Truy nhập Nguồn cấp OData từ Power Query

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem mục Get & Transform trong Excel 2016.

Với Power Query, bạn có thể truy nhập nguồn cấp OData trong Power BI cho Trung tâm quản trị Office 365 bằng cách dùng Power Query cho Excel sử dụng xác thực Microsoft Online Services ID hoặc xác thực Windows.

Lưu ý:  Máy khách Power Query phải được đặt trong cùng mạng công ty với máy chứa Cổng kết nối Quản lý dữ liệu; nếu không, máy khách Power Query không thể truy nhập vào dữ liệu bao gồm trong nguồn cấp OData.

Sau khi người quản trị cho phép nguồn cấp OData cho nguồn dữ liệu tại cơ sở, người quản trị có thể xem nguồn cấp URL cho OData trong Trung tâm quản trị. Người quản trị có thể cung cấp URL cho một người dùng, có thể truy nhập vào nguồn cấp OData từ Power Query cho Excel sử dụng Microsoft Online Services ID hoặc xác thực Windows (chỉ khi tùy chọn này được bật riêng biệt).

Khi bạn bật nguồn cấp này, siêu dữ liệu cho nguồn cấp được tự động chỉ mục trong Danh mục Dữ liệu, một cấu phần của chức năng Quản lý Thông tin Tự Phục vụ (SSIM) của Power BI cho Office 365. Người dùng có thể tìm kiếm và khám phá nguồn cấp bằng cách sử dụng tính năng Tìm kiếm Trực tuyến của Power Query cho Excel.

Phần sau đây mô tả cả hai cách – dùng URL và tính năng Tìm kiếm Trực tuyến từ Power Query cho Excel – để sử dụng nguồn cấp OData do nguồn dữ liệu tại cơ sở đưa ra.

Quan trọng: Tải xuống Microsoft Power Query cho Excel từ đây nếu bạn không có nó đã được cài đặt trên máy tính của bạn hoặc bạn không nhìn thấy phần tổ chức trên ruy-băng POWERQUERY trong Excel, đã không sẵn dùng trong phiên bản trước của Power Query.

Dùng URL để truy cập nguồn cấp OData

Là người quản trị CNTT, bạn có thể muốn kiểm tra việc truy cập URL trước khi chuyển nó cho người quản lý dữ liệu. Quy trình sau đây hướng dẫn bạn cách lấy URL tới nguồn cấp OData và sau đó sử dụng URL để truy cập vào nguồn cấp.

Lấy URL cho Nguồn cấp OData từ Trung tâm Quản trị Power BI

 1. Trong Trung tâm Quản trị Power BI, bấm nguồn dữ liệu ở menu bên trái.

 2. Bấm vào … (dấu chấm lửng) kế bên nguồn dữ liệu để xem cửa sổ bật lên.

 3. Sao chép URL của Nguồn Cấp OData vào bảng tạm bằng cách chọn toàn bộ văn bản và nhấn Ctrl + C hoặc bấm chuột phải và bấm Sao chép.

URL này là trên nền tảng điện toán đám mây URL sử dụng giao thức HTTPS sẽ nhận được giải quyết để HTTP/HTTPS dựa trên cơ sở URL. Lợi ích của phương pháp này là bất kể cách nguồn cấp OData cấu hình để truy nhập (HTTP/HTTPS), người dùng sử dụng cùng một URL.

Ví dụ: https://<domain name>.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB sẽ được giải quyết để http://<machine name>.<on-cơ sở miền name>.corp.microsoft.com:8000/TestDBhoặc https://<machine name>.<on-cơ sở miền name>.corp.microsoft.com:8000/TestDB.

Truy nhập nguồn cấp OData từ Power Query dành cho Excel

Microsoft Power Query cho Excel là một bổ trợ Excel mà tăng cường khả năng trải nghiệm trí tuệ thương nghiệp tự phục vụ trong Excel bằng cách đơn giản hóa truy nhập và khám phá dữ liệu. Nếu bạn không có Power Query được cài đặt trên máy tính của bạn, cài đặt nó từ dưới đây.

