Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn

Tùy chỉnh dẫn hướng trên site SharePoint của bạn

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn là người sở hữu site hoặc có quyền sửa trên một trang web SharePoint , bạn có thể tùy chỉnh dẫn hướng cho trang của bạn để cung cấp cho người dùng truy nhập nhanh vào các trang web và trang. Bạn có thể thêm, sửa hoặc loại bỏ nối kết trên menu bên trái trên một site nhóm (còn được gọi là menu khởi động nhanh), menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc hoặc trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub xuất hiện trên tất cả các site được liên kết với trang hub. Để thay đổi kiểu dẫn hướng, hãy xem thay đổi diện mạo của trang SharePoint của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu trang web của bạn đã được tùy chỉnh bằng chủ sở hữu, menu bên trái hoặc trên menu có thể không sẵn dùng.

 • Trong SharePoint, bạn có thể chỉ tùy chỉnh menu bên trái trên site nhóm tại thời điểm này, trừ khi bạn đang trong chế độ cổ điển.

 • Bạn cần chủ sở hữu hoặc sửa quyền để thực hiện thay đổi dẫn hướng của trang.

 • Trong SharePoint Server 2010, bạn có thể tùy chỉnh thanh nối kết trên cùng cho dẫn hướng site.

Chọn phiên bản của SharePoint bên dưới để biết các bước để tùy chỉnh dẫn hướng trên trang SharePoint của bạn.

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã thiết lập tùy chọn phát hành mục tiêu trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái.

  Dẫn hướng bên trái SharePoint

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Di chuột lên vị trí trong menu, nơi bạn muốn thêm nối kết và bấm +.

 3. Trên hộp thoại Thêm một nối kết , hãy chọn một trong các tùy chọn nối kết sau đây:

  • URL để thêm một nối kết đến bất kỳ mục nào, nội bộ hoặc bên ngoài công ty của bạn. Chỉ cần nhập địa chỉ và tên hiển thị cho nối kết.

  • Hội thoại để thêm một nối kết đến hội thoại nhóm Office 365 liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Lịch để thêm một nối kết vào lịch nhóm Office 365 liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Sổ ghi chép để thêm một nối kết vào sổ ghi chép OneNote liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  • Trình lập kế hoạch để thêm một nối kết cho bản thể hiện Microsoft Planner liên kết với site nhóm. Chỉ cần nhập tên hiển thị cho nối kết. Địa chỉ được tự động thêm vào và không thể sửa được.

  Sau đó bấm OK.

 4. Bạn cũng có thể thêm trang vào menu từ danh sách trang của trang web. Chọn trang từ menu bên trái, hãy chọn trang bạn muốn thêm, sau đó bấm ... hoặc bên cạnh trang trong danh sách hoặc trong thanh dẫn hướng trên cùng.

  Thêm nối kết vào menu bên trái

  Bấm Thêm để dẫn hướng.

  Thêm vào tùy chọn dẫn hướng từ danh sách trang

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Lưu ý: Tại mục xử lý tự động bằng SharePoint. Bạn không thể thêm nối kết vào menu gần đây.

 1. Bấm sửa ở bên phải của menu trên cùng.

  Liên lạc menu đầu trang

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Di chuột lên vị trí trong menu, nơi bạn muốn thêm nối kết và bấm + .

  Trên menu sửa SharePoint

 3. Trên hộp thoại Thêm một nối kết , trong hộp địa chỉ , nhập URL cho nối kết bạn muốn thêm.

  Để thêm nối kết đến một trang trong menu bên trái, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn thêm nối kết đến.

  2. Sao chép URL từ thanh địa chỉ.

  3. Dán URL vào hộp địa chỉ

 4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập văn bản Hiển thị cho nối kết. Đây là văn bản sẽ hiển thị trên menu.

  Sau đó bấm OK.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Lưu ý: Có thể mất tới hai giờ để thay đổi này vào thanh dẫn hướng trang hub xuất hiện trên các site được liên kết.

 1. Bấm sửa ở bên phải của thanh dẫn hướng trang hub.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh thanh dẫn hướng trang hub. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với người sở hữu trang hub hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Di chuột lên vị trí trong menu, nơi bạn muốn thêm nối kết và bấm + và sau đó mũi tên xuống.

 3. Trên hộp thoại Thêm một nối kết , trong hộp địa chỉ , nhập URL cho nối kết bạn muốn thêm.

  Để thêm nối kết đến một trang, hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Dẫn hướng đến trang bạn muốn thêm nối kết đến.

  2. Sao chép URL từ thanh địa chỉ.

  3. Dán URL vào hộp địa chỉ

 4. Trong hộp tên hiển thị , hãy nhập văn bản Hiển thị cho nối kết. Đây là văn bản sẽ hiển thị trên menu.

  Sau đó bấm OK.

