Truy sâu vào dữ liệu PivotTable

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Truy sâu vào lượng lớn dữ liệu trong cấu trúc phân cấp PivotTable luôn là công việc tốn kém thời gian với nhiều thao tác bung rộng, thu nhỏ và lọc.

Trong Excel 2013, tính năng Khám phá Mới cho phép bạn truy sâu vào khối Xử lý Phân tích Trực tuyến (Online Analytical Processing, OLAP) hay Cấu trúc phân cấp PivotTable dựa trên Kiểu Dữ liệu để phân tích chi tiết dữ liệu trên nhiều cấp độ khác nhau. Khám phá Nhanh cho phép bạn dẫn hướng dữ liệu bạn muốn xem và hành động như một bộ lọc khi bạn truy sâu xuống. Nút hiện lên bất kỳ khi nào bạn chọn một mục trong một trường.

Thư viện Khám phá Nhanh

Bạn thường bắt đầu bằng cách truy sâu xuống đến cấp độ tiếp theo trong cấu trúc phân cấp. Đây là cách thực hiện:

 1. Trong khối OLAP hay PivotTable Kiểu Dữ liệu, hãy chọn một mục (như Phụ kiện trong ví dụ của chúng ta) trong trường (như trường Thể loại trong ví dụ của chúng ta).

Bạn có thể truy sâu xuống chỉ một mục tại một thời điểm.

 1. Bấm nút Khám phá Nhanh Nút Khám phá Nhanh xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải vùng chọn của bạn.

Nút Khám phá Nhanh

 1. Trong hộp Khám phá, hãy chọn mục bạn muốn khám phá và bấm Truy sâu Xuống.

Nút Truy sâu Xuống trong hộp Khám phá

Giờ bạn sẽ thấy dữ liệu thể loại con cho mục đó (Trong trường hợp này là sản phẩm Phụ kiện).

PivotTable hiện các mục bạn đã truy sâu xuống

 1. Tiếp tục dùng Khám phá Nhanh cho đến khi bạn đến được dữ liệu mong muốn.

  Lưu ý: 

  • Bạn không thể truy sâu xuống trong cấu trúc phân cấp ngang bằng (chẳng hạn như cấu trúc phân cấp hiện thuộc tính của cùng một mục nhưng không cung cấp dữ liệu trên một cấp độ tiếp theo) hoặc cấu trúc phân cấp khác không có dữ liệu trên nhiều cấp độ.

  • Nếu bạn có các mục được nhóm trong PivotTable, bạn có thể truy sâu xuống trên tên nhóm giống như cách thức bạn truy sâu xuống trên các mục khác.

  • Bạn có thể truy sâu xuống trên một tập đã đặt tên (tập các mục bạn dùng thường xuyên hay kết hợp các mục từ nhiều cấu trúc phân cấp khác nhau).

Truy ngược lên để khám phát chi tiết ảnh

Sau khi truy sâu xuống, bạn có thể truy ngược lên trở lại để phân tích dữ liệu tóm tắt. Trong khi Hoàn tác trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh đưa bạn trở lại nơi bạn đã bắt đầu, truy ngược lên sẽ cho phép bạn thực hiện bất kỳ đường dẫn nào khác ngược lên trên để bạn có hiểu biết rõ hơn về bức tranh lớn hơn.

 1. Trong cấu trúc phân cấp PivotTable mà bạn đã truy sâu vào, hãy chọn mục bạn muốn truy ngược lên.

 2. Bấm nút Khám phá Nhanh Nút Khám phá Nhanh xuất hiện ở góc dưới cùng bên phải vùng chọn của bạn.

 3. Trong hộp Khám phá, hãy chọn mục bạn muốn khám phá và bấm Truy ngược Lên.

Nút Truy ngược Lên trong hộp Khám phá

Bây giờ bạn đang xem dữ liệu từ cấp cao hơn.

 1. Tiếp tục dùng Khám phá Nhanh cho đến khi bạn đến được dữ liệu mong muốn.

  Lưu ý: 

  • Bạn có thể muốn truy ngược lên cấp độ cao hơn của cấu trúc phân cấp cùng lúc. Bấm chuột phải vào mục bạn muốn truy ngược lên, bấm Truy sâu Xuống/Truy ngược Lên, rồi chọn cấp độ bạn muốn truy ngược lên.

  • Nếu bạn đã nhóm các mục trong PivotTable, bạn có thể truy ngược lên tên nhóm.

  • Bạn có thể truy ngược lên đến một tập đã đặt tên (tập hợp các mục bạn dùng thường xuyên hay kết hợp các mục từ nhiều cấu trúc phân cấp khác nhau).

Thông tin thêm về PivotTable

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×