Tùy chỉnh thiết đặt mặc định cho cơ sở dữ liệu

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tùy chỉnh thiết đặt khác nhau cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính bằng cách bấm tệp > tùy chọn > Thiết đặt máy khách. Thiết đặt mà bạn thực hiện từ thể loại này áp dụng cho tất cả tệp cơ sở dữ liệu trên máy tính Access nằm trong máy tính của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Access 2007, hãy bấm Nút Microsoft Office > Tùy chọn truy nhập > nâng cao để xem các tùy chọn và thiết đặt.

Lưu ý:  Bài viết này không áp dụng cho các ứng dụng web của Access – loại cơ sở dữ liệu bạn thiết kế bằng Access và phát hành trực tuyến.

Bạn muốn làm gì?

Tùy chỉnh hành vi của phím và con trỏ

Đặt tùy chọn hiển thị tính năng

Thay đổi tùy chọn in

Đặt tùy chọn thông thường cho cơ sở dữ liệu

Tùy chỉnh tùy chọn nâng cao cho ứng dụng

Đặt tùy chọn hiển thị theo ngôn ngữ cụ thể

Tùy chỉnh hành vi của phím và con trỏ

Sử dụng các tùy chọn sau đây để đặt hành vi của con chạy khi bạn sử dụng phím nhất định. Để biết thông tin về cách thiết đặt hành vi của con trỏ dành riêng cho ngôn ngữ, hãy xem phần di chuyển con trỏ tại thiết lập các tùy chọn ngôn ngữ hiển thị cụ thể sau trong bài viết này.

Để đặt hành vi của con trỏ hành động ra sao sau khi nhấn phím ENTER:

Tùy chọn

Mô tả

Không di chuyển

Giữ con trỏ ở trường hiện tại.

Trường Tiếp

Di chuyển con trỏ đến trường kế tiếp. Theo mặc định, trường kế tiếp nằm bên phải hoặc bên trái của trường hiện tại, tùy theo hướng văn bản được thiết đặt như thế nào. Thiết đặt này là lựa chọn mặc định.

Bản ghi kế tiếp

Di chuyển con trỏ đến trường hiện tại của bản ghi kế tiếp. Khi xem nhiều bản ghi, bản ghi kế tiếp là bản ghi nằm ngay dưới bản ghi hiện tại.

Để thiết đặt hành vi của con trỏ trong biểu mẫu và biểu dữ liệu, khi bạn nhấn các phím ENTER, TAB và phím mũi tên, hãy chọn tùy chọn tại phần Trường nhập hành vi:

Tùy chọn

Mô tả

Chọn toàn bộ trường

Chọn toàn bộ trường khi con trỏ vào trường đó.

Đến điểm đầu của trường

Di chuyển đến điểm bắt đầu của trường khi con trỏ vào trường đó.

Đến điểm cuối của trường

Di chuyển đến điểm cuối của trường khi con trỏ vào trường đó.

Tùy chỉnh hành vi của con trỏ khi bạn dùng các phím mũi tên thông qua tùy chọn Hành vi phím mũi tên:

dạng xem tập trung của tùy chọn di chuyển phím mũi tên

Tùy chọn

Mô tả

Trường Tiếp

Di chuyển con trỏ tới trường kế tiếp hoặc trường trước đó sau khi nhấn phím mũi tên PHẢI hoặc TRÁI, tùy theo thiết đặt ngôn ngữ.

Ký tự kế tiếp

Di chuyển con trỏ tới ký tự kế tiếp hoặc ký tự trước đó trong một trường sau khi nhấn phím mũi tên PHẢI hoặc TRÁI.

Con trỏ dừng tại trường đầu/trường cuối

Khi được chọn, tùy chọn này ngăn không cho các phím mũi tên TRÁI và PHẢI di chuyển con trỏ từ trường đầu hoặc trường cuối đến bản ghi trước đó hoặc kế tiếp.

Đầu trang

Đặt tùy chọn hiển thị tính năng

Bạn có thể tùy chỉnh các thiết đặt sau đây để hiển thị những tính năng hữu ích, chẳng hạn như hoạt hình và thanh trạng thái, tại mục tùy chọn Hiển thị.

