Tuyên bố sở hữu hoặc phát hành một nhiệm vụ dòng công việc được gán cho một nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong bài viết này

Làm thế nào dòng công việc giao nhiệm vụ có thể được nhóm

Nhận nhiệm vụ dòng công việc được gán cho một nhóm

Phát hành nhiệm vụ dòng công việc trở về nhóm mà nó đã được gán

Làm thế nào dòng công việc giao nhiệm vụ có thể được nhóm

Bạn có thể gán nhiệm vụ dòng công việc cho các cá nhân hoặc nhóm. Nếu bạn đang làm việc với một trong các dòng công việc đã xác định trước được bao gồm trong Microsoft Office SharePoint Server 2007, chẳng hạn như phê duyệt hoặc dòng công việc thu thập phản hồi, bạn có thể chọn để xác định cách một dòng công việc gán nhiệm vụ khi nó gán chúng cho nhóm này.

Khi bạn thêm một trong các dòng công việc vào danh sách, thư viện hoặc loại nội dung hoặc khi bạn bắt đầu một dòng công việc trên tài liệu hoặc mục, nếu bạn chọn tùy chọn giao một nhiệm vụ đơn cho mỗi nhóm được nhập vào (không mở rộng nhóm), dòng công việc phân công chỉ một nhiệm vụ cho một nhóm. Cá nhân trong nhóm có thể nhận rằng nhiệm vụ để hoàn thành nó.

Nếu bạn không chọn bản giao một nhiệm vụ đơn cho mỗi nhóm được nhập vào (không mở rộng nhóm), dòng công việc tạo và gán nhiệm vụ riêng lẻ cho mỗi thành viên của nhóm. Thành viên nhóm có thể hoàn tất các tác vụ giống nhau mà họ hoàn tất một nhiệm vụ được phân công trực tiếp đến chúng.

Đầu trang

Nhận nhiệm vụ dòng công việc được gán cho một nhóm

Nếu công việc giao một nhiệm vụ dòng công việc cho toàn bộ nhóm người sở hữu dòng công việc và chọn tùy chọn giao một nhiệm vụ đơn cho mỗi nhóm được nhập vào (không mở rộng nhóm), chỉ một nhiệm vụ được tạo ra cho nhóm. Nếu bạn là thành viên của nhóm, bạn có thể yêu cầu nhiệm vụ, và nó sẽ được bố trí từ nhóm cho bạn.

 1. Mở danh sách nhiệm vụ cho site, sau đó chọn Tất cả nhiệm vụ trên menu dạng xem để định vị nhiệm vụ dòng công việc được gán cho nhóm của bạn.

  Lưu ý: Nếu dòng công việc không sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định, nhiệm vụ dòng công việc có thể không xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ . Để định vị nhiệm vụ dòng công việc của bạn, đi đến danh sách hoặc thư viện nơi lưu mục dòng công việc. Trỏ tới mục mà bạn muốn, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc. Trên trang trạng thái dòng công việc, dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn là một người dự. Bên dưới nhiệm vụ, định vị nhiệm vụ dòng công việc.

 2. Trỏ tới tên nhiệm vụ bạn muốn hoàn thành, hãy bấm vào mũi tên hiển thị, sau đó bấm Sửa Mục.

 3. Bấm nhận nhiệm vụ.

  Dòng công việc hủy gán nhiệm vụ từ nhóm cho bạn. Bây giờ, bạn có thể hoàn tất nhiệm vụ.

Đầu trang

Phát hành nhiệm vụ dòng công việc trở về nhóm mà nó đã được gán

Nếu bạn tuyên bố nhiệm vụ ban đầu được gán cho một nhóm mà bạn tham gia, và bạn không còn muốn nhiệm vụ, bạn có thể phát hành nhiệm vụ đó trở lại vào nhóm.

 1. Mở danh sách nhiệm vụ cho site, sau đó chọn Tất cả nhiệm vụ trên menu dạng xem để định vị nhiệm vụ dòng công việc được gán cho nhóm của bạn.

  Lưu ý: Nếu dòng công việc không sử dụng danh sách nhiệm vụ mặc định, nhiệm vụ dòng công việc có thể không xuất hiện trong danh sách nhiệm vụ . Để định vị nhiệm vụ dòng công việc của bạn, đi đến danh sách hoặc thư viện nơi lưu mục dòng công việc. Trỏ tới mục mà bạn muốn, bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm dòng công việc. Trên trang trạng thái dòng công việc, dưới Dòng công việc đang chạy, bấm vào tên của dòng công việc mà bạn là một người dự. Bên dưới nhiệm vụ, định vị nhiệm vụ dòng công việc.

 2. Trỏ tới tên nhiệm vụ bạn muốn hoàn thành, hãy bấm vào mũi tên hiển thị, sau đó bấm Sửa Mục.

 3. Bấm phát hành nhiệm vụ.

  Dòng công việc hủy gán nhiệm vụ từ bạn vào nhóm mà nó đã được gán ngay từ đầu. Các thành viên của nhóm bây giờ có thể nhận nhiệm vụ.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×