Trung tâm thông báo trong Office 365

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Để theo dõi các tính năng sắp tới bản phát hành hoặc vấn đề, hãy đến Trung tâm thông báo. Đó là mà chúng tôi gửi thông báo chính thức về tính năng mới và đã thay đổi để cho phép bạn thực hiện một phương pháp chủ động để thay đổi quản lý. Từng bài đăng cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ở mức cao của một thay đổi theo kế hoạch và cách nó có thể ảnh hưởng đến của bạn người dùng và nối kết xuất để thông tin chi tiết để giúp bạn chuẩn bị.

Để mở Trung tâm thông báo, trong Trung tâm quản trị Office 365, hãy đi đến tình trạng > Trung tâm thông báo, hoặc bấm thẻ Trung tâm thông báo trên trang chủ bảng điều khiển. Bảng điều khiển thẻ luôn hiển thị ba lần cuối thư mà chúng tôi đăng và nối kết đến trang Trung tâm thông báo đầy đủ.

Trung tâm thông báo thẻ trong Trung tâm quản trị Office 365

Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng quản trị Office 365 trên thiết bị di động của bạn để xem Trung tâm thông báo, đây là một cách tuyệt vời để duy trì hiện tại với thông báo đẩy.

Khám phá các phần chia theo tab của bài viết này để biết thêm thông tin về cách sử dụng trung tâm thông báo và quản lý bài đăng.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi

Trả lời

Ai có thể xem các bài đăng trong Trung tâm thông báo?

Người dùng đã được gán vai trò quản trị bất kỳ trong Office 365 có thể xem thông báo Trung tâm bài đăng. Bạn cũng có thể gán vai trò đọc thông báo Trung tâm đến những người có thể đọc và chia sẻ thông báo Trung tâm bài đăng mà không có bất kỳ đặc quyền quản trị nào khác. Hãy xem các vai trò quản trị về Office 365 để tìm hiểu thêm về từng vai trò quản trị có thể làm gì. Thông báo Trung tâm bài đăng cũng có thể được chia sẻ qua email với quản trị không phải người dùng có thể cần phải thực hiện thao tác.

Đây là cách duy nhất Microsoft sẽ liên lạc thay đổi về Office 365?

Không, không có nhiều cách chúng tôi liên lạc thay đổi trong Office 365. Trung tâm thông báo là chính cách chúng tôi liên lạc thời gian cá nhân thay đổi. Hãy xem sẽ giữ những thay đổi vào Office 365 để biết thông tin về tài nguyên bổ sung.

Làm thế nào tôi có thể xem bài viết bằng ngôn ngữ của tôi?

Thông báo Trung tâm bài đăng được viết bằng tiếng Anh chỉ do đúng lúc thông tin, chúng tôi đang đăng, nhưng bạn có thể điều khiển hay không, theo mặc định, bài đăng được hiển thị bằng tiếng Anh hoặc tự động máy-dịch sang ngôn ngữ ưa thích của bạn. Và, cho dù dạng xem mặc định bạn chọn, bạn có thể chọn dịch bằng máy bài đăng để bất kỳ ngôn ngữ nào chúng tôi hỗ trợ. Hãy xem bài đăng của ngôn ngữ dịch thuật cho Trung tâm thông báo cho biết thêm chi tiết.

Có thể tôi xem trước những thay đổi hoặc tính năng trước khi chúng được triển xuất để tổ chức của tôi?

Đôi khi. Một số thay đổi và tính năng mới có thể xem trước bằng cách chọn trong chương trình bản phát hành mục tiêu. Để chọn tham gia, trong Trung tâm quản trị Office 365, đi tới thiết đặt > hồ sơ tổ chức >tùy chọn bản phát hành. Bạn có thể chọn bản phát hành mục tiêu cho toàn bộ tổ chức của bạn, hoặc chỉ dành cho người dùng đã chọn. Hãy xem thiết lập các tùy chọn bản phát hành tiêu chuẩn hoặc mục tiêu trong Office 365 để biết thêm thông tin về chương trình.

Tôi có thể tìm ra ngày chính xác một thay đổi sẽ sẵn có cho tổ chức của tôi?