Để truy cập nguồn cấp OData từ Power Query:

 1. Khởi chạy Excel và chuyển đến tab POWER QUERY .

 2. Bấm Từ Nguồn Khác trên ribbon, rồi bấm Từ Nguồn cấp OData.

 3. Trong hộp thoại Nguồn cấp OData, hãy dán URL bạn đã sao chép vào bảng tạm trước đây và bấm OK.

 4. Chọn Microsoft Online Services IDhoặc Windows cho xác thực. Nếu bạn chọn Microsoft Online Services ID và bạn hiện đang không đăng nhập vào Microsoft Online Services, bạn sẽ cần phải đăng nhập bằng tài khoản có quyền truy nhập vào nguồn cấp OData. Bạn sẽ có quyền truy nhập nguồn cấp bằng xác thực Windows chỉ khi truy nhập bằng xác thực được bật bởi người quản trị bằng cách dùng Trung tâm quản trị Power BI.

  Lưu ý: Khi người quản trị cho phép một nguồn cấp OData cho nguồn dữ liệu, theo mặc định, xác thực ID Dịch vụ trực tuyến của Microsoft chỉ được hỗ trợ cho máy khách truy nhập nguồn cấp. Người quản trị sử dụng các trang chung của tab thiết đặt trong Trung tâm quản trị để cho phép truy cập vào nguồn cấp OData bằng xác thực Windows. Hãy xem quản trị Power BI là gì? để biết thêm chi tiết.

 5. Trong ngăn Dẫn hướng, bạn sẽ thấy các nguồn cấp do nguồn dữ liệu này đưa ra.

 6. Chọn một tập dữ liệu từ nguồn cấp rồi bấm Đã xong.

Tìm kiếm và khám phá các nguồn cấp trong Power Query cho Excel

Quy trình sau đây mô tả cách tìm kiếm, khám phá và sử dụng các nguồn cấp OData trong Power Query cho Excel. Khi nguồn cấp OData được bật cho một nguồn dữ liệu, thì siêu dữ liệu cho nguồn cấp đó được chỉ mục trong Danh mục Dữ liệu trên điện toán đám mây. Vì vậy, người dùng có thể tìm kiếm nguồn cấp bằng cách sử dụng các từ khóa từ những nội dung sau đây:

 • Tên của nguồn dữ liệu trong Trung tâm Quản trị

 • Mô tả về nguồn dữ liệu trong Trung tâm Quản trị

 • Tên của các bảng và dạng xem

 • Tên của các cột trong bảng

 • Nhà xuất bản của nguồn cấp OData

Nếu bạn chuyển sang tab tình trạng hệ thống trên Trung tâm Quản trị, sau đó chuyển đến trang nhật ký, bạn sẽ thấy thông báo cho biết trạng thái của thao tác lập chỉ mục siêu dữ liệu. Hãy chờ cho đến khi bạn thấy thông báo đã thực hiện thành công thao tác lập chỉ mục siêu dữ liệu trong nhật ký.

 1. Khởi chạy Excel và chuyển đến tab POWER QUERY .

 2. Bấm Tìm kiếm Trực tuyến trên ribbon. Bạn sẽ thấy cửa sổ Tìm kiếm Trực tuyến với một hộp văn bản để bạn nhập từ khóa tìm kiếm vào đó.

 3. Nhập từ khóa để tìm kiếm nguồn cấp. Đặt phạm vi để tổ chứcbằng cách dùngdanh sách thả xuống kế bên nút tìm kiếm. Nhấn ENTER hoặc bấm nút Tìm kiếm . Bạn có thể sử dụng tên đầy đủ hoặc một phần của bảng hoặc cột của bảng gốc từ cơ sở dữ liệu tại cơ sở để tìm kiếm. Ví dụ: nếu tên bảng là SPCustomer và tên cột là SPCustomerID và SPCustomerName, bạn có thể tìm kiếm với từ khóa vào: SPCustomer, SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu v.v....

 4. Di chuột trên kết quả để xem trước dữ liệu trong nguồn cấp.

 5. Bấm vào kết quả để bắt đầu nhập dữ liệu từ nguồn cấp OData vào Excel.

 6. Trong hộp thoại Truy cập Nguồn cấp OData, hãy chọn xác thực ID Dịch vụ Trực tuyến của Microsoft. Làm theo hướng dẫn để đăng nhập bằng ID của tổ chức, mà ID đó có quyền truy cập vào nguồn cấp.

Xem Thêm

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×