trên máy tính.

Sử dụng thông tin

Tìm hiểu và dự đoán từ dữ liệu được dùng bởi IME trên hệ thống của bạn, và cũng có thể được tham chiếu bởi công cụ soát lỗi của Microsoft Office. Không có thông tin được gửi đến Microsoft.

Lựa chọn và điều khiển

Ngoại trừ IME tiếng Trung Giản thể (trong đó theo mặc định tính năng tiên đoán được tắt đi), các tính năng tiên đoán và học hỏi được bật theo mặc định trong các IME hỗ trợ các tính năng này, nhưng có thể được tắt bằng cách tắt các tính năng IME. Trong IME tiếng Nhật, bạn cũng có thể cấu hình tính năng học hỏi để tính năng đó không ghi vào từ điển người dùng. Bạn cũng có thể xóa bỏ các nội dung trong từ điển người dùng.

Tính năng Báo Lỗi Chuyển đổi IME

Tác dụng của tính năng này

Nếu xảy ra lỗi chuyển đổi, tính năng này có thể thu thập thông tin về các lỗi có thể giúp Microsoft cải thiện chuyển đổi.

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi

Báo cáo lỗi chuyển đổi IME thu thập thông tin về lỗi chuyển đổi IME có thể được gửi đến Microsoft. Báo cáo lỗi có thể được tạo ra bao gồm thông tin chẳng hạn như những gì bạn đã nhập, kết quả chuyển đổi đầu tiên, chuyển đổi bạn đã chọn thay vào đó, thông tin về vào IME bạn dùng và thông tin về cách bạn sử dụng nó. Ngoài ra, nếu bạn dùng IME tiếng Nhật, bạn có thể chọn để bao gồm tìm hiểu thông tin trong báo cáo lỗi chuyển đổi. Microsoft không sử dụng thông tin để xác định bạn hoặc liên hệ với bạn.

Sử dụng thông tin

Microsoft dùng những thông tin này nhằm giúp cải thiện việc soạn thảo nhập liệu.

Lựa chọn và điều khiển

Bạn có thể chọn gửi báo cáo lỗi chuyển đổi từ thanh công cụ menu ngôn ngữ. Ngoài ra, nếu thông báo lỗi chuyển đổi xảy ra, bạn được hỏi liệu bạn muốn gửi báo cáo lỗi chuyển đổi trước khi thư được gửi đến Microsoft. Bạn có thể xem thông tin chứa trong báo cáo trước khi chọn có gửi nó.

Đăng ký chữ IME

Tác dụng của tính năng này

Tùy thuộc vào IME bạn dùng, bạn có thể được dùng đăng ký từ để báo cáo từ không được hỗ trợ (các từ có thể không được chuyển đổi một cách chính xác thành chữ tượng hình từ bàn phím nhập liệu).

Thông tin được thu thập, xử lý hoặc truyền đi

Đăng ký báo cáo trong Microsoft Word 2010 có thể bao gồm thông tin bạn cung cấp trong hộp thoại Thêm Word về các từ được báo cáo và số phiên bản phần mềm cho IME. Những báo cáo có thể bao gồm thông tin cá nhân, ví dụ: nếu bạn thêm tên cá nhân bằng cách dùng word đăng ký, nhưng Microsoft không sử dụng thông tin để xác định bạn hoặc liên hệ với bạn. Bạn có cơ hội để xem lại dữ liệu được gửi với mỗi báo cáo trước khi bạn chọn gửi nó.

Sử dụng thông tin

Microsoft dùng những thông tin này nhằm giúp cải thiện việc soạn thảo nhập liệu.

Lựa chọn và điều khiển

Mỗi lần bạn tạo một báo cáo đăng ký từ, bạn sẽ được hỏi xem bạn muốn gửi báo cáo này đến Microsoft hay không. Bạn có thể xem những thông tin có trong báo cáo trước khi chọn có nên gửi nó đi hay không.

Lưu ẩn tài liệu Microsoft Office 2010

Các chương trình trong Microsoft Office 2010, chẳng hạn như Word, Excel và PowerPoint, tự động tạo một bản sao cục bộ của tài liệu từ xa. Bản sao cục bộ này cho phép bạn truy nhập vào một bản sao của tệp khi bạn không trực tuyến và giúp cải thiện hiệu suất khi bạn đang trực tuyến. Ngoài việc nội dung tài liệu, Office có thể lưu trữ một số siêu dữ liệu về các tài liệu của bạn trên máy tính của bạn, chẳng hạn như tên, máy chủ đăng nhập ID và địa chỉ email của những người đã sửa tài liệu.