  Lưu ý: Bạn có thể thêm tới 2 mức phụ nối kết vào thanh dẫn hướng trang hub.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc, trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub …

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh nối kết mà bạn muốn sửa.

 3. Bấm vào Sửa.

  Sửa một nối kết trong menu bên trái

 4. Khi bạn được hoàn tất việc chỉnh sửa nối kết, hãy bấm OK.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc, trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub …

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh nối kết mà bạn muốn di chuyển.

 3. Bấm di chuyển lên hoặc di chuyển xuống dưới.

  Di chuyển một nối kết lên hoặc xuống trong menu bên trái

 4. Lặp lại các bước này cho đến khi nối kết ở vị trí mong muốn.

 5. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Lưu ý: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Thao tác này tạo một nối kết thụt lề bên dưới nối kết khác. Bạn có thể thêm tối đa 2 mức phụ nối kết tới menu bên trái của site nhóm, menu trên cùng của trang thông tin liên lạc, hoặc thanh dẫn hướng trang hub. Khi bạn thêm một nối kết phụ, tạo nối kết mà bạn muốn nó xuất hiện và sau đó thực hiện cho nó một nối kết phụ của một phía trên nó.

Menu bên trái

Cấp độ dẫn hướng bên trái

Trên menu

Dẫn hướng trên cùng mức
 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc, trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh nối kết mà bạn muốn thực hiện một nối kết phụ.

 3. Bấm tạo nối kết phụ.

  Thực hiện một nối kết phụ một nối kết trong menu bên trái

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Điều này sẽ di chuyển một nối kết thụt lề từ trong một nối kết.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc, trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh nối kết phụ mà bạn muốn tăng cấp một nối kết chính.

 3. Bấm tăng cấp con nối kết.

  Tăng cấp con nối kết đến một nối kết chính

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Một số nối kết, chẳng hạn như Thùng rác là nối kết hệ thống và không thể loại bỏ.

 1. Bấm sửa ở cuối menu bên trái trên site nhóm hoặc ở bên phải của menu trên cùng trên trang thông tin liên lạc, trang hub, hoặc thanh dẫn hướng trang hub.

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 2. Bấm vào dấu chấm lửng () bên cạnh nối kết mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Bấm Loại bỏ.

  Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ nối kết thùng rác tại thời điểm này.

  Loại bỏ một nối kết từ menu bên trái

 4. Khi hoàn thành tùy chỉnh dẫn hướng, bấm lưu hoặc bỏ thay đổi, bấm hủy.

Nếu bạn có chủ sở hữu hoặc quyền quản trị, bạn có thể tắt menu bên trái cho site nhóm của bạn.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm Thiết đặt trang. Nếu bạn không nhìn thấy trang thiết đặt, bấm trang thông tin sau đó bấm xem tất cả các thiết đặt trang. Trên một số trang, bạn có thể phải bấm Nội dung trang và sau đó bấm Thiết đặt trang trên menu bên phải trên cùng.

 2. Bên dưới xem và cảm nhận trên Trang thiết đặt trang, hãy bấm Thành phần dẫn hướng.

  Các thành phần dẫn hướng trên menu thiết đặt Site
 3. Kiểm tra hoặc xóa thiết đặt Cho phép khởi động nhanh để tắt hoặc bật tính năng, sau đó bấm OK.

  Bỏ chọn menu khởi động nhanh

Lưu ý: Khi bạn vô hiệu hóa Pa-nen khởi động nhanh, bạn vẫn có thể thấy thùng rác và nút sửa.

Nếu bạn đã bật tính năng phát hành trên trang web của bạn trải nghiệm cổ điển SharePoint , menu bên trái sẽ hiển thị nối kết đến trải nghiệm hiện đại danh sách hoặc thư viện nếu bạn đã thêm chúng vào site của bạn trải nghiệm cổ điển ngoài việc hiển thị các mục từ kho thuật ngữ. Để biết thêm thông tin, hãy xem quản lý bật dẫn hướng cho một site trong SharePointbật tính năng phát hành.

Sửa nối kết trong SharePoint Server 2016 hoặc SharePoint Server 2013

Để bắt đầu sửa các nối kết trên trang web của bạn, hãy bấm vào một trong các tùy chọn Sửa nối kết trên trang.

Sửa nối kết

1. để thay đổi các nối kết trong thanh nối kết trên cùng, hãy bấm Sửa nối kết ở bên phải của menu.

2. để thay đổi các nối kết trong menu bên trái (còn được gọi là thanh khởi động nhanh), hãy bấm Sửa nối kết bên dưới menu.