Rất tiếc, chúng tôi không thể cho bạn biết ngày chính xác một thay đổi sẽ được thực hiện đối với tổ chức của bạn. Trong bài đăng Trung tâm thông báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho như thông tin khi chúng tôi có thể trên thời gian cho bản phát hành, dựa trên mức độ tin cậy của chúng tôi. Chúng tôi hiểu bạn có muốn chúng tôi là cụ thể hơn trên thời gian cho bản phát hành, và chúng tôi đang làm việc trên các cải tiến để lấy tốt hơn với cấp độ chi tiết.

Là các thư cụ thể để tổ chức của tôi?

Chúng tôi thực hiện tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn chỉ thấy thông báo Trung tâm bài đăng có ảnh hưởng đến tổ chức của bạn. Lộ trình Office 365 bao gồm tất cả các tính năng chúng tôi hiện đang làm việc trên và cán, nhưng không phải tất cả các tính năng này áp dụng cho tất cả Office 365 tổ chức. Ví dụ, nếu một tính năng cán xuất chỉ đến giáo dục, chúng tôi sẽ hướng bài đăng Trung tâm thông báo chỉ để những người tổ chức.

Tôi có thể nhận được thông báo Trung tâm bài đăng gửi email thay vào đó?

Có! Bạn có thể chọn để có một tiêu lượt gửi email cho bạn và tối đa hai địa chỉ email. Nếu bạn cần phải có tiêu đến nhiều hơn hai người khác, bạn có thể gửi đến Office 365 nhóm hoặc phân phối danh sách. Gửi hàng tuần tiêu được bật theo mặc định. Nếu bạn không nhận tiêu hóa hàng tuần của bạn, hãy kiểm tra thư mục thư rác của bạn. Hãy xem phần đặt tùy chọn của bài viết này để biết thêm thông tin về cách thiết lập tiêu hàng tuần.

Làm thế nào để tôi ngừng nhận thông báo Trung tâm tiêu?

Đi đến Trung tâm thông báo trong Trung tâm quản trị Office 365 và chọn sửa thông báo Trung tâm tùy chọn. Thiết lập chuyển sang bên cạnh gửi một email hàng tuần tiêu của thư của tôi để tắt. Nếu bạn không còn muốn nhận email về Cập Nhật chính, hãy đặt chuyển sang bên cạnh tôi gửi email cho chính bản Cập Nhật để tắt.

Không thấy câu hỏi của bạn được trả lời ở đây? Đi tới cuối trang này và câu trả lời các là thông tin này hữu ích? phản hồi lời nhắc. Bấm hoặc không sẽ mở hộp phản hồi.

Trung tâm thông báo trình bày dạng xem tất cả các thư hoạt động trong một định dạng bảng, theo mặc định được hiển thị thư gần đây nhất ở trên cùng của danh sách. Đây là tổng quan nhanh thông tin mà bạn sẽ thấy trong mỗi cột:

Cột

Mô tả

Hộp kiểm

Bấm vào hộp kiểm trong hàng tiêu đề sẽ chọn tất cả các thư được hiển thị. Chọn hộp kiểm bên cạnh một thư duy nhất sẽ mở thư đó để đọc. Nhấn giữ CTRL trong khi bạn chọn nhiều hộp cho phép bạn thực hiện các thao tác hàng loạt những thư, chẳng hạn như cách loại bỏ các thư hoặc cách đánh dấu họ là đã đọc hoặc chưa đọc.

Hành động bởi

Hầu hết thời gian, sẽ không có bất kỳ điều gì trong cột này. Chúng tôi sẽ chỉ có ngày sau đây nếu chúng tôi đang thực hiện thay đổi yêu cầu bạn phải thực hiện một hành động bằng hạn chót nhất định. Bởi vì chúng tôi hiếm khi dùng các hành động theo cột, nếu bạn thấy nội dung dưới đây, bạn nên chú bổ sung cho nó.

Danh mục

Thư được xác định bằng một trong ba thể loại sau đây:

 • Ngăn chặn hoặc khắc phục vấn đề: các thông báo cho bạn biết về các vấn đề ảnh hưởng bởi tổ chức của bạn và có thể yêu cầu bạn thực hiện các hành động để tránh sự gián đoạn trong dịch vụ. Ngăn ngừa hoặc khắc phục vấn đề là khác với dịch vụ sức khỏe thư vì chúng nhắc bạn phải là chủ động để tránh vấn đề.