Tùy chọn

Mô tả

Hiển thị số lượng cơ sở dữ liệu gần đây

Đặt hoặc thay đổi số tệp được sử dụng gần đây xuất hiện trong ngăn Cơ sở dữ liệu Gần đây.

Nhanh chóng truy nhập số lượng cơ sở dữ liệu gần đây

Đặt hoặc thay đổi số lượng tệp dùng gần đây xuất hiện bên dưới tùy chọn trong dạng xem Backstage. Ghi chú, tùy chọn này sẵn dùng cho Access 2013 và phiên bản mới hơn.

Hiển thị số lượng thư mục gần đây tháo ghim

Đặt hoặc thay đổi số lượng thư mục gần đây tháo ghim xuất hiện trong ngăn Cơ sở dữ liệu gần đây . Ghi chú, tùy chọn này sẵn dùng cho Access 2013 và phiên bản mới hơn.

Không hiển thị dạng xem Backstage khi mở hoặc lưu tệp

Ẩn dạng xem Backstage khi mở hoặc lưu tệp. Ghi chú, tùy chọn này sẵn dùng cho Access 2013 và phiên bản mới hơn.

Thanh trạng thái

Hiển thị thanh trạng thái ở cuối cửa sổ Access.

Hiển thị hoạt hình

Bật tính năng hoạt hình, chẳng hạn như tính năng chèn cột mới vào biểu dữ liệu được hoạt hình hóa.

Hiện thẻ hành động trên biểu dữ liệu

Hiển thị thẻ hành động trên biểu dữ liệu của bạn.

Hiện thẻ hành động trên biểu mẫu và báo cáo

Hiển thị thẻ hành động trên biểu mẫu và báo cáo.

Hiển thị trong thiết kế Macro - tên cột

Access 2007 chỉ. Hiển thị cột Tên Macro trong trình thiết kế macro. Bạn cũng có thể hiện hoặc ẩn cột này bằng cách bấm vào Tên Macro trong nhóm Hiện/ẩn tab thiết kế lưu ý rằng nếu bạn tắt tùy chọn này, nhưng bạn rồi mở macro (trong dạng xem thiết kế) chứa tên macro, ẩn cột sẽ Hiển thị. Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các cơ sở dữ liệu, nhưng bạn có thể dùng lệnh Macro tên để tắt thiết đặt này cho macro hiện tại.

Hiển thị trong thiết kế Macro - điều kiện cột

Access 2007 chỉ. Hiển thị lệnh điều kiện trong trình thiết kế macro. Bạn cũng có thể hiện hoặc ẩn cột này bằng cách bấm điều kiện trong nhóm Hiện/ẩn tab thiết kế . lưu ý rằng nếu bạn tắt tùy chọn này, nhưng bạn, sau đó mở macro (trong dạng xem thiết kế) có chứa một hoặc nhiều điều kiện, cột ẩn sẽ được hiển thị. Thiết đặt này áp dụng cho tất cả các cơ sở dữ liệu, nhưng bạn có thể sử dụng lệnh điều kiện để tắt thiết đặt này cho macro hiện tại.

Đầu trang

Thay đổi tùy chọn in

Bạn có thể đặt lề mặc định bằng cách sử dụng tùy chọn tại mục In. Bạn cũng có thể tùy chỉnh các tùy chọn thiết lập trang và in trước khi in báo cáo hoặc biểu dữ liệu.

Tùy chọn

Mô tả

Lề trái

Thay đổi lề trái mặc định cho biểu dữ liệu, mô-đun, và mới biểu mẫu và báo cáo. Bạn có thể sử dụng giá trị từ 0 tới chiều rộng hoặc chiều cao của một trang in ra. Để thay đổi lề trong hiện có biểu mẫu và báo cáo, bấm tab tệp , bấm in, bấm in lần nữa, sau đó đặt hộp thoại tùy chọn trong bản in .

Lề phải

Thay đổi lề phải mặc định cho biểu dữ liệu, mô-đun, và mới biểu mẫu và báo cáo. Bạn có thể sử dụng giá trị từ 0 tới chiều rộng hoặc chiều cao của một trang in ra. Để thay đổi lề trong biểu mẫu và báo cáo hiện có, bấm tab tệp ., bấm in, bấm in lần nữa, sau đó bấm Thiết lập trang trong hộp thoại in .