Tất cả nội dung được lưu trữ có thể xem bằng Microsoft Office Upload Center khởi chạy và thay đổi dạng xem để tất cả các tệp đệm ẩn.

Bạn có thể chạy Microsoft Office Upload Center bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

 • Bấm vào biểu tượng trên khay hệ thống.

 • Bấm bắt đầu, bấm Tất cả các chương trình, bấm Microsoft Office, bấm Công cụ Microsoft Office 2010, sau đó bấm Microsoft Office Upload Center.

Riêng lẻ cục bộ có thể xóa hay mở từ Microsoft Office Upload Center. Bạn cũng có thể chọn để có tài liệu bị xóa khỏi bộ đệm ẩn tài liệu Office sau khi đóng chúng trong chương trình Office, bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Đi đến trang thiết đặt trong Trung Tâm tải lên của Microsoft Office.

 2. Chọn hộp kiểm xóa các tài liệu khỏi bộ đệm ẩn tài liệu Office khi đóng chúng .

Văn bản thay thế

Microsoft Word 2010 cho phép bạn thêm và sửa văn bản thay thế cho bảng, hình dạng, ảnh, biểu đồ, đồ họa SmartArt và các đối tượng khác trong tài liệu của bạn bằng cách thực hiện các thao tác sau:

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng.

 2. Bấm Định dạng.

 3. Bấm tab Văn bản Thay thế.

Văn bản thay thế được lưu cùng với tài liệu và có thể chứa thông tin cá nhân được thêm vào bởi bất kỳ người đóng góp của bản trình bày. Đối với một số đối tượng, chẳng hạn như hình ảnh bạn chèn vào tài liệu của bạn, văn bản thay thế mặc định bao gồm đường dẫn tệp cho đối tượng bạn đã chèn.

Văn bản thay thế có thể được sử dụng tính năng trợ năng chẳng hạn như bộ đọc màn hình. Văn bản thay thế là sẵn dùng cho bất kỳ ai có quyền truy nhập vào tệp của bạn.

Độ chính xác khi kết hợp

Để cung cấp tốt hơn phối độ chính xác, Outlook 2010 cộng một số chữ số 10 và địa chỉ email và tên của bạn vào bất kỳ tệp Office mà bạn gửi dưới dạng phần đính kèm. Một số ngẫu nhiên này định danh duy nhất sổ làm việc của bạn. Do đó, bất kỳ thay đổi có thể được phối trở lại vào sổ làm việc gốc của bạn ngay cả khi đã thay đổi tên tệp. Bạn có thể loại bỏ các số 10 chữ này và tên của bạn từ phần đính kèm trong tương lai bằng cách thực hiện các thao tác sau trong Outlook:

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Dưới mục Trợ giúp, bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Trung Tâm tin cậy, sau đó bấm Thiết đặt Trung tâm tin cậy.

 4. Bấm vào tab Phần đính kèm xử lý .

 5. Bảo đảm rằng hộp kiểm thêm thuộc tính vào phần đính kèm để bật trả lời với thay đổi cuộc họp, sau đó bấm OK.

 6. Bấm OK hai lần nữa để đóng hộp thoại.

Bảo mật

Microsoft cam kết hỗ trợ bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ và tiến trình bảo mật khác nhau nhằm hỗ trợ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi các truy nhập, sử dụng và tiết lộ trái phép.

Thay đổi đối với Điều khoản Quyền Riêng tư

Microsoft có thể thỉnh thoảng cập nhật Điều khoản Quyền Riêng tư này. Ngày "cập nhật gần nhất" ở phần đầu Điều khoản Quyền Riêng tư được cập nhật mỗi khi sửa đổi. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại thường xuyên Điều khoản Quyền Riêng tư này để biết Microsoft đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.

Cách thức để liên hệ với chúng tôi

Microsoft chào đón chú thích của bạn về tuyên bố về quyền riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi về vấn đề này điều khoản hoặc tin rằng chúng tôi không có tôn trọng để nó, thông tin về cách sử dụng mẫu của chúng tôi Web tại liên hệ với chúng tôi: phản hồi về quyền riêng tư.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA

Để tìm công ty con của Microsoft tại quốc gia hoặc khu vực của bạn, hãy xem https://www.microsoft.com/worldwide/.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×