 • Lập kế hoạch cho thay đổi: các thông báo cho bạn biết về thay đổi đối với Office 365 có thể yêu cầu bạn phải hành động để tránh sự gián đoạn trong dịch vụ. Ví dụ, chúng tôi sẽ cho bạn biết về những thay đổi để yêu cầu hệ thống hoặc thông tin về các tính năng được được loại bỏ. Chúng tôi tìm cách cung cấp thông báo tối thiểu là 30 ngày của bất kỳ thay đổi nào yêu cầu người quản trị để hoạt động để giữ cho dịch vụ chạy bình thường.

 • Thông tin: đây là nơi chúng tôi thông báo cho bạn về các tính năng mới hoặc Cập Nhật chúng tôi bật trong tổ chức của bạn. Các tính năng thường công bố đầu tiên trong lộ trình Office. Duy trì Cập Nhật thư cũng có thể cho bạn biết về hoạt động bảo trì theo kế hoạch theo thỏa thuận mức dịch vụ của chúng tôi. Hoạt động bảo trì theo kế hoạch có thể làm xuống thời gian, nơi bạn hoặc người dùng của bạn không thể truy nhập Office 365, một tính năng cụ thể hoặc một dịch vụ như email hoặc OneDrive for Business.

Tiêu đề thư

Tiêu đề thư là mô tả ngắn gọn về một thay đổi sắp tới. Họ là đôi khi dài và Trung tâm thông báo không thể hiển thị tiêu đề đầy đủ. Con trỏ di chuột qua tiêu đề thư và tiêu đề toàn bộ sẽ hiển thị trong hộp bật lên.

Phát hành

Ngày thư đã được phát hành. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi với thư hiện có, nó cũng thay đổi ngày đã phát hành.

Thông báo ID

Microsoft theo dõi bài đăng của chúng tôi trung tâm thông báo bằng tin nhắn ID. Bạn có thể tham chiếu ID này nếu bạn muốn cung cấp phản hồi hoặc nếu bạn gọi bộ phận hỗ trợ về một thư cụ thể.

(Không có nhãn)

Bấm vào dấu X trong cột này sẽ loại bỏ thư và loại bỏ nó khỏi dạng xem. Đừng lo, bạn có thể lấy lại bằng cách xem miễn nhiệm thư. Trong dạng xem, bấm Biểu tượng Làm mới sẽ khôi phục thư vào dạng xem hiện hoạt thư.

Đầu qua để quản lý thư trong Trung tâm thông báo để biết thêm thông tin trên những điều bạn có thể làm với thư.

chính Cập Nhật đặt tác động đến tổ chức của bạn, họ sẽ được tô sáng ở phía trên cùng của Trung tâm thông báo như minh họa trong đồ họa này:

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị chính Cập nhật phần của Trung tâm thông điệp.

Cập Nhật chính được truyền đạt tối thiểu là 30 ngày trước khi một hành động được yêu cầu.

Cập Nhật chính được xác định là:

 • Thay đổi đối với hàng ngày hiệu suất chẳng hạn như hộp thư đến, cuộc họp, đoàn, chia sẻ và quyền truy nhập

 • Thay đổi đối với các chủ đề, phần web và các thành phần khác có thể ảnh hưởng đến các tính năng tùy chỉnh

 • Tăng hoặc giảm với khả năng hiển thị chẳng hạn như lưu trữ, số lượng các quy tắc, mục hoặc khoảng thời gian

 • Thay đổi đối với sản phẩm thương hiệu có thể:

  • Gây nhầm lẫn người dùng cuối,

  • Làm cho những thay đổi giúp quy trình bàn và tham khảo tài liệu, hoặc

  • Thay đổi một URL

 • Một dịch vụ mới hoặc ứng dụng

 • Thay đổi yêu cầu một hành động quản trị (không bao gồm ngăn chặn hoặc khắc phục vấn đề)

 • Thay đổi nơi lưu trữ dữ liệu của bạn

Khi bạn mở một bài đăng Cập Nhật chính phải đọc, bạn sẽ thấy một đầu đề màu xám mới có thông tin cụ thể cho các bản cập nhật này chính, bao gồm trạng thái cuộn xuất hiện tại. Trong ví dụ dưới đây, bản Cập Nhật chính bắt đầu bản phát hành mục tiêu, này áp dụng cho bản phát hành mục tiêu khách hàng chỉ, và có tối thiểu là 40 ngày còn lại trước khi tính năng chuyển thành trạng thái sẵn sàng chung.