Lề trên

Thay đổi lề trên mặc định cho biểu dữ liệu, mô-đun, và mới biểu mẫu và báo cáo. Bạn có thể sử dụng giá trị từ 0 tới chiều rộng hoặc chiều cao của một trang in ra. Để thay đổi lề trong biểu mẫu hiện có và báo cáo, hãy bấm tab tệp bấm in, bấm in lần nữa, sau đó bấm Thiết lập trang trong hộp thoại in .

Lề dưới

Thay đổi lề dưới mặc định cho biểu dữ liệu, mô-đun, và mới biểu mẫu và báo cáo. Bạn có thể sử dụng giá trị từ 0 tới chiều rộng hoặc chiều cao của một trang in ra. Để thay đổi lề trong biểu mẫu hiện có và báo cáo, hãy bấm tab tệp bấm in, bấm in lần nữa, sau đó bấm Thiết lập trang trong hộp thoại in .

Lưu ý: Để thay đổi lề trong biểu mẫu hiện có và báo cáo bằng cách dùng Access 2007, hãy bấm vào Microsoft Office Button và sử dụng lệnh Thiết lập trang .

Đầu trang

Đặt tùy chọn thông thường cho cơ sở dữ liệu

Dùng bất kỳ tùy chọn nào dưới đây để tùy chỉnh hành vi của Access khi bạn thực hiện một số tác vụ thông thường:

Tùy chọn

Mô tả

Hiển thị lỗi giao diện người dùng bổ trợ

Tùy chọn này nằm trong phần Chung và có thể hữu ích nếu bạn là người phát triển. Chọn tùy chọn để Access hiển thị lỗi trong mã tùy chính giao diện người dùng.

Cung cấp thông tin phản hồi cùng với âm thanh

Phát âm thanh khả dụng gắn với các sự kiện chương trình của Microsoft Office như mở, lưu và in các tệp cũng như hiển thị các thông báo lỗi. Có thể thay đổi âm thanh được gán cho các sự kiện khác nhau trong hộp thoại Thuộc tính Âm thanh trong Pa-nen Điều khiển của Windows. Nếu bạn chọn hoặc xóa hộp kiểm Cung cấp phản hồi có âm thanh trong một chương trình của Office, tùy chọn cũng sẽ bật hoặc tắt cho tất cả các chương trình Office khác. Để thay đổi âm thanh gắn với một sự kiện, hãy mở thư mục Âm thanh trong Pa-nen Điều khiển của Windows. Máy tính của bạn phải có cạc âm thanh để phát hầu hết các âm thanh.

Sử dụng định dạng năm có bốn chữ số

Cơ sở dữ liệu này Thiết đặt định dạng năm mặc định của cơ sở dữ liệu đang mở ở dạng bốn chữ số (yyyy).

Lưu ý:  Thiết đặt này có quyền ưu tiên cao hơn thiết đặt Tất cả cơ sở dữ liệu đối với cơ sở dữ liệu đang mở.

Tất cả các cơ sở dữ liệu Thiết đặt định dạng năm mặc định ở dạng bốn chữ số (yyyy) cho tất cả các cơ sở dữ liệu.

Mở cơ sở dữ liệu được sử dụng lần cuối khi Access khởi động

Tùy chọn này nằm bên dưới phần nâng cao . Khi điều này được chọn, Access mở cơ sở dữ liệu cuối cùng được dùng thay vì Hiển thị trang Microsoft Access . Có hai chế độ mở cơ sở dữ liệu được sử dụng lần cuối: chia sẻ được chia sẻ sẽ mở ra lần cuối sử dụng cơ sở dữ liệu để sử dụng. Đây là thiết đặt mặc định. Loại trừ mở cơ sở dữ liệu cuối cùng được dùng để loại trừ sử dụng bởi một người dùng.

Khóa bản ghi mặc định

Các tùy chọn này nằm bên dưới phần nâng cao .

Không khóa Bản ghi được giữ ở trạng thái mở để chỉnh sửa.

Tất cả bản ghi Khóa tất cả bản ghi trong biểu mẫu hoặc biểu dữ liệu đang mở và khóa bản ghi trong mọi bảng phía bên dưới. Bản ghi được giữ ở trạng thái khóa trong suốt thời gian bạn mở các đối tượng.

