Truy vấn tiêu chí, phần 2: như là gì?

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong phần 1 của chuỗi 3-phần này, chúng tôi là một ví dụ cơ bản về cách sử dụng tiêu chí trong truy vấn để thực hiện câu hỏi của truy vấn cụ thể hơn. Đó là tuyệt vời nếu bạn biết chính xác những gì bạn đang tìm kiếm. Nhưng nếu bạn muốn xem những khớp với – nói, tất cả mọi người có họ bắt đầu với Th? Bạn đang ở trong may mắn – truy nhập có các công cụ mạnh mẽ bạn có thể sử dụng trong tiêu chí truy vấn để truy xuất những kết quả khớp: đại diện ký tự và toán tử LIKE.

Ký tự đại diện

Nếu bạn đã từng chơi xi, bạn có thể đoán ký tự đại diện làm gì: họ có thể được thay thế cho các ký tự. Có mười ký tự đại diện, nhưng chỉ năm có thể được dùng trong bất kỳ cơ sở dữ liệu đã cho. Năm nào đáp ứng một tiêu chuẩn còn được gọi là ANSI-89, và một trong các năm đáp ứng tiêu chuẩn ANSI-92; mỗi cơ sở dữ liệu hỗ trợ một chuẩn hoặc khác, nhưng không phải cả hai. Bạn có thể đặt tùy chọn để xác định chuẩn ANSI sử dụng.

Ký tự ANSI-89

Ký tự

Mô tả

Ví dụ

*

Khớp với bất kỳ số ký tự.
Bạn có thể dùng dấu hoa thị bất kỳ chỗ nào trong một chuỗi ký tự.

WH * sẽ tìm what, white và why, nhưng không tìm awhile hoặc watch.

?

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B?ll tìm ball, bell và bill

[ ]

Sử dụng với các ký tự (được đặt trong dấu ngoặc).
Khớp với bất kỳ ký tự duy nhất trong dấu ngoặc.

B [ ae ] LL sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill

!

Sử dụng bên trong dấu ngoặc đơn cùng với các ký tự.
Khớp với bất kỳ ký tự nào không phải trong dấu ngoặc.

b [! AE ] LL sẽ tìm bill và bull nhưng không tìm ball hoặc bell

-

Sử dụng bên trong dấu ngoặc đơn cùng với các ký tự.
Khớp với bất kỳ một trong một phạm vi ký tự.
Bạn phải xác định phạm vi theo thứ tự (A đến Z, không Z đến A).

b [a-c] d sẽ tìm bad, bbd và bcd

#

Khớp với bất kỳ ký tự số duy nhất nào.

1 #3 sẽ tìm 103, 113 và 123

Ký tự ANSI-92

Ký tự

Mô tả

Ví dụ

%

Khớp với bất kỳ số ký tự.
Nó có thể được dùng làm ký tự đầu tiên hoặc cuối cùng trong chuỗi ký tự.

WH % sẽ tìm what, white và why, nhưng không tìm awhile hoặc watch.

_

Khớp với mọi ký tự chữ cái đơn.

B_ll tìm ball, bell và bill

[ ]

Sử dụng cùng với các ký tự.
Khớp với bất kỳ ký tự duy nhất trong dấu ngoặc.

B [ ae ] LL sẽ tìm ball và bell nhưng không tìm bill

^

Sử dụng bên trong dấu ngoặc đơn cùng với các ký tự.
Khớp với bất kỳ ký tự nào không phải trong dấu ngoặc.

b [^ ae ] LL sẽ tìm bill và bull nhưng không ball hoặc bell

-

Sử dụng bên trong dấu ngoặc đơn cùng với các ký tự.
Khớp với bất kỳ một trong một phạm vi ký tự.
Bạn phải xác định phạm vi theo thứ tự (A đến Z, không Z đến A).

b [a-c] d sẽ tìm bad, bbd

Toán tử LIKE

Truy nhập yêu cầu từ "Thích" trong bất kỳ tiêu chí sử dụng ký tự đại diện. Bạn sử dụng toán tử LIKE ngay lập tức trước chuỗi chứa các ký tự đại diện. Truy nhập cũng phải chuỗi đặt trong dấu trích dẫn. Ví dụ, để phù hợp với dữ liệu văn bản có chứa chữ T , bạn sẽ sử dụng biểu thức này:

Chẳng hạn như "* t *"

Trong các phiên bản gần đây, Access thêm các dấu như toán tử và báo giá cho bạn nếu bạn bỏ qua chúng. Vì vậy, nếu bạn sử dụng biểu thức * t * Access thay đổi để chẳng hạn như "* t *" khi bạn chạy truy vấn hoặc di chuyển con trỏ bên ngoài tiêu chí.

Ký tự xem như và ký tự đại diện trong hành động

Nếu bạn muốn xem một video chứng minh sử dụng các công cụ, hãy thử này trên video như YouTube và ký tự đại diện trong tiêu chí truy vấn Access.

Tiếp theo trong phần 3 của chuỗi 3-phần này: nhắc nhập mục bằng cách dùng tham số.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×