Truy nhập sổ ghi chép trên iPhone hoặc iPad của bạn từ máy tính của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú đã tạo bằng OneNote for iPad hoặc iPhone tự động đồng bộ với OneDrive và SharePoint và có thể truy nhập từ máy tính của bạn.

Sổ ghi chép OneDrive

  1. Từ trình duyệt Web trên PC hoặc máy Mac, hãy đăng nhập vào OneDrive bằng tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Tìm sổ ghi chép bạn muốn rồi mở ra.

Sổ ghi chép SharePoint

  1. Từ trình duyệt Web trên PC hoặc máy Mac, hãy mở site SharePoint.

  2. Tìm sổ ghi chép bạn muốn rồi mở ra.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×