Bản ghi đã sửa Chỉ khóa bản ghi bạn đang chỉnh sửa.

Đầu trang

Đặt tùy chọn cho các thao tác tìm kiếm và thay thế

Đặt tìm kiếm và hành vi tìm kiếm/thay thế bằng cách sử dụng các tùy chọn sau đây trong phần chỉnh sửa .

Tùy chọn

Mô tả

Tìm kiếm nhanh

Tìm kiếm trường hiện tại và khớp toàn bộ trường với chuỗi tìm kiếm.

Tìm kiếm chung

Tìm kiếm tất cả các trường và khớp với bất kỳ phần nào của trường.

Tìm kiếm bắt đầu của trường

Tìm kiếm trường hiện tại và khớp với các ký tự bắt đầu trong trường.

Đầu trang

Đặt tùy chọn để hiển thị thông báo xác nhận

Sử dụng các tùy chọn sau đây để đặt thông báo nào được hiển thị khi một số hành động người dùng được hoàn tất.

Tùy chọn

Mô tả

Thay đổi bản ghi

Hiển thị thông báo xác nhận bất cứ khi nào thay đổi bản ghi.

Xóa tài liệu

Hiển thị thông báo xác nhận bất cứ khi nào bạn xóa một đối tượng cơ sở dữ liệu.

Truy vấn hành động

Hiển thị thông báo xác nhận bất cứ khi nào bạn chạy truy vấn hành động chắp thêm, cập nhật, xóa hoặc tạo bảng dựa vào cơ sở dữ liệu Access.

Đầu trang

Tùy chỉnh tùy chọn nâng cao cho ứng dụng

Tùy chọn

Mô tả

Mở cơ sở dữ liệu bằng cách dùng chế độ khóa ở mức bản ghi

Thiết lập chế độ khóa ở mức bản ghi thành mặc định cho cơ sở dữ liệu đang mở. Nếu bạn xóa hộp kiểm này, chế độ khóa ở mức độ trang sẽ trở thành mặc định cho cơ sở dữ liệu đang mở. Lựa chọn mà bạn thực hiện được áp dụng cho dữ liệu trong biểu mẫu, biểu dữ liệu và mã vốn dùng đối tượng tập hợp bản ghi để di chuyển vòng lặp qua các bản ghi. Tùy chọn này không áp dụng cho truy vấn hành động hoặc mã thực hiện vô vàn thao tác bằng cách sử dụng câu lệnh SQL.

OLE/DDE hết thời gian chờ (giây)

Điều khiển khoảng thời gian sau đó Access retries một lần thử OLE hoặc DDE không thành công. Giá trị hợp lệ: 0-300. Giá trị mặc định: 30.

Làm mới chu kỳ (giây)

Số giây sau đó Access tự động Cập Nhật bản ghi trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu. Giá trị hợp lệ: 0-32, 766. Giá trị mặc định: 60. Một giá trị 0 ngăn không cho các bản Cập Nhật.

Số lần thử Cập Nhật

Số lần Access tìm cách lưu thay đổi bản ghi mà bị khóa bởi người dùng khác. Giá trị hợp lệ: 0-10. Giá trị mặc định: 2.

ODBC chu kỳ làm mới (giây)

Khoảng thời gian sau đó Access tự động làm mới dữ liệu đã thu thập được thông qua một kết nối ODBC. Thiết đặt này có hiệu lực chỉ khi cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên một mạng. Giá trị hợp lệ: 0-32, 766. Giá trị mặc định: 1500. Một giá trị 0 ngăn không cho các bản Cập Nhật.

Cập Nhật thử lại khoảng thời gian (msec)

Số phần nghìn giây sau đó Access tìm cách lưu một bản ghi đã thay đổi bị khóa bởi người dùng khác. Giá trị hợp lệ: 0-1, 000. Giá trị mặc định: 250.

Thao tác DDE

Bỏ qua yêu cầu DDE cho phép Access bỏ qua yêu cầu DDE từ ứng dụng khác.

Bật làm mới DDE cho phép Access cập nhật nối kết DDE tại khoảng thời gian được xác định ở hộp Khoảng làm mới (giây).

Đối số dòng lệnh

Nhập các đối số sẽ chạy khi bạn khởi động Access hoặc mở một cơ sở dữ liệu Access.

Phương pháp mã hóa

Hai tùy chọn sẵn dùng trong Access 2010 và phiên bản mới hơn.

Sử dụng kế thừa mã hóa (tốt để tương thích ngược và cơ sở dữ liệu đa người dùng): dùng phương pháp mã hóa kế thừa được tìm thấy trong Access 2007.

Sử dụng mặc định mã hóa (bảo mật cao hơn): công cụ mã hóa trong Access 2010 và phiên bản mới hơn kết hợp và cải thiện trên hai công cụ cũ hơn — mã hóa và cơ sở dữ liệu mật khẩu. Khi bạn dùng mật khẩu cơ sở dữ liệu để mã hóa cơ sở dữ liệu, bạn thực hiện tất cả dữ liệu không thể đọc bằng công cụ khác, và bạn bắt buộc người dùng để nhập một mật khẩu để sử dụng cơ sở dữ liệu. Mã hóa được áp dụng trong Access 2010 và phiên bản mới hơn sử dụng một thuật toán mạnh hơn đã được sử dụng trong các phiên bản trước của Access.

Chủ đề Mặc định

Bấm Duyệt để chọn chủ đề mặc định, chủ đề phông hoặc màu sắc cho cơ sở dữ liệu.

Đầu trang

Đặt tùy chọn hiển thị theo ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể tìm thấy các tùy chọn bên dưới phần chỉnh sửa .

Tùy chọn

Mô tả

Hướng mặc định

Từ trái sang phải : Thiết đặt hiển thị đối tượng mới theo hướng từ trái sang phải vì hướng này quen thuộc với người dùng tiếng Anh hay ngôn ngữ châu Âu. Ví dụ, thiết đặt này hiển thị trường đầu tiên trong bảng bắt đầu từ cột ngoài cùng bên trái, thêm trường mới vào bên phải của cột, đặt hộp đánh số bản ghi và nút dẫn hướng trong dạng xem Biểu dữ liệu ở góc dưới bên trái.

Từ phải sang trái: Thiết đặt này hiển thị đối tượng mới theo hướng từ phải sang trái vốn quen thuộc với người dùng ngôn ngữ Trung Đông. Ví dụ, thiết đặt này hiển thị trường đầu tiên trong bảng bắt đầu từ cột ngoài cùng bên phải, thêm trường mới vào bên trái của cột, đặt hộp đánh số bản ghi và nút dẫn hướng trong dạng xem Biểu dữ liệu ở góc dưới bên phải.

Chuyển động của con trỏ

Lô-gic: Đặt chuyển động của con trỏ trong văn bản hai chiều theo hướng của ngôn ngữ mà nó gặp. Ví dụ, khi dùng phím mũi tên để di chuyển trong văn bản tiếng Ả Rập và sau đó văn bản tiếng Anh ở cùng một câu không đổi, điểm chèn sẽ di chuyển theo hướng từ phải sang trái trong văn bản tiếng Ả Rập rồi bắt đầu tại ký tự ngoài cùng bên trái của từ tiếng Anh và tiếp tục chuyển động theo hướng từ trái sang phải.

Trực quan: Thiết đặt chuyển động của con trỏ trong văn bản hai chiều bằng cách di chuyển đến ký tự kế tiếp nhìn thấy được. Ví dụ, khi dùng phím mũi tên để di chuyển từ phải sang trái trong văn bản tiếng Ả Rập và sau đó là văn bản tiếng Anh ở cùng một câu không đổi, điểm chèn sẽ di chuyển theo hướng từ phải sang trái trong văn bản tiếng Ả Rập rồi tiếp tục bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải của từ tiếng Anh để di chuyển theo hướng từ phải sang trái.

Dùng Lịch Hijri

Nếu lịch Hijri có sẵn, bạn có thể chọn tùy chọn lấy lịch Hijri làm căn cứ cho tham chiếu ngày cơ bản. Nếu bạn không chọn lịch Hijri, cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng lịch dương.

Lưu ý: Access đề nghị bạn chọn một kiểu lịch vào lần đầu tạo cơ sở dữ liệu và không thay đổi thiết đặt đó.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×