Ảnh chụp màn hình: Hiển thị một bài đăng Cập Nhật chính mở để đọc.

Nếu quản trị được phân phối trong tổ chức của bạn, bạn có thể không muốn hoặc cần để xem các bài về tất cả Office 365 dịch vụ. Mỗi quản trị có thể đặt tùy chọn điều khiển thư nào được hiển thị trong Trung tâm thông báo. Bạn có thể cũng chọn tham gia vào một tiêu hàng tuần của thư nhận được trong email, để bảo đảm bảo rằng bạn không bao giờ nhỡ một bài đăng quan trọng.

Để đặt các tùy chọn Trung tâm thông báo:

 1. Chọn sửa thông báo Trung tâm tùy chọn ở trên cùng của Trung tâm thông báo.

 2. Hãy đảm bảo rằng chuyển sang được đặt trên cho mỗi dịch vụ mà bạn muốn giám sát. Bấm nút chuyển đổi để thay đổi thiết đặt để tắt cho các dịch vụ mà bạn muốn lọc ra khỏi dạng xem Trung tâm thông báo của bạn.

 3. Tiêu hóa email được bật theo mặc định và được gửi đến địa chỉ email chính của bạn. Để xác định các địa chỉ email mà tóm tắt lượt email được gửi đi, xác nhận rằng gửi một email hàng tuần tiêu của tin nhắn của mình, là bật. Để dừng nhận tiêu hàng tuần, hãy thay đổi thiết đặt để tắt. Thông báo email cho chính bản Cập Nhật là điều khiển riêng biệt. Nếu bạn muốn nhận thông báo email về Cập Nhật chính, xác nhận rằng tôi gửi email cho chính bản Cập Nhậtbật. Thay đổi thiết đặt để tắt để dừng việc email về Cập Nhật chính. Bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn địa chỉ email chính của bạn, nhưng bạn không thể thay đổi nó. Bạn có thể nhập các địa chỉ email mà bạn muốn có tiêu gửi. Nhập địa chỉ email cho một nhóm Office 365 hoặc danh sách phân phối nếu nhiều hơn hai người sẽ nhận được email tiêu hóa.

 4. Bấm lưu để lưu các thay đổi của bạn.

Thông báo Trung tâm tùy chọn sửa trang

Chúng tôi sử dụng dịch máy để tự động hiển thị thông báo trong ngôn ngữ ưa thích của bạn. Đọc bài đăng của ngôn ngữ dịch thuật cho Trung tâm thông báo cho biết thêm thông tin về cách thiết lập ngôn ngữ của bạn.

Lưu ý: Tiêu hóa hàng tuần và bất kỳ bài đăng mà được gửi email được gửi trong chỉ có tiếng Anh. Người nhận có thể sử dụng dịch cho Outlook để đọc thư trong ngôn ngữ ưa thích của họ.

Ý kiến của bạn quan trọng với chúng tôi. Nếu bạn muốn cung cấp phản hồi về bất kỳ thông tin liên lạc trung tâm thông báo, mở thư, sau đó bấm vào yêu thích hoặc không thích ở phía dưới cùng của thư và gửi cho chúng tôi suy nghĩ của mình! Phản hồi bạn gửi bằng cách dùng phương pháp này liên quan dành riêng cho nội dung thư và thay đổi nó sẽ thông báo.

Bạn có thể gửi phản hồi về Trung tâm thông báo hoặc bất kỳ tính năng Office 365, bằng cách sử dụng nút phản hồi có sẵn ở cuối mỗi trang Trung tâm quản trị. Phản hồi của bạn được gắn kết tới trang mà bạn đang làm việc trên, nhưng thực sự, chúng tôi đọc tất cả và sẽ đảm bảo chú thích của bạn nhận được nhóm bên phải.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×