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy Nối kết sửa, bạn có thể không có quyền để tùy chỉnh dẫn hướng trang. Tối thiểu bạn phải có quyền quản lý danh sách. Liên hệ với chủ sở hữu site hoặc để có được quyền để thực hiện các thay đổi chính bạn hoặc để thay đổi được thực hiện cho bạn.

 1. Bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm nội dung Site.

 2. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào nơi bạn muốn thêm nối kết.

 3. Bấm ứng dụng mà bạn muốn thêm, sau đó kéo nó đến vị trí bạn muốn nó xuất hiện trên khởi động nhanh hoặc thanh nối kết trên cùng.

  Kéo ứng dụng vào dẫn hướng

 4. Bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Để thêm nối kết đến một trang khác, nhập URL.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào nơi bạn muốn thêm nối kết.

 2. Bấm + nối kết.

 3. Nhập tên hiển thị cho nối kết và vị trí đích, đảm bảo rằng bạn bao gồm http:// vào.

 4. Bấm OK để thêm nối kết mới vào thanh nối kết khởi động nhanh hoặc trên cùng.

 5. Bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên hoặc loại bỏ thùng rác.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết, tùy thuộc vào vị trí bạn muốn sửa nối kết.

 2. Đổi tên: Bấm trực tiếp vào nối kết bạn muốn đổi tên và bắt đầu nhập tên mới. Bấm bên ngoài tên đó, sau đó bấm lưu.

 3. Loại bỏ: Bấm X tương ứng với nối kết để loại bỏ nó khỏi bảng điều khiển dẫn hướng, rồi bấm lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Đổi tên nối kết không ảnh hưởng tới trang địa chỉ hoặc URL để nối kết tham chiếu, chỉ menu.

 1. Bấm Sửa nối kết trên khởi động nhanh hoặc trên cùng thanh nối kết tùy thuộc vào vị trí của nối kết mà bạn muốn di chuyển.

 2. Chọn nối kết mà bạn muốn di chuyển, sau đó kéo nó đến vị trí mới trong khu vực dẫn hướng.

  Để thụt lề hoặc tạo một nối kết phụ, hãy kéo nối kết bên dưới và hơi bên phải của nối kết bạn muốn đặt làm nối kết trên cùng.

 3. Lặp lại các bước này cho từng nối kết bạn muốn di chuyển.

 4. Khi bạn đã kết thúc, hãy bấm Lưu.

  Lưu các thay đổi thanh khởi động nhanh

Lưu ý: Bạn có thể kéo các mục ra khỏi gần đây để chính thanh khởi động nhanh. Tuy nhiên bạn không thể kéo các mục vào gần đây.

Cho các trang trong tuyển tập trang nơi tính năng phát hành được bật, bạn có nhiều tùy chọn dẫn hướng để chọn, bao gồm Hiển thị site con và hiển thị thanh dẫn hướng cùng dưới dạng một trang web mẹ trang dẫn hướng (còn được gọi là kế thừa dẫn hướng mẹ). Nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn này, hãy kiểm tra với người quản trị trang web của bạn.

 1. Trên trang nơi bạn muốn thay đổi thiết đặt dẫn hướng, bấm thiết đặt Nút Thiết đặt Office 365 , sau đó bấm thiết đặt trang.

 2. Trên trang thiết đặt trang, bấm diện mạo và cảm nhận, sau đó bấm Khởi động nhanh hoặc thanh nối kết trên cùng...

 3. Chọn tùy chọn cho thanh khởi động nhanh hoặc nối kết trên cùng, ví dụ, để hiển thị site con hoặc hiển thị thanh dẫn hướng cùng dưới dạng trang web mẹ (kế thừa dẫn hướng mẹ).

Các nối kết xuất hiện ở bên trái của trang web của bạn được gọi là nối kết khởi động nhanh. Theo mặc định, khởi động nhanh bao gồm nối kết đến mục gần đây cũng như các mục quan trọng như danh sách và thư viện. Các nối kết ở trên cùng, trong thanh nối kết trên cùng, thường hiển thị trang con trong site của bạn.

Khởi động Nhanh

Khi bạn tạo một danh sách mới hoặc thư viện, nối kết mới tự động xuất hiện bên dưới gần đây trên Khởi động nhanh. Chỉ có các nối kết mới nhất năm xuất hiện trong phần gần đây .

Nối kết Gần đây trên Khởi động Nhanh hiển thị trang, danh sách và thư viện đã tạo gần đây

Lưu ý: Khi bạn tạo một trang mới, nó không tự động xuất hiện trong khởi động nhanh. Bạn phải tạo một nối kết đến trang và thêm nó chính bạn.

Thanh nối kết trên cùng

Bạn cũng có thể tùy chỉnh nối kết dẫn hướng trên thanh nối kết trên cùng của trang web của bạn để đổi sang chữ hoa, sắp xếp lại thứ tự, hoặc thêm nối kết vào site phụ mà người dùng hay ghé thăm nhất.

Dẫn hướng trên đầu trang

Thanh nối kết trên cùng giúp người dùng của trang web của bạn dẫn hướng đến các trang khác trong tuyển tập trang bằng cách hiển thị một hàng của các tab ở phía trên cùng của trang trong trang. Thanh nối kết trên cùng được cũng được gọi là dẫn hướng toàn cầu, vì nó có thể giống nhau trên tất cả các trang trong tuyển tập trang. Tuy nhiên, các trang con có thể được cấu hình để không hiển thị trong thanh nối kết trên cùng của trang mẹ. Các tùy chọn sẵn dùng cho bạn để cấu hình thanh nối kết trên cùng của bạn sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tính năng phát hành được bật cho của bạn tuyển tập sitehay không.

Thao tác sau đây là ví dụ về thanh nối kết trên cùng từ trang web Contoso hư cấu. Tiếp thị, bán hàng, và tài chính là trang con Contoso site cha mẹ.

Thanh nối kết hàng đầu

Bạn có quyền cần thiết để cấu hình dẫn hướng?

Để quản lý dẫn hướng cho một trang web bạn phải có ít quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang. Bạn có quyền cần thiết để cấu hình dẫn hướng cho trang web của bạn nếu Thiết đặt trang web là một tùy chọn trên menu hành động Site Menu Hành động Site và trên trang thiết đặt site mà bạn nhìn thấy lệnh dẫn hướng trong diện mạo và cảm nhận (trên không phát hành trang, bạn sẽ thấy các lệnh Khởi động nhanhthanh nối kết trên cùng trong phần diện mạo và cảm nhận thay vì dẫn hướng.
Thiết đặt Site, Menu Site

Phát hành được bật cho trang của bạn?

Trước khi bạn bắt đầu để cấu hình dẫn hướng cho trang của bạn, bạn cần phải xác định hay không các tính năng phát hành được bật cho các trang trong tuyển tập trang của bạn. Điều quan trọng hiểu hay không site của bạn là một site phát hành vì tùy chọn cấu hình dẫn hướng cho trang phát hành thêm mở rộng hơn các sẵn dùng cho một site phát hành không phải là.

Tùy thuộc vào loại trang nào mà bạn có, bạn sẽ thấy tùy chọn dẫn hướng khác trên trang thiết đặt trang. Đây là cách bạn có thể nhanh chóng xác định loại mà bạn đang làm việc với site:

 1. Trên Hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 2. Xem danh sách các nối kết trên trang Thiết đặt Site trong diện mạo và cảm nhận.

  • Nếu bạn thấy một nối kết có tiêu đề dẫn hướng, sau đó bạn đang làm việc với một site phát hành và bạn có thể cấu hình trang web của bạn bằng cách dùng trang thiết đặt dẫn hướng.
   Dẫn hướng

  • Nếu bạn nhìn thấy nối kết có tiêu đề biểu đồ thanh nối kết trên cùngKhởi động nhanh, sau đó bạn đang làm việc với một trang web không phát hành và bạn có hơn giới hạn bộ tùy chọn dẫn hướng cấu hình sẵn dùng cho bạn.
   Diện mạo và Cảm nhận

Đánh dấu đường dẫn hướng

Bạn không thể cấu hình dẫn hướng đánh dấu đường. Thao tác sau đây là ví dụ về đánh dấu đường dẫn hướng.
Breadcrumb

Bạn có thể cấu hình thanh nối kết trên cùng cho một site để dùng thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ. Nói cách khác, site con kế thừa thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ. Ngoài ra, bạn có thể cấu hình thanh nối kết trên cùng cho một trang thành duy nhất với mà site

Các tùy chọn và thủ tục để cấu hình tính kế thừa cho thanh nối kết trên cùng khác nhau giữa các trang web phát hành và không phát hành trang. Để biết thông tin về cách xác định hay không các tính năng phát hành được bật cho các trang trong tuyển tập trang của bạn, hãy xem "Được phát hành được bật cho site? của bạn" ở trước khi bạn bắt đầu trong bài viết này.

Cấu hình tính kế thừa cho thanh nối kết trên cùng trên một trang web không phát hành

Khi bạn tạo một trang mới trong tuyển tập trang mà các tính năng phát hành không được bật, bạn có thể chọn có bao gồm trang trên thanh nối kết trên cùng của trang web mẹ hay không và có sử dụng thanh nối kết trên cùng từ trang mẹ. Điều này cung cấp cho bạn ba tùy chọn cấu hình khác cho trang của bạn:

 • Inherited và bao gồm trong mẹ     Site được đưa vào như là một tab trên thanh nối kết trên cùng của trang mẹ và dùng thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ. Thanh nối kết trên cùng không thể được cấu hình ở mức này mà không có đầu tiên ngắt kế thừa từ trang mẹ.

 • Inherited không bao gồm trong mẹ     Trang sử dụng thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ nhưng không được cung cấp dưới dạng một tab trên thanh nối kết trên cùng của trang mẹ. Thanh nối kết trên cùng không thể được cấu hình ở mức này mà không có đầu tiên ngắt kế thừa từ trang mẹ.

 • Duy nhất     Site không được cung cấp dưới dạng một tab trên thanh nối kết trên cùng của trang mẹ và không sử dụng thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ. Thanh nối kết trên cùng được cấu hình ở cấp độ này và hoàn toàn riêng từ trang mẹ.

Nếu một trang web được đổi tên khỏi trang tiêu đề, mô tả, và biểu tượng, tên trang web không được Cập Nhật trên thanh nối kết trên cùng. Để thay đổi tên xuất hiện trên thanh nối kết trên cùng, bạn phải chỉnh sửa thanh nối kết trên cùng.

Khi bạn tạo một site con, nó sẽ xuất hiện theo mặc định trên thanh nối kết trên cùng của site cha mẹ và có một thanh nối kết trên cùng duy nhất. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt ở bất kỳ lúc nào. Để cấu hình thiết đặt thanh nối kết trên cùng cho site con:

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong cột diện mạo và cảm nhận , bấm thanh nối kết trên cùng.
  Diện mạo và Cảm nhận

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để tạo các nối kết tùy chỉnh cho site con, hãy bấm Dừng kế thừa các nối kết. Các nối kết từ thanh nối kết trên cùng của trang mẹ không được giữ lại khi bạn cấu hình site con để dừng kế thừa các nối kết.

  • Để sử dụng cùng một nối kết dưới dạng trang web mẹ, hãy bấm Sử dụng nối kết từ mẹ. Các nối kết trên thanh nối kết trên cùng của site con bị xóa khi bạn cấu hình site con để sử dụng thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ.

Cấu hình tính kế thừa cho thanh nối kết trên cùng trên một site phát hành

Khi bạn tạo một site phát hành, bạn có thể chọn dùng thanh nối kết trên cùng từ trang web mẹ hay không. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt ở bất kỳ thời gian sử dụng trang thiết đặt dẫn hướng. Để cấu hình thiết đặt thanh nối kết trên cùng cho site con:

 1. Trên Hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm Thiết đặt trang.

 2. Trong cột diện mạo và cảm nhận , hãy bấm dẫn hướng.

  Dẫn hướng
  Lệnh bộ dẫn hướng ghi chú xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có ít quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần Dẫn hướng toàn cầu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị thanh nối kết trên cùng giống nhau dưới dạng trang web mẹ, hãy chọn Hiển thị các mục dẫn hướng giống như trang web mẹ.

  • Để hiển thị thanh nối kết trên cùng được duy nhất vào trang hiện tại, hãy chọn Hiển thị các mục dẫn hướng bên dưới trang hiện tại.

   Thiết đặt Dẫn hướng Toàn cầu

   Lưu ý: Các tùy chọn này sẽ không sẵn dùng nếu bạn đang ở trang mức cao nhất trong tuyển tập trang của bạn, vì một site mức cao nhất không có trang web mẹ.

 4. Trong phần Dẫn hướng toàn cầu ,

  • Để hiển thị site con của trang hiện tại trên thanh nối kết trên cùng, hãy chọn Hiển thị site con.

  • Để hiển thị các trang của trang hiện tại trên thanh nối kết trên cùng, hãy chọn Hiển thị trang.

  • Để giới hạn số lượng các nối kết đến trang web và trang tự động được hiển thị trên thanh nối kết trên cùng, hãy nhập số cho tối đa số mục động để hiển thị trong này mức dẫn hướng.

 5. Bấm vào OK.

Các bước bạn thực hiện để thêm, sửa hoặc loại bỏ nối kết từ thanh nối kết trên cùng khác nhau tùy thuộc vào các tính năng phát hành được bật cho tuyển tập trang hay không. Để biết thông tin về cách xác định hay không các tính năng phát hành được bật cho các trang trong tuyển tập trang của bạn, hãy xem "Được phát hành được bật cho site? của bạn" ở trước khi bạn bắt đầu trong bài viết này.

Thêm, sửa hoặc loại bỏ nối kết từ thanh nối kết trên cùng của trang không phát hành

Nếu trang web của bạn đang dùng một thanh nối kết trên cùng duy nhất (tức là nó là một trang mức cao nhất hoặc nó không kế thừa thanh nối kết trên cùng của nó từ site mẹ), bạn có thể cấu hình các nối kết xuất hiện trên thanh nối kết trên cùng cho site. Bạn cũng có thể bao gồm nối kết đến các trang khác ngoài tuyển tập trang của bạn.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong cột diện mạo và cảm nhận , bấm thanh nối kết trên cùng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để thêm một nối kết mới, hãy bấm Nối kết dẫn hướng mới. Nhập URL và mô tả cho nối kết. URL có thể nối kết đến bất kỳ đường dẫn hợp lệ, chẳng hạn như thư mục trong trang web này, một chia sẻ trong mạng nội bộ của tổ chức của bạn, hoặc nối kết đến một vị trí trên internet.

   Nối kết Dẫn hướng Mới

  • Để sửa một nối kết, hãy bấm nút sửa bên cạnh nối kết mà bạn muốn sửa Chỉnh sửa và thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết. Bạn chỉ có thể sửa mô tả cho các nối kết mặc định, chẳng hạn như trang đầu.

  • Để loại bỏ một nối kết, bấm nút sửa bên cạnh nối kết Chỉnh sửa , bấm xóa bỏvà sau đó bấm OK.

   Quan trọng: Khi bạn xóa bỏ một tiêu đề từ thanh nối kết trên cùng trên một trang web không phát hành, bất kỳ nối kết nào chứa bên dưới đầu đề đó cũng sẽ bị xóa.

 4. Bấm vào OK.

Thêm, sửa hoặc loại bỏ nối kết từ thanh nối kết trên cùng của một site phát hành

Bạn có thể sử dụng phần dẫn hướng sửa và sắp xếp của trang thiết đặt dẫn hướng để thêm đầu đề mới hoặc nối kết hoặc sửa một đề mục hiện có hoặc nối kết trong thanh nối kết trên cùng.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận, hãy bấm dẫn hướng.

  Lưu ý: Lệnh dẫn hướng sẽ xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có các tại thuê quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần dẫn hướng sửa và sắp xếp , hãy bấm Dẫn hướng toàn cầu để chọn thanh nối kết trên cùng.

  Dẫn hướng Toàn cầu

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy danh sách các nối kết được sắp xếp dưới đầu đề dẫn hướng toàn cầu hoặc dẫn hướng hiện tại, trang web của bạn có thể kế thừa dẫn hướng toàn cầu của nó từ trang web mẹ của nó. Trong trường hợp này, bạn sẽ được giới hạn việc thêm hoặc sửa nối kết trên khởi động nhanh, trừ khi bạn muốn dừng kế thừa dẫn hướng toàn cầu từ trang mẹ.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn muốn sửa đầu đề hoặc nối kết, hãy chọn đề mục hoặc nối kết, sau đó bấm sửa.

  • Nếu bạn muốn thêm đầu đề mới, hãy bấm Thêm đầu đề.

  • Nếu bạn muốn thêm nối kết mới, hãy bấm Thêm nối kết.

   Lưu ý: Nếu bạn chọn đầu đề, nối kết sẽ được thêm dưới đầu đề đó. Nếu bạn chọn một nối kết, nối kết mà bạn tạo sẽ được thêm vào cùng một mức dưới dạng nối kết mà bạn đã chọn.

  • Nếu bạn muốn loại bỏ các đầu đề hoặc nối kết, trong phần dẫn hướng sửa và sắp xếp , hãy chọn đề mục hoặc nối kết để loại bỏ, sau đó bấm xóa.

   Lưu ý: Khi bạn xóa một tiêu đề từ thanh nối kết trên cùng trên một site phát hành, các nối kết chứa bên dưới đầu đề đó sẽ không bị xóa và họ sẽ hiển thị làm đề mục khi đầu đề ban đầu của họ sẽ bị xóa.

 5. Trong hộp thoại Web xuất hiện khi bạn thêm hoặc sửa mục, cấu hình các thao tác sau:

  • Tiêu đề  Nhập tiêu đề của đầu đề hoặc nối kết bạn muốn nó xuất hiện. Yêu cầu có tiêu đề.

  • URL  Nhập URL cho đề mục hoặc nối kết. Một URL cần thiết cho nối kết nhưng không bắt buộc cho đề mục.

   Nếu bạn muốn URL để mở trong cửa sổ trình duyệt Web khác với sử dụng mà trang đó, hãy chọn mở nối kết trong cửa sổ mới.

  • Mô tả  Nhập mô tả cho đề mục hoặc nối kết. Mô tả là một thiết đặt tùy chọn.

  • Người xem  Nếu bạn muốn hạn chế các khả năng hiển thị, hãy nhập hoặc duyệt tới người xem cho đề mục hoặc nối kết. Chỉ người xem, bạn nhập có thể nhìn thấy nối kết hoặc đầu đề (và tất cả mọi thứ tiêu đề). Nếu bạn không nhập bất kỳ thông tin người xem, tất cả khán giả có thể nhìn thấy nối kết. Người xem là một thiết đặt tùy chọn.

   Hộp thoại Đầu đề Dẫn hướng

 6. Bấm vào OK.

Các bước bạn thực hiện để sắp xếp lại các nối kết trên thanh nối kết trên cùng khác nhau tùy thuộc vào các tính năng phát hành được bật cho tuyển tập trang hay không. Để biết thông tin về cách xác định hay không các tính năng phát hành được bật cho các trang trong tuyển tập trang của bạn, hãy xem "Được phát hành được bật cho site? của bạn" ở trước khi bạn bắt đầu trong bài viết này.

Thay đổi thứ tự của các nối kết trên thanh nối kết trên cùng của trang không phát hành

Bạn có thể thay đổi thứ tự các tab được hiển thị trên thanh nối kết trên cùng. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sửa mục trên thanh nối kết trên cùng được phản ánh trong bất kỳ site nào kế thừa trên nối kết thanh dẫn hướng từ trang web của bạn.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm nối kết trên cùng thanh.

 3. Bấm thay đổi thứ tự.

 4. Trong cột Thứ tự liên kết , bấm Tùy chọn trong danh sách các thay đổi thứ tự mà các nối kết xuất hiện trên thanh nối kết trên cùng.

 5. Bấm vào OK.

Theo cách thủ công thay đổi thứ tự của các nối kết trên thanh nối kết trên cùng của một site phát hành

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm dẫn hướng.

  Lưu ý: Lệnh dẫn hướng sẽ xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có các tại thuê quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần dẫn hướng sửa và sắp xếp , trong phần Dẫn hướng toàn cầu, hãy chọn mục bạn muốn di chuyển và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để di chuyển một mục ở bên trái trên thanh nối kết trên cùng, bấm Di chuyển lên

  • Để di chuyển một mục ở bên phải trên thanh nối kết trên cùng, hãy bấm Di chuyển xuống.

   Di chuyển dẫn hướng toàn cầu

 4. Lặp lại bước 3 để thay đổi thứ tự bất kỳ mục bổ sung.

 5. Khi bạn kết thúc việc sắp xếp lại các mục, bấm OK.

Tự động sắp xếp các mục trên thanh nối kết trên cùng trên một site phát hành

Nếu bạn đang làm việc trên một site mà các tính năng phát hành được bật, bạn có thể cấu hình dẫn hướng mục để sắp xếp tự động, chẳng hạn như theo tiêu đề.

Quan trọng: Thiết đặt sắp xếp áp dụng cho cả thanh nối kết trên cùng và khởi động nhanh. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện được áp dụng cho cả hai các thành phần dẫn hướng.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm dẫn hướng.

  Lưu ý: Lệnh dẫn hướng sẽ xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có các tại thuê quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần sắp xếp , hãy chọn sắp xếp tự động để sắp xếp trang con, nối kết dẫn hướng, danh sách, thư viện và trang tự động trong thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thứ tự bảng chữ cái hoặc số dựa trên các mục tiêu đề, ngày tháng tạo hoặc cuối cùng Ngày sửa đổi.

  Nếu bạn muốn sắp xếp tất cả các mục dẫn hướng theo cách thủ công ngoại trừ trang, bấm sắp xếp theo cách thủ công, sau đó chọn hộp kiểm tự động sắp xếp trang . Chỉ các trang sẽ được sắp xếp theo thiết đặt cấu hình trong phần Sắp xếp tự động .

  Sắp xếp

  1. Trong Sắp xếp tự động phần, trong danh sách sắp xếp theo , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Để sắp xếp các mục theo tiêu đề, hãy chọn tiêu đề.

   • Để sắp xếp các mục theo ngày tháng đã tạo ra, hãy chọn Tạo ngày.

   • Để sắp xếp các mục theo ngày mà họ đã được sửa đổi lần cuối, hãy chọn Ngày sửa đổi cuối cùng.

  2. Xác định thứ tự sắp xếp bằng cách chọn một trong hai trong thứ tự tăng dần (A, B, C hoặc 1,2,3) hoặc trong thứ tự giảm dần (C, B, A hoặc 3,2,1).

  3. Bấm vào OK.

Nếu bạn đang làm việc trên một site mà các tính năng phát hành được bật, bạn có thể chọn Hiển thị hoặc ẩn các trang và site con trên thanh nối kết trên cùng.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm dẫn hướng.

  Lưu ý: Lệnh dẫn hướng sẽ xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có các tại thuê quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần dẫn hướng sửa và sắp xếp , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nếu bạn muốn hiển thị một trang con hoặc trang bị ẩn, hãy chọn mục, sau đó bấm Hiển thị.

  • Nếu bạn muốn ẩn một trang con hoặc trang đang hiển thị trên thanh nối kết trên cùng, hãy chọn mục, sau đó bấm ẩn.

   Di chuyển dẫn hướng toàn cầu

   Lưu ý: 

   • Lệnh ẩnhiện sẵn dùng chỉ cho mục dẫn hướng site con hoặc trang. Bạn không thể ẩn đầu đề hoặc nối kết.

   • Khi bạn chọn một mục đang hiển thị trong thanh khởi động nhanh, chỉ ẩn tùy chọn sẵn dùng. Khi bạn chọn một mục hiện ẩn trong khởi động nhanh, chỉ Hiển thị tùy chọn được hiển thị.

Nếu bạn đang làm việc trên một site phát hành, bạn có thể xác định xem bạn muốn site con và trang của trang web của bạn được hiển thị tự động trong thanh nối kết trên cùng. Trong thanh nối kết trên cùng, site con và trang của trang hiện tại Hiển thị dưới dạng tab mới (này giả định trang không kế thừa dẫn hướng của nó từ site mẹ). Nếu bạn chọn để hiển thị site con và/hoặc trang cho tất cả các site trong tuyển tập trang, site con và trang bên dưới trang con của trang mức đỉnh Hiển thị dưới dạng nối kết trong menu thả xuống từ các tab có liên quan trong thanh nối kết trên cùng.

Menu Thả Xuống

Lưu ý: Nếu bạn quyết định để hiển thị mục dẫn hướng cho trang hoặc trang con, site của bạn có thể xuất hiện phức tạp hơn nếu site của bạn có nhiều trang con hoặc trang. Nếu cấu trúc của tuyển tập trang tổng thể của bạn sẽ không thể tập trung theo kế hoạch hoặc quản lý, bạn có thể muốn cấu hình trang web của bạn sao cho site con và các trang không tự động hiển thị.

 1. Trên hành động trang menu Menu Hành động Site , bấm thiết đặt trang.

 2. Trong phần diện mạo và cảm nhận , hãy bấm dẫn hướng.

  Lưu ý: Lệnh dẫn hướng sẽ xuất hiện trong phần diện mạo và cảm nhận chỉ khi tính năng phát hành được bật cho site của bạn và bạn có ít quyền được cấp bằng cách được thêm vào nhóm người thiết kế SharePoint mặc định cho trang.

 3. Trong phần Dẫn hướng toàn cầu , hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiển thị nối kết đến các trang con trong thanh nối kết trên cùng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị site con .

  • Để hiển thị nối kết đến các trang trong thanh nối kết trên cùng, hãy chọn hộp kiểm Hiển thị trang .

  • Để ẩn nối kết đến các trang con trong thanh nối kết trên cùng, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị site con .

  • Để ẩn nối kết đến các trang trong thanh nối kết trên cùng, hãy xóa hộp kiểm Hiển thị trang .

  • Nếu bạn cấu hình trang web của bạn để hiển thị site con và trang, nhưng trang web của bạn được thiết lập để hiển thị thanh dẫn hướng toàn cầu (thanh nối kết trên cùng) cho trang web mẹ của nó, bạn sẽ không nhìn thấy nối kết đến các site con và các trang trong thanh dẫn hướng cho trang web hiện tại của bạn, trừ khi phần dẫn hướng cho mẹ Trang web cũng được cấu hình để hiển thị site con và trang.

  • Nếu bạn đang cấu hình dẫn hướng cho trang mức cao nhất và bạn muốn trang hoặc trang con dưới trang con của site mức cao nhất xuất hiện trên menu thả xuống từ thanh nối kết trên cùng, bạn cần phải cấu hình site mức cao nhất để hiển thị site con và các trang và bạn cũng cần phải cấu hình các site con riêng lẻ để hiển thị site con và trang của họ.

  • Nếu bạn không muốn tất cả các trang con hoặc trang để hiển thị, bạn có thể ẩn các trang và trang con riêng lẻ sau khi bạn cấu hình chúng để hiển thị. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hiển thị hoặc ẩn site con và trang trên thanh nối kết trên cùng trong bài viết này.

Các liên kết liên quan

Để thêm nối kết vào trang của bạn thay vì menu bên tay trái hoặc trên menu, hãy xem Thêm một nối kết đến một trang.

Để tạo các trang mới mà bạn có thể nối kết đến, hãy xem Thêm trang vào một trang.

Để thay đổi màu, nền và trang web của bạn sẽ trông như thế nào, hãy xem thay đổi diện mạo của trang SharePoint của bạn.

Để thay đổi tên, mô tả, logo, hoặc các thiết đặt khác, hãy xem quản lý thiết đặt site nhóm SharePoint của bạn.

Để tạo một site trong SharePoint Online, hãy xem tạo một site nhóm trong SharePoint Online hoặc tạo một liên lạc site trong SharePoint Online.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×