Truy nhập cá nhân bổ trợ của bạn từ Office Store

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Office bằng công việc của bạn hoặc tài khoản trường học của bạn sẽ không thể cài đặt bất cứ bổ trợ bạn có thể đã mua bằng cách dùng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn. Để sửa lỗi mà bạn cần phải đăng nhập vào Office Store với tài khoản Microsoft của bạn.

Kết nối đến Office Store với tài khoản Microsoft cá nhân của bạn

  1. Trong bất kỳ ứng dụng Office nào, chẳng hạn như Word hoặc Excel bấm tệp > tài khoản.

  2. Trên tài khoản trang chọn Thêm dịch vụ.

    Tab Tài khoản trong Word Backstage Hiển thị nút thêm dịch vụ
  3. Chọn Office Store và sau đó Office Store từ bay ra xuất hiện.

  4. Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Bây giờ, bạn sẽ có thể truy nhập bổ trợ bạn mua bên dưới tài khoản Microsoft cá nhân của bạn. Bổ trợ này sẽ thay thế bổ trợ mà bạn có thể có đã mua với tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

Quan trọng: Nếu tổ chức của bạn làm cho bổ trợ sẵn dùng cho bạn thông qua tài khoản công ty hoặc trường học của bạn, những mục này sẽ không có bị ảnh hưởng và vẫn sẽ có thể truy nhập cho bạn.

Xem thêm

Xem, quản lý và cài đặt bổ trợ trong các chương trình Office

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×