Truy vấn lại hoặc làm mới dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chia sẻ một cơ sở dữ liệu qua mạng, Microsoft Access Cập nhật thông tin tại khoảng đã đặt trước. Để xem dữ liệu mới nhất, làm mới các bản ghi từ dạng xem biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu, trên các tab nhà , bấm Làm mới tất cả >làm mới. Quy trình làm mới Cập nhật dữ liệu hiện có trong biểu dữ liệu hoặc biểu mẫu, và không sắp xếp lại các bản ghi, Hiển thị bản ghi mới, hoặc loại bỏ bất kỳ bản ghi đã bị xóa bỏ hoặc bản ghi không đáp ứng tiêu chí cụ thể. Đối với một cụ thể thêm hoặc Cập Nhật toàn diện, hãy dùng macro để truy vấn lại dữ liệu.

Lưu ý: Quá trình truy vấn lại dữ liệu có thể mất thời gian tùy thuộc vào kích thước của tập bản ghi.

Bạn muốn làm gì?

Đặt chu kỳ làm mới

Truy vấn lại dữ liệu theo cách thủ công

Truy vấn lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khách hàng

Truy vấn lại dữ liệu trong ứng dụng Access

Đặt chu kỳ làm mới

Theo mặc định, Access sẽ làm mới dữ liệu 60 giây một lần nhưng bạn có thể đặt chu kỳ làm mới theo cách sau đây:

 1. Bên dưới tệp, bấm tùy chọn > Thiết đặt máy khách.

 2. Trong Nâng cao, hãy thay đổi thiết đặt cho Chu kỳ làm mới (giây).

Đầu Trang

Truy vấn lại dữ liệu theo cách thủ công

 • Nhấn SHIFT+F9.

Đầu Trang

Truy vấn lại dữ liệu trong cơ sở dữ liệu khách hàng

Bạn có thể tạo một macro và gắn nó với sự kiện để tự động truy vấn lại dữ liệu khi một sự kiện xuất hiện. Ví dụ, để truy vấn dữ liệu trong một biểu mẫu mỗi khi biểu mẫu nhận được tiêu điểm. Bạn có thể tạo một macro và gắn nó với sự kiện Khi Có Tiêu điểm của biểu mẫu bằng thực hiện quy trình sau:

 1. Trên các tab tạo , bấm Macro. Nếu lệnh này không sẵn dùng, hãy bấm một trong hai mô-đun hoặc Mô-đun lớp, sau đó bấm Macro.

 2. Bấm mũi tên trong hộp cạnh dấu cộng (+) màu xanh và chọn Truy vấn lại.

 3. Lưu macro và đóng Bộ dựng Macro.

 4. Mở biểu mẫu mà bạn muốn trong Cửa sổ thiết kế. Nếu trang thuộc tính không hiển thị, hãy nhấn F4.

 5. Với biểu mẫu được chọn, trên trang thuộc tính, bấm tab Sự kiện.

 6. Trên tab Sự kiện, hãy bấm vào mũi tên trong thuộc tính Khi Có Tiêu điểm rồi bấm vào tên của macro  — Truy vấn lại.

 7. Lưu biểu mẫu.

Đầu Trang

Truy vấn lại dữ liệu trong ứng dụng Access

Ứng dụng Access chạy trên máy chủ. Bạn phải dùng macro Truy vấn lại Bản ghi để truy vấn lại dữ liệu trong một ứng dụng Access. Macro này truy vấn lại tập bản ghi hiện thời.

 1. Mở biểu mẫu mà bạn muốn, bấm Hành động rồi bấm Hiện thời.

 2. Từ danh Mục hành động, hãy bấm RequeryRecords. Nếu bạn chọn để trống các nơi =, không lọc bổ sung được thực hiện trên trang kết quả và bỏ vào OrderBy = làm trống, sắp xếp cụ thể không được thực hiện.

 3. Lưu biểu mẫu.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×