Truy nhập lỗi khi người dùng sẽ cố gắng kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng phát hành SharePoint Server

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Vấn đề

Cân nhắc kịch bản sau đây.

  • Người dùng SharePoint Online có ít quyền Toàn quyền kiểm soát đối với site con.

  • Người dùng cùng một có giới hạn quyền, hoặc không có quyền, cho tuyển tập trang có chứa trang con.

  • Khi người dùng duyệt đến Trang tính năng trang cho site con và sau đó bấm kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cho tính năng phát hành SharePoint Server, người dùng nhận được một thông báo lỗi sau đây:

Truy nhập bị từ chối

Rất tiếc, bạn không có quyền truy nhập vào trang này

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, có một người quản trị tuyển tập trang kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng trên trang con. Hoặc, người quản trị có thể thêm người dùng bị ảnh hưởng đến một nhóm Người quản lý cấu trúc phân cấp cho tuyển tập trang có chứa trang con.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý nhóm SharePoint, hãy xem quyền đối với trang SharePoint tùy chỉnh.

Xem thêm thông tin

hành vi dự kiến trong SharePoint Online là của mình. Người dùng phải có quyền truy nhập vào tuyển tập trang mẹ thông qua nhóm Người quản lý cấu trúc phân cấp để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng site phát hành SharePoint Server cho site con.


Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến Cộng đồng Microsoft.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×