Truy nhập trình hướng dẫn giải pháp - thay đổi mã sản phẩm

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong trình hướng dẫn giải pháp truy nhập, trường mã sản phẩm là một GUID là nhận dạng nợ gốc của một ứng dụng hoặc sản phẩm.

 • Cập Nhật có thể phóng to hoặc thu cây tính năng cấu phần, nhưng nó không phải tổ chức lại cấu trúc phân cấp hiện có của tính năng và cấu phần mô tả bằng các tính năng và FeatureComponents bảng. Nó có thể thêm một tính năng mới vào cấu phần tính năng cây hiện có. Nếu nó sẽ loại bỏ một tính năng mẹ, nó cũng phải loại bỏ tất cả các tính năng con của tính năng bị loại bỏ.

 • Cập Nhật có thể thêm một cấu phần mới hoặc tính năng mới hoặc hiện có.

 • Cập Nhật không phải thay đổi mã cấu phần của bất kỳ thành phần. Do đó, nhỏ Cập Nhật hoặc phụ nâng cấp phải không bao giờ thay đổi tên của một cấu phần chính tệp vì này yêu cầu thay đổi cấu phần mã.

 • Cập Nhật không phải thay đổi tên của tệp .msi của gói cài đặt. Thay vào đó, vì nó sửa đổi gói, nó sẽ thay đổi gói mã. Lưu ý rằng này có nghĩa là rằng Cập Nhật có thể thay đổi các bảng, hành động tùy chỉnh và hộp thoại trong tệp .msi mà không thay đổi tên của tệp.

 • Cập Nhật có thể thêm, loại bỏ hoặc chỉnh sửa tệp, khóa đăng ký hoặc lối tắt của thành phần không được chia sẻ bằng hai hoặc nhiều tính năng. Nếu bản Cập Nhật điều chỉnh versioned tệp, phiên bản tệp đó phải được tăng lên trong bảng tệp. Nếu bản Cập Nhật sẽ loại bỏ tài nguyên, nó cũng sẽ cập nhật bảng RemoveFile và RemoveRegistry để loại bỏ bất kỳ tệp chưa sử dụng, khóa đăng ký hoặc lối tắt đã được cài đặt.

 • Cập Nhật một cấu phần được chia sẻ hai hoặc nhiều tính năng phải tương thích ngược với tất cả các ứng dụng và các tính năng sử dụng cấu phần. Cập Nhật có thể sửa đổi tài nguyên của một cấu phần được chia sẻ, chẳng hạn như tệp, mục đăng ký và lối tắt, miễn là các thay đổi là tính tương thích. Không nên cập nhật thêm hoặc loại bỏ tệp, mục đăng ký hoặc lối tắt khỏi một cấu phần được chia sẻ.

 • Cập Nhật nhỏ được giao dưới dạng một gói Windows Installer. (Một sản phẩm đầy đủ CD-ROM thường không được cung cấp một bản Cập Nhật nhỏ.)

Mã sản phẩm phải được thay đổi nếu bất kỳ thao tác sau là đúng đối với bản Cập Nhật:

 • Cài đặt coexisting gốc và cập nhật sản phẩm trên cùng một hệ thống phải có thể xảy ra.

 • Tên của tệp .msi đã thay đổi.

 • Mã cấu phần của một thành phần hiện có đã thay đổi.

 • Một cấu phần sẽ bị loại bỏ từ một tính năng hiện có.

 • Có được thực hiện một tính năng hiện có vào con của một tính năng hiện có.

 • Một tính năng hiện có con đã bị loại bỏ khỏi tính năng mẹ của nó.

 • Một cấu phần có thể được thêm vào một tính năng hiện có mà không cần phải thay đổi mã sản phẩm.

Lưu ý: Thêm một tính năng con mới, bao gồm hoàn toàn cấu phần mới vào một tính năng hiện có không yêu cầu thay đổi mã sản phẩm.

Tính năng con mới có thể được biên soạn bởi bao gồm msidbFeatureAttributesFollowParent và msidbFeatureAttributesUIDisallowAbsent trong trường thuộc tính của bảng tính năng. Nếu nâng cấp phụ chỉ thêm các tính năng con mới, sau đó cài đặt lại = tất cả là đủ bắt buộc quá trình cài đặt các tính năng con mới.

Tính năng con mới có thể được ẩn khỏi người dùng. Để đồng bộ hóa cài đặt trạng thái của một tính năng con mới với tính năng mẹ của nó, hãy đặt msidbFeatureAttributesFollowParent và msidbFeatureAttributesUIDisallowAbsent bit cho tính năng